8. Sınıf İnkılap Tarihi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 200-201 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 200, 201


6.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları


A. Aşağıdaki soruları metinlere göre cevaplayınız


Soru: 1-Metne göre Türklerin ve Rumların yaşadıkları sıkıntılar nelerdir? Yazınız.


Cevap: Nüfus mübadelesinden dolayı sorun yaşamışlardır.


Soru: 2-Mübadele zorunlu bir göçtür. Bu göçe benzer, günümüzde de mülteci sorunu yaşanmaktadır. Bu tür sorunların çözümü için devletler ve sivil toplum kuruluşları neler yapabilir? Yazınız.


Cevap: Günümüzde de mülteci sorunu oluşmaktadır. Ülkelerinde olan savaş yüzünden başka yerlere göç etmişler ve çok sıkıntı çekmişlerdir. Devletimiz onların rahatı için ellerinden geleni yapmaktadırlar. h-Her devlet bu gibi insanlara kucak açsa ve ülkelerinde olan savaşı dindirmeye çalışsa en büyük yardımı yapmış olacaklardır.


B. Aşağıda, Türkiye’nin dış politikasıyla ilgili Atatürk’ün sözleri verilmiştir. Bu sözlerin dış politika ilkelerinden hangisini yansıttığını boşluklara yazınız.


Cevap:

 • 3-“Milletimizin, güçlü, mutlu ve güven içinde yaşayabilmesi için devletin tamamen millî bir siyaset izlemesi ve bu siyasetin, iç kuruluşlarımıza tamamen uygun ve dayalı olması gerekir.” (Milli menfaatleri esas alma)
 • 4-“Komşularımız ve bütün devletlerle iyi geçinmek, Türkiye siyasetinin esasıdır.” (Barışçılık)
 • 5-“Erişilemeyecek hayali emeller peşinde milleti uğraştırmamak ve zarara uğratmamak…”  (Gerçekçilik)
 • 6-“Türk’ün saygınlığı, onuru ve yeteneği çok yüksek ve büyüktür. Bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir.  (Tam bağımsızlık)

C. Aşağıda harfleri karışık olarak verilen ve Lozan Antlaşması’ndan sonra ele alınan dış politika sorunlarının doğru şeklini yazınız. Bu sorunlardan hangisi Misakımillî doğrultusunda çözüme kavuşturulamamıştır? Söyleyiniz.


Cevap:

 • 7-LUUSM UNOSRU: Musul Sorunu
 • 8-LARĞZABO UNRUSO: Boğazlar Sorunu
 • 9-ATAYH RUNUSO: Hatay Sorunu
 • 10-BANCIYA LAROKLU: Yabancı Okullar
 • 11-SUNFÜ DABÜMELESİ: Nüfus Mübadelesi
 • 12-ŞDI BRALRÇO: Dış Borçlar

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları


Ç. Aşağıda verilen olayları kronolojik sıraya göre yazınız.


Cevap:

 • 1930→Nüfus Mübadelesi
 • 1932→Türkiye’nin Milletler Cemiyetine girişi
 • 1934→Balkan Antantı
 • 1936→Montrö Boğazlar Sözleşmesi
 • 1937→Sadabat Paktı
 • 1939→Hatay’ın Türkiye’ye katılması

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Soru: 19-Atatürk, rahatsızlığı ilerlemesine rağmen Hatay’ın Türkiye’ye katılması için yoğun çaba göstermiştir.

Bu bilgiye göre Atatürk’ün kişisel özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?


Cevap: A

A) Çağdaşlığına B) Kararlılığına C) Özverililiğine D) Vatanseverliğine


Soru: 20-Almanya ve İtalya’nın saldırgan politikaları, Fransa’nın Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırmasına yol açtı.

Bu karar, aşağıdakilerden hangisinin çözümünde etkili olmuştur?


Cevap: B

A) Boğazlar sorunu B) Hatay sorunu C) Musul sorunu D) Nüfus mübadelesi


Soru: 21-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Milletler Cemiyetine geç üye olmasının nedenlerinden biri değildir?


Cevap: A

A) Milletler Cemiyetinin I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulması
B) Hatay konusunda Türkiye’nin isteklerini dikkate almaması
C) Büyük devletlerin istekleri doğrultusunda hareket etmesi
D) Musul sorununda İngiltere’yi desteklemesi


Soru: 22-Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda etkinliğini artıran gelişmelerden biri değildir?


Cevap: C

A) Balkan Antantı’na öncülük etmesi B) Lozan Barış Antlaşması’nı imzalaması
C) Saltanatı kaldırması D) Milletler Cemiyeti’ne üye olması


Soru: 23-Türkiye Cumhuriyeti …………………………öncesinde batı sınırlarını güven altına almak için…………………..…, doğu sınırlarını güven altına almak için de…………………………… imzalamıştır.

Cümledeki boşluklar aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile doldurulduğunda doğru bilgiye ulaşılabilir?


Cevap: A


A) II. Dünya Savaşı – Balkan Antantı – Sadabat Paktı
B) Balkan Antantı – II.Dünya Savaşı – Sadabat Paktı
C) II. Dünya Savaşı – Sadabat Paktı – Balkan Antantı
D) Sadabat Paktı – Balkan Antantı – II. Dünya Savaşı

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Osmanlı Devleti’nin zamanında olan birçok dış politika ve dış tehditler Mustafa Kemal döneminde de devam etmiştir dış tehditler özellikle ülkemizin konumu sebebiyle meydana geldiğini söyleyebiliriz bunların başına musun sorunu Hatay sorunu boğazlar sorunu gelmekteydi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda bu sorunlarla ilgilenmiş ve Türk milletinin iyiliği ve ferah için elinden gelen her türlü fedakarlığı yapmıştır ülkemizde karşılaşmış olduğumuz bir diğer sorun ise göç sorunudur genellikle yakın çevrede bulunan insanların Savaş sömürge tehdit ve ekonomik sorunlar sebebiyle ülkemize göç ettiğini söyleyebiliriz bunlar ülkemize ciddi ekonomik ve sorunları meydana getirmektedir

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.