8. Sınıf İnkılap Tarihi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 117-118-119-120 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Siyasi Alanda İnkılâp Cevapları Sayfa 117, 118, 119, 120


Siyasi Alanda İnkılâp Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 117-118-119-120


Soru : Sizce Ankara’nın başkent seçilmesinde en önemli etken ne olmuştur? Neden?


Kısa Cevap : “Sizce Ankara’nın başkent seçilmesinde en önemli etken ne olmuştur? Neden?”

Uzun Cevap :

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da açılmasıyla yeni Türk devletinin temelleri atılmış oldu. Kurtuluş Savaşı buradan idare edildi. Böylece Ankara, fiilen başkent durumuna geldi. Çünkü yönetim buradan yapılıyordu.

Bence Ankara’nın başkent seçilmesinde en önemli etkenler; Ankara’nın jeopolitik, stratejik ve coğrafi durumu, demiryolunun buradan geçmesi, savaş alanlarına yakın olması etken olmuştur.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 119 Cevapları


Tarihçi Abdurrahman Şeref Bey cumhuriyeti “Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur, dedikten sonra kime sorarsanız sorunuz bu, cumhuriyettir. Doğan çocuğun adıdır.”(1) olarak tanımlamıştır.

Soru : Abdurrahman Şeref Bey’in bu sözünden hareketle cumhuriyetin gerçekte hangi olayla birlikte ilan edilmiş olduğunu söyleyebilirsiniz? Neden?


Cevap:

Abdurrahman Şeref Bey’in bu sözünden hareketle cumhuriyetin gerçekte yönetimin halka verilmesi ve halkın bunu istemesi sonucunda ilan edilmiş olduğunu söyleyebilirim.


Soru : Halifeliğin millî egemenliğe dayanan laik bir devlet içinde yeri olabilir miydi? Neden?


Cevap:

Halifeliğin millî egemenliğe dayanan laik bir devlet içinde yeri olamazdı. Çünkü halkın kendi kararlarını alması ve yönetmesi ilkesine aykırıdır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayıncılık Kitabı Sayfa 120 Cevapları


Soru : 3 Mart 1924’te kabul edilen kanunlarla Türkiye Cumhuriyeti nasıl bir nitelik kazanmıştır? Neden?


Kısa Cevap : “3 Mart 1924’te kabul edilen kanunlarla Türkiye Cumhuriyeti nasıl bir nitelik kazanmıştır? Neden?”

Uzun Cevap :

3 Mart 1924’te kabul edilen kanunlar;

430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir. ( Eğitimde Birlik Yasası. Bu Kanun ile eğitim birliği ilkesi yaşama geçirilmiştir, milli eğitim ve eğitimde birlik tesisi edilebilmiştir.

429 sayılı Şeriyye ve Evkaf Vekaletleri kaldırılmıştır. ( Bu bakanlık kaldırılarak daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.)

431 sayılı Kanunla Halifelik kaldırılmıştır. ( Bu kanunla günümüz laik rejim açıkça deklare edilmiştir.)


İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Sizler de siyasi alanda yapılan ilke ve inkılapları merak ediyorsanız ve bu konuda bir araştırma konusu öğrenmek istiyorsanız 8 sınıf Atatürkçülük ve inkılap tarihi ders kitabınızda yer alan bilgi ve cevapları öğrenerek defterinize geçirmek istiyorsanız muhakkak Forum sayfa sitesine ziyaret edebilirsiniz bu sayfaya bilgi ve cevapları çok beğeneceksiniz ödevlerinize yardımcı olan bu siteyi takip ettiğiniz zaman ödevlerinizi hemen kavrayarak öğrenebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.