8. Sınıf Din Kültürü

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 96-97-99-101 Cevapları Anka Yayınevi

8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri Cevapları Sayfa 96, 97, 98, 99, 100, 101


Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 96 Cevapları


“Şüphesiz ki bu Kur’an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.”
İsrâ suresi, 9. ayet.

Soru : Yukarıdaki ayette, Kur’an-ı Kerim’in hangi özelliklerine dikkat çekilmektedir?


Cevap :
Yukarıdaki ayette, Kur’an-ı Kerim’in hidayet edici ve müjdeleyici olması özelliklerine dikkat çekilmektedir.


“Biz insana ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir… Yaptığın iş (iyilik veya kötülük) bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu (senin karşına) getirir… Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret, doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez.”
Lokman suresi, 14 ve 16-18. ayetler.

Soru : Yukarıdaki ayetleri okuyarak bu ayetlerden ilkeler çıkarınız.


Cevap :
Bu ayetten çıkardığım ilkeler;

 • Anne babaya iyi davranmak
 • İyilik ve kötülüğün karşılığını alacağını bilmek
 • Namaz kılmak
 • İyiliği emrederek, kötülükten sakındırmak
 • Başına gelenlere sabretmek
 • Kibirlenmemek

Soru : Bu ilkelerin günlük hayatımızdaki yeri ve önemi üzerinde arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap :
Bu ilkeleri aslında tüm insanlar uygulasalar hayat çok daha çekilir ve güzel bir yer olurdu. İnsan için her ne kadar böyle davranmak ve buna devam etmek zor gibi görünse de bunlar hayatı düzenleyen ilkelerdir. Böyle güzel ahlakı olan insanları herkes sever ve onla birlikte olmak ister. Bu ilkelerin olmadığı bir insan ise sevilmez.


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 97  Cevapları


“Bu (Kur’an) bütün insanlığa bir açıklamadır. Takva sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür.”
Âl-i İmrân suresi, 138. ayet.

Soru : Yukarıdaki ayet, Kur’an’ın hangi özelliklerinden söz etmektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Yukarıdaki ayet, Kur’an’ın evrensel olması, bir uyarıcı olması özelliklerinden söz etmektedir.


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 99 Cevapları


“Allah’ a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.”
Nisâ suresi, 36. ayet.

Soru : Yukarıdaki ayette, insanlar arası ilişkilere yönelik ne gibi ilkeler yer almaktadır? Belirleyiniz.


Cevap :
Yukarıdaki ayette, insanlar arası ilişkilere yönelik yer alan ilkeler;

 • Anne babaya iyilik etmek
 • akrabaya iyilik etmek
 • Yetimlere iyilik etmek
 • Yoksullara iyilik etmek
 • Yakın ve uzak komşulara iyilik etmek
 • Arkadaşlarımıza iyilik etmek
 • Yolcuya iyilik etmek
 • Ailesine ve emri altında çalışanlara iyilik etmek

Soru : Bu ilkelere uymak bize neler kazandırır? Arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap :
Bu ilkelere uymak sevilen ve sayılan bir insan olmamızı sağlar. Ayrıca hem Dünya’ da hem de ahirette bize iyilikler getirir. İyi bir insanın ahirette sevaplar kazanarak Cennet’ e girmesi , Dünya’ da ise iç huzuru ve başka kolaylık ve imkanlar gibi karşılıkları alması bilinen bir gerçektir.


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 101 Cevapları


“Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Ondan sonra da yerküreyi döşedi. Kendiniz ve hayvanlarınız için bir faydalanma olmak üzere yerden suyunu ve otlağını çıkardı ve dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi.”
Nâziât suresi, 27-33. ayetler.

Soru : Yukarıdaki ayette verilmek istenen mesaj nedir? Söyleyiniz.


Cevap :
Yukarıdaki ayette verilmek istenen mesaj bence, insanlara verilen nimetler ve bunları hatırlamaktır. Bu mucizeleri insanlara hatırlatarak İlahlarını tanımalarını ve düşünmelerini sağlamaktır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Kur’an-ı Kerim’de belirtilen ayeti kerimeler de insanları doğru yola çağırmak kötülüklerden ve günahlardan alıkoyarak İslam’a yönelmeleri gerektiğini vurguladı. Kur’an-ı Kerim’in ayetlerin de güzel ahlaklı olmalı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e inanmayı ve yüce kitabımız kur’an-ı Kerim’i bolca okuyarak içlerinde bulunan ayeti kerimeleri dinlemek ve hayatımıza uyarlamak gibi temel ilkeleri esas alır. Ayrıca kur’an-ı Kerim’de Peygamberimizin kıssaları geçebilir. Ayrıca kur’an-ı Kerim’de binlerce mucizenin bulunabileceğini söyleyebiliriz. Kur’an-ı kerim okuduğu zaman içimize dolan huzur kazadan beladan ve her kötü şerden korunma gideceğimizi bildiğimiz için bolca kur’an-ı Kerim okumalıyız.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.