8. Sınıf Din Kültürü

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 102-106 Cevapları Anka Yayınevi

8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.) Cevapları Sayfa 102, 103, 104, 105, 106


Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.) Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 102 Cevapları


“İçlerinden bir kişiye: İnsanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele, diye vahyetmemiz insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kâfirler: Bu, elbette apaçık bir sihirbazdır dediler?”
Yûnus suresi, 2. ayet.

Soru : Yukarıdaki ayet, peygamberlerin karşılaştıkları tepkiler konusunda sizlere neler düşündürmektedir?


Cevap :
Yukarıdaki ayet, peygamberlerin karşılaştıkları tepkiler konusunda çok aşağılandıkları ve çileler çektiklerini göstermektedir.
Bu kötülüklere rağmen vazgeçmeden mücadele ettikleri için onlara hayranım. Bu kadar zorluk çekilmesine rağmen cesurca hakkı savunmuşlar ve hiçbir Peygamber işkence ve ölümlere rağmen davalarından vazgeçmemiştir.


8. Sınıf Din Kültürü Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 106 Cevapları


Soru : Hz. Nuh’un (a.s.) kavmi neden helak olmuştur? Hz. Nuh (a.s.) kıssasında dikkatinizi çeken temel unsurlar nelerdir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap :
Hz. Nuh’un (a.s.) kavmi putperestliği ortaya çıkaran ilk kavimdir. Bundan vazgeçmedikleri için de helak olmuştur.


Soru : Bu kıssadan ne gibi sonuçlar, ilke ve mesajlar çıkarılabilir? Listeleyiniz.


Cevap :
Bu kıssadan putperestliğin ne kadar kötü olduğu ve insanların bundan sakınması gerektiği, kendi gücüne güvenmeden , Peygamber ne diyorsa onu yapmak gerektiği ilke ve mesajları çıkarılabilir. Bazen İslamiyet’in bize önerileri bize anlamlı gelmeyebilir. Ama bu kıssa da olduğu gibi her şeyin bir hikmeti vardır ve Allah’ın emrine tabi olunmak zorundayız.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. 8. Sınıf din kültürü ders kitabı mızda yer alan bu konuda bir peygamber tanıyorum adlı konuda Hz Nuh’un yakın bir şekilde tanıdık ve ayeti kelimelerle insanların tek ve bir yaratıcı olan Allah’a yönelmeleri gerektiğini putperestliğin cehaletin ve müşriklerin yolu olduğu öğrenmiş olduk. Hz Nuh dönemindeki insanlar putperest oldukları için putlar yapar putlara tapar ve böylece kehanetleriyle kendilerini helak etmiş bir kavim olduğu bilinmektedir. İnsanlar bazen kendi elleriyle yapmış oldukları putlara tapar daha sonra bunları satar yer veya kırardı. Putperestliğin çok kötü bir din olduğu ve Hz Nuh kavminin putperest oldukları için helak olduğunu bu konuda daha detaylı bir şekilde öğrenmiş olduk.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.