4. Sınıf Din Kültürü

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 27-28 Cevapları Anka Yayınevi

Göster

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 27, 28


1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 27-28 Cevapları


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 27 Cevapları


A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. Allah’a (c.c.) hamt ve şükrümüzü nasıl ifade edebiliriz? Açıklayınız.


Cevap :
Allah’a (c.c.) hamt ve şükrümüzü sürekli olarak her zaman dualarımızla ifade edebiliriz. Ailemizde ise Allah’a (c.c.) hamt ve şükrümüzü bizlere verilen nimetleri yardıma muhtaç olan kişilere infak ederek sağlayabiliriz. Hiç bir şey yapmazsak bile bir tabak yemek komşumuza götürmeliyiz.
Ayrıca Allah’a (c.c.) hamt ve şükrümüzü, oruç tutarak, namaz kılarak, zekat vererek, dua ederek Rabbime vermiş olduğu sonsuz nimetler için şükür etmeliyiz.


2. Selamlaşmanın insan ilişkilerine ne gibi faydaları olabilir? Söyleyiniz.


Cevap :
Selamlaşma insanların ilişkilerinde büyük faydası vardır. İnsanlar arasında var olan ilişkilerin iyi bir şekilde ilerlemesi ve bağların güçlü bir hal alması için selamlaşma büyük bir önem taşımaktadır. Ayrıca selamlaşmayla birlikte toplumda var olan bağların gelişmesiyle birlikte toplumsal dayanışma ve yardımlaşma olgusu artacaktır.
İşte bu nedenle toplum içerisinde var olan kişilerle selamlaşarak aramızda var olan bağların gelişmesini sağlayarak güçlü bir toplum meydana getirmeliyiz.


3. Tekbir nasıl söylenir? Belirtiniz.


Cevap :
Tekbir, kelimesi “Allahüekber” kelimesiyle ifade edilmektedir. Tekbir  kelimesi bizlere “yüceltmek, büyük olduğunu kabul etmek” anlamında kullanılan bir ifade olarak kabul edilmektedir.


4. Maşallah ve inşallah ifadeleri hangi durumlarda kullanılır? Bu ifadeler ne anlama gelir? Söyleyiniz.


Cevap :
Maşallah Kelimesi :

 • Yüksek not alınca
 • Büyük bir başarı elde ettiğimizde
 • Bir işi başardığımda
 • Güzel bir davranış yapınca
 • Güzel kuran okuduğumda
 • Güzel birine
 • Doğan bebeğe

İnşallah Kelimesi :

 • Bebeğinin olmasını istediğinde
 • Bir işte başarılı olmak istediğinde
 • Bir okula gitmek istediğinde
 • Bir şey istediğinde

5. Allah’a (c.c.) niçin şükrederiz? Açıklayınız.


Cevap :
 Bir Müslüman olarak Yüce Allah Celle Celalühü şüphe etmemizin temel sebebi hayatımız boyunca sürekli olarak çeşitli rızıklar vermesi Sağlıklı ve güzel bir neden vermesi ve bizlere hayatımız boyunca vermiş olduğu kötü olarak bildiğimiz ancak ileride iyi olan konular hakkında sürekli olarak yüce Allah’a şükretmeli ve onun bize verdiği bütün her şeyi kabul ederek minnettarlığımızı sunmamız gerekmektedir.


6. İşlerimize başlarken eûzü besmele çekmenin bize sağladığı faydalar nelerdir? Söyleyiniz.


Cevap :
İşlerimize başlarken eûzü besmele çekmenin bize sağladığı faydalar büyüktür. İşlerimize başlarken eûzü besmele ile başladığımızda Yüce Allah c.c.’ın yardımıyla başladığımız için işlerimizde kazalardan ve belalarından korunmuş olacağız.
İşlerimiz bu sayede hayırlı bir şekilde ilerlemektedir. Kazalardan, belalardan korunmak için, hayırlı kazançlar için, doğru yolda ilermek için, güzel bir yaşam için işlerimize her zaman euzu besmele çekerek başlamalıyız.


B. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.


1. Aşağıdakilerden hangisi bir hamt ve şükür ifadesi değildir?


A) Allah’a şükür
B) Elhamdülillah
C) Hamdolsun
D) Allah rahmet etsin.


2. Aşağıdakilerden hangisi günah olan bir davranıştır?


A) Anne ve babaya saygılı olmak
B) Başkalarını kıskanmak
C) Yoksullara yardım etmek
D) Doğru sözlü ve dürüst olmak


3. “Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi Hz. Muhammed’in ve ailesinin üzerine olsun.” anlamına gelen dua ifadesine …………………………… denir. Noktalı yere hangi ifade getirilmelidir?


A) Sübhanallah B) Estağfirullah   C) Salavat   D) Tekbir


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 28 Cevapları


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, “Sübhaneke, Estağfirullah, besmele çekmek, elhamdülillah, selâmün aleyküm, helal” ifadelerini uygun şekilde yerleştiriniz.


 1. İslam dininin öğütlediği ve Müslümanlar arasında en yaygın olan selamlaşma, Selâmün aleyküm ifadesidir.
 2. İşlerimize başlarken Bismillâhirrahmânirrahîm demeye Besmele çekmek denir.
 3. Dinimizin yapılmasına, yenilip içilmesine izin verdiği şeylere Helal denir.
 4. Sübhaneke duası, bütün namazların ilk rekâtında okunur.
 5. Estağfirullah ifadesi, “Allah’tan af ve bağışlanma dilerim.” anlamına gelir.

Ç. Aşağıdaki şemaya, eûzü besmele çekilen durumlara örnekler yazınız.


Cevap :
Maddeler halinde eûzü besmele çekilen durumlara örnekler şunlardır ;

 1. Yemeğe başlarken,
 2. Bir işe başlarken,
 3. Sinirlenirken,
 4. Kuran-ı kerim okurken
 5. Geceleri yatarken
 6. Bir yere giderken
 7. Ders çalışmaya başladığımızda
 8. Sınavlardan önce
 9. Bir yere girerken ve çıkarken
 10. Sabahları uyandığımızda

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Allahu Teala e şükrümüzü ibadetlerimizi tam ve eksiksiz bir şekilde yaparak peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinden giderek ve onun onun örnek hayatını hayatımıza uyarlayarak yerine getirebiliriz. Ayrıca imanın şartları ve İslam’ın şartları olan Müslümanların ve İslamın temel ilkelerinden sayılan bu gibi anlayışları yerine eksiksiz ve tam bir şekilde yapmak Allahu Teala dedin huzuruna çıkarken kul hakkı yemeden gıybet etmeden anneye babaya saygısız davranmadan ve büyük günahlardan uzak kalarak bir yaşam sürdüğümüz zaman şükrümüzü tamamlamış oluruz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.