8. Sınıf İnkılap Tarihi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 222-223 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 222, 223


7.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları


A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.


 1. 20 Kasım’da Ankara’ya getirilen Atatürk’ün naaşı Etnografya Müzesi’nde hazırlanan geçici kabre konuldu.
 2. Atatürk’ün ölümünden sonra 1938 yılında İsmet İnönü cumhurbaşkanı seçildi.
 3. İtalya Habeşistan’a saldırması, dış güvenliği tehlikeye düşen Türkiye’yi ittifak arayışlarına yönlendirmiştir.
 4. Nüfus Mübadelesi Yunanistan ile Türkiye arasında sorun olmuştur.
 5. I. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası sorunların barışçı yollarla çözülmesi için İtilaf Devletleri tarafından Milletler Cemiyeti kurulmuştur.

B. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız ve cevaplarınızı boşluklara yazınız.


Soru: 6-Metinde geçen “o günler” ifadesiyle hangi olayın geçtiği yıllar anlatılmaktadır?


Cevap: II. Dünya savaşı yıllarından bahsetmektedir. (1939-1945)


Soru: 7-Türkiye II. Dünya Savaşı’nda yer almış mıdır?


Cevap: hayır almamıştır. Çünkü barışçıl bir politika izleyen Türkiye tarafsız kalmıştır.


Soru: 8-Seferberlik nedir? Açıklayınız. Metinde buna benzer bir durum var mıdır?


Cevap: Bir ülkenin başta askeri güç olmak üzere savaşın ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmasıdır.


Soru: 9-Metinde, insanların yaşadıkları başlıca sıkıntılar nelerdir?


Cevap: Temel ihtiyaçlarda sıkıntı yaşamışlardır.


C. Aşağıdaki soruyu metne göre cevaplayınız.


Soru: 10-Bilimsel buluşlar her zaman insanlığın yararına mı kullanılır? Yukarıdaki metinde bunu gösteren olayı açıklayınız. Günümüzde buna benzer başka örnekler var mı? Yazınız


Cevap: Her zaman insanlığın yararına kullanılmaz. II. dünya savaşında atılan atom bombası gibi bir devletin genetiği ile oynanmıştır. Ayrıca birçok insanın ölümüne sebep olmuştur.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları


Ç. Aşağdaki tabloda Atatürk’ün eserleri verilmiştir. Bu eserleri, ilgili oldukları alanlara (X) işareti koyarak ilişkilendiriniz.


Cevap:

 • 11- Geometri kitabı (Eğitim)
 • 12- Vatandaş İçin Medeni Bilgiler (Siyasi)
 • 13- Takımın Muharebe Talimi (Askeri)
 • 14- Nutuk (SiyasiAskeri)
 • 15- Cumalı Ordugâhı (Askeri)

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Soru: 16-Türkiye’de en düşük nüfus artış hızı 1940-1945 yılları arasında gerçekleşmiştir. Bu durum

I. Kadınlara siyasal haklar verilmesi
II. Ekonomik sıkıntı nedeniyle doğumlara önlem alınması
III. II. Dünya Savaşı’nın çıkması sonucu erkeklerin silah altına alınması

nedenlerinden hangisi ya da hangileriyle açıklanabilir?


Cevap: C

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III


Soru: 17-II. Dünya Savaşı sırasında çok sayıda sivil ölmüştür. Ayrıca savaş sonrası dünyada ekonomik ve toplumsal sorunlar yaşanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlar arasında yer almaz?


Cevap: C

A) İşsizliğin artması B) Bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşması
C) Doğu ve Batı Bloku’nun oluşması D) Yağma ve talanın artması


Soru: 18-II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan gelişmelerden hangisi uluslararası barışın sağlanmasında etkili olmuştur?


Cevap: B

A) Doğu ve Batı Blokunun oluşması B) Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulması
C) Avrupa merkezli uluslararası sistemin sona ermesi D) Soğuk Savaş Dönemi’nin başlaması


Soru: 19-7 Ocak 1946’da Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü tarafından Demokrat Parti kuruldu. Türkiye’de çok partili hayata geçildi.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine zemin oluşturmamıştır?


Cevap: A

A) Ulusal bağımsızlığın güçlenmesine B) Demokrasinin güçlenmesine
C) Farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesine D) Hükûmetin denetlenmesine


Soru: 20-“Bütün dünya 10 Kasım’da biz Almanların da dostluk ve saygı ile bağlı olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır.” (Ludwig Erhard) “Atatürk bir ayna idi, onda ve yaptıklarında milletimiz yalnız kendini gördü.” (Yaşar Nabi Nayır)

Atatürk’ün ölümünden sonra söylenmiş bu sözlere bakılarak çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: D

A) Atatürk barışçıl bir politika izlemiştir.
B) Türk halkı Atatürk’ü milletin bir ferdi olarak görmüştür.
C) Atatürk hayatını yalnızca Türk milletine adamıştır.
D) Atatürk, Türkiye’de ve dünyada değer verilen bir liderdir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. 8. Sınıf insan hakları ve demokrasi kitabından ünite değerlendirme sorularını yaptık ünite değerlendirme soruları ile bu ünitede işlediğimiz tüm konuların tekrarını yapmış oluyoruz bazen işlediğimiz konuları unutabiliyor veya hatırlayamıyorum biliriz ödevlerimizi yaparken hatırlamadığımız ve bilmediğimiz tüm konuları verdiğiniz cevaplarla yeniden hatırlamış olduk verdiğiniz cevaplardan dolayı sizi çok tebrik ediyorum çünkü sizin sayenizde çok güzel bilgiler edindim ve ödevlerimi çok hızlı bir şekilde yaptım

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.