4. Sınıf Din Kültürü

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 38-39-41-42-44-45 Cevapları Anka Yayınevi

Göster

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Kur-an’ı Kerim Metni Cevapları Sayfa 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45


Kur-an’ı Kerim Metni Cevapları


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 38 Cevapları


Düşünelim


Soru : Kur’an-ı Kerim hakkında neler biliyorsunuz?


Cevap :
Kuranı Kerim; ayetleri Allah tarafından, Cebrail adındaki melek aracılığı ile Hz. Muhammed’ e vahiyler şeklinde indirilen bir kutsal kitaptır. Kuranı Kerim 610 yılında indirilmeye başlandı.
Emir ve yasakları , toplumsal ilişkiler gibi birçok hükmü insanlara açıklamış ve Peygamberimiz de yaşayarak bu emirlerin nasıl yaşayacağını bizlere göstermiştir. Kuranı Kerim mucizelerle dolu olup birçok bilim adamı O’ndaki sırlara hayran kalarak Müslüman olmuştur.


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 39 Cevapları


Etkinlik


“Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır…” A’râf suresi, 2. ayet.


Soru : Yukarıdaki ayete göre Kur’an niçin indirilmiştir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap :
Yukarıdaki ayete göre Kuranı Kerim, insanları kötülüklerden sakındırmak ve emir ve yasakları bildirmek için gönderilmiştir. Müslümanlar hayatlarını Kurana göre şekillendirdikçe huzurlu bir toplum ortaya çıkmıştır.


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 41 Cevapları


Etkinlik


Soru : Aşağıdaki şema üzerinde arkadaşlarınızla konuşunuz.


4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 38-39-41-42-44-45 Cevapları Anka Yayınevi
“4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 41 Cevapları”

Cevap :
İncil gibi diğer kutsal kitaplar bozulmasına rağmen Kuran’ ın günümüze kadar gelmesi bir mucizedir.
Kur’ anda Allah ‘u Telanın sözleri yer almakta ve herhangi bir insan eklemesi olmamıştır. Kurandan sonra başka ilahi bir kitap gelmeyeceği için hükümleri kıyamete kadar insanları kapsamaktadır. İnsanlar kendilerine indirilmiş olan bu kitabı öğrenirken bile sevap ve huzur kazanmaktadır.


Etkinlik


Soru : Mealli bir Kur’an-ı Kerim’in, ilk ve son sayfasını inceleyiniz. Buradaki ayetlerle ilgili dikkatinizi çeken konuları arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Kuran’ ın ilk sayfasında Fatiha Suresi ,son sayfasında ise İhlas, Felak ve Nas Sureleri bulunmaktadır. Fatiha Suresindeki iyiliğe ulaşmak ve kötülükten sakınmak için dua edilmiş olması çok dikkatimi çekti.
Kurana dua ile başlanması duanın önemini gösterir. Son sayfasında ise imani bilgiler ve yine şerlerden korunmak için Allah’ a sığınılmasını gerektiğini anlatmıştır. Dua ile başlamış ve dua ile bitirmiştir.


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 42 Cevapları


Etkinlik


YÜCE KITABIM
Elimde Kur’an,
Dilimde Kur’an,
Benimle her an,                                                                                                                                                Yüce kitabım.
Rabbimin sözü,
Her şeyin özü,
Uyarır bizi,
Yüce kitabım.
Der ki: Hakk’a tap!
Görevini yap                                                                                                                                              ilahi hitap,
Yüce kitabım.
Müjdeler verir,
Çok sevindirir,                                                                                                                                        Hakkı gösterir,
Yüce kitabım.
Seni okuyan,
Sesini duyan,
Mutlu her zaman,
Yüce kitabım.
….
M. Yaşar KANDEMİR,
Peygamberlere ve Kitaplara İnanıyorum, s. 63 (Kısaltılmıştır.).


Soru : Yukarıdaki şiirde Kur’an-ı Kerim’le ilgili ne gibi bilgiler yer almaktadır? Arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap :
Yukarıdaki şiirde;

  1. Kuranı Kerim’ in Allah’ ın sözlerinden oluştuğu
  2. İçerisinde uyarıcı ayetler olduğu
  3. Allah’a ibadet edilmesi gerektiği
  4. Hakkı öğrettiği
  5. Görevlerimize teşvik gibi bilgiler yer almaktadır.

4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 44 Cevapları


Etkinlik


Soru : Sınıfınıza mealli bir Kur’an-ı Kerim getirip inceleyiniz. Aşağıdaki soruların cevabını bulmaya çalışınız.


1. Kur’an’da kaç sure vardır?


Cevap : Kuran ‘ da 114 sure bulunmaktadır.


2. Surelerin adları konusunda neler söyleyebilirsiniz?


Cevap : Surelerin isimleri Peygamberimiz tarafından verilmiştir. İçerisindeki manaya göre çok uyumlu isimlerdir. Bir ayette Peygamberimizin sadece Allah’ ın emri ile hareket ettiği vurgulanmıştır. Peygamberimize Allahın emretmesi ile bu isimler verilmiştir.


3. Surelerin uzunlukları konusunda neler söyleyebilirsiniz?


Cevap : En uzun sure Bakara Suresi , en kısa sure ise Kevser Suresi’ dir. Kuran’ ı Kerimde uzun süreler başta olup sonlara doğru kısa sureler yer almaktadır. Genellikle namazlarda bu kısa sureler ezberlenerek okunur.


4. Kur’an’ın ilk ve son suresinin adını yazınız.


Cevap : Kur’an ‘ın ilk suresi; Bakara, son suresi ise İhlas Suresidir.


4. Sınıf Din Kültürü Anka Kuşu Yayınevi Kitabı Sayfa 45 Cevapları


Etkinlik


Soru : Bir Kur’an mealinden, son üç cüzün yerini bularak bunların kaçıncı sayfada olduğunu ve hangi sure ile başladığını aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.


Cevap :
Son üç cüz 28. cüzden başlayıp, 28, 29 ve 30. cüzleri içine alır. Yani 541. sayfa ile başlar. Mücadele Suresi ile başlar.

 

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Kur’an-ı Kerim Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem m gönderilmiş olan son kutsal kitaptır. Kur’an-ı Kerim’de bulunan ayetler ve sureler insanları doğru yola iletmek ve günahlardan alıkoymak için gönderilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de kısa ve uzun ayetler vardır. Kur’an-ı Kerim dünyadaki tüm insanlara gönderilmiş ve sonsuz rahmet içeren insanlara imanı ve İslam’ı anlatan temel bir kutsal kitaptır. Kur’an-ı Kerim’in ilk ayeti kerimesi Fatiha son ayeti kerimesi ise nas suresidir.

  2. Kur’an-ı Kerim bize peygamber efendimizin ediyesi ve müjdeleyicisi olan birçok bilgiye barındırdığını söyleyebiliriz kur’an-ı Kerim kutsal kitaplar arasında bozulmayan ve günümüze kadar devam edendir bu kur’an-ı Kerim’de bütün insanları İslamiyeti güzelliğe birliğe imana ve Allah’a imana çağıran birçok ayet-i Kerime bulunmaktadır kur’an-ı Kerim’de arapça’ya yazıldığını biliyoruz kur’an-ı Kerim’in 30 cüzden meydana geldiğini söyleyebiliriz kur’an-ı Kerim’in dizilişi genellikle kısa sürelerde uzun sürelere doğru yapıldığını söyleyebiliriz kur’an-ı Kerim’i bolca okumak sünnettir kur’an-ı Kerim’de bulunan ayetlerde Müslümanlar kendilerine ahlaklı ve düzgün güldü olabilir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.