4. Sınıf Din Kültürü

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları Anka Yayınevi

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Hazırlık Çalışmaları Cevapları Sayfa 29


Hazırlık Çalışmaları Cevapları


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 29 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


1. Kur’an-ı Kerim’den, Allah’a (c.c.) iman etmeyi konu alan bir ayet bularak defterinize yazınız.


Cevap :
Allah’a ve Resûl’üne iman edin. Sizi, kendisinde yetkili kıldığı (mallardan) infak edin. Sizden iman edip infakta bulunanlara büyük bir mükâfat vardır.  (57/Hadîd 7) Bu ayette hem Allah’a hemde O’ nun elçisi olan Peygamberimize iman ve yolundan gitme vurgulanmıştır. Çünkü Kuranın nasıl yaşanacağını gösteren kişi Peygamber Efendimiz’ dir.


2. İslam’ın şartları ile ilgili ilmihâl kitabı, Genel Ağ vb. kaynaklardan bir araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri sunu hâline getirip etkileşimli tahtada ya da projeksiyonla yansıtarak arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
İslam’ın şartları beştir;

  1. Namaz kılmak. Günde beş vakit namaz kılmak.
  2. Oruç tutmak. Ramazan ayında sağlıklı ve buluğ çağını geçmiş olan yolcu olmayan kişinin oruç tutması.
  3. Kelime-i şehadet getirmek .Kelime-i Şehadet: “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü” demektir. “Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed O’ nun kulu ve rasûlüdür” anlamına gelir.
  4. Hacca gitmek. Belirli şartlar bulunan Müslümanların Hac zamanında Kabe ‘ ye giderek belirli emirleri yapmasına denir.
  5. Zekât vermek. Zengin olan Müslümanların parasının kırkta birini her yıl Müslümanlara vermesidir.

3. İman, İslam, ayet, cüz kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.


Cevap :
İman; İnanmak demektir.
İslam; Hazreti Muhammet’in yaydığı ve Kuran’da kuralları bulunan din, Müslümanlık.
Ayet; Kuran’ ın her bir tümcesine verilen ad; Kuran’da 6666 ayet vardır.
Cüz;  Kuran ’ın otuz bölümünden her birine verilen ad. Kuranın 20 sayfası bir cüz olarak kabul edilir.


4. Âmentü duasını ve anlamını defterinize yazınız.


Cevap :
Amentü duası anlamı, Ben Allah’ u Teala’ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere; hayır ve şerrin Allah’ u Teala ‘nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şehadet ederim ki, Allah’ u Teala’dan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve peygamberidir.
Amentü duası arapça okunuşu, Amentü billahi ve melâiketihi, ve kütübihî ve rusülihî ve’l yevmi’l-âhıri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina’llâhi teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’l mevt.Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Ergenlik çağına girmiş her Müslümanın beş vakit namaz kılması farz olarak kılınmıştır. Namaz kıldığımız zaman abdesti olmaz girmekle temiz insanlara namaz kılmak oldukça önemlidir. Ayrıca her sağlıklı ve ergenlik çağını bitirmiş bir bireyin oruç tutması farz olarak kılınmıştır. Oruç sağlık açısından oldukça önemli bir ibadettir. Ayrıca maddi durumu iyi olan Müslümanların hacca gitmesi ve zekat vermesi İslamın şartlarından olduğu ve yapılması farz olduğu ibadetler arasında bulunmaktadır. Bir insan Müslüman olabilmek için kelime-i şehadeti getirmesi gerekir. Zamanın şartlarına uymak ve yerine getirmek her Müslümanın Temel vazifesidir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.