Ders Notları

Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yaşanan sorunları ve bu alanda yaşanan gelişmeleri yazınız.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yaşanan sorunları ve bu alanda yaşanan gelişmeleri yazınız. konusu kısaca hakkında bilgileri ele alacağız. 


Cevap :
Savaştan çıkıldığı için hem eğitim alanında gelişmeler duraksamıştır. Mustafa Kemal Atatürk bir lider olarak sağlık alanında bir çok yenilikler yaparak milletin ücretsiz bir şekilde sağlık alanından yararlanmasını sağlamıştır.
23 Nisan 1920 gününde Cumhuriyet ilan edildikten sonra hükümette bağlı bir şekilde çalışacak ve sağlık alanında var olan gelişmeleri sağlamak, aksaklıkları gidermek ve milletin sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesi için Sağlık Bakanlığını kurmuştur.  Sağlık alanında ayrıca verem, kolera, çiçek, tifo, sıtma, kızamık ve menenjit gibi hastalıklar üzerinde tedavi yöntemleri geliştirilirken bununla birlikte halk bu hastalıklara yakalandığında hükümete bildirmekle sorumlu tutulmuştur.
1924 senesinde Ankara, İstanbul, Trabzon, Diyarbakır ve Sivas gibi illerde örnek olabilecek hastaneler kurmuştur. Ayrıca sürekli olarak bütün illerde hastaneler ve sağlık imkanları oluşturulması için bir çok çalışma yapmıştır. Kızılay’ı kurarak sağlık alanında çalışmaları için devlet tarafından bütçe ayrılmıştır. 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Anadolu topraklarında ı Dünya Savaşı’ndan sonra ve çeşitli ekonomik sıkıntılardan sonra Osmanlı Devleti’nin yaşamış olduğu kısıtlamalar ve zorluklar çerçevesinde Türk toplumu elbetteki eğitim sağlık ve testi ve çok alanda eksik kalmış ve bu alanda bir çok zor durumda görüldüğünü söyleyebiliriz. Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlatılmış onun Kurtuluş Savaşı’nda da elbette ki Türk toplumunun ciddi şekilde etkilendiği ne ve eğitim sağlık birçok alanda eksik kaldığını ve sanat alanında birçok eksiklere maruz kaldığını söyleyebiliriz çünkü savaş durumunda milletin çeşitli ihtiyaçları karşılamak zorunda gelebilir bu da bunun en güzel örneklerinden biri olarak gösterilebilir Mustafa Kemal Atatürk özellikle sağlık alanında yaptığı yeniliklerle ve Türk toplumu belirtmiş olduğu yenilikler de daha yaşanılır daha güzel ve daha ulaşılabilir sağlık imkanlarını sunmaya gayret etmiştir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.