Ders Notları

Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde Anadolu’nun yurt edinilmesinde Anadolu insanını sevgi, birlik ve kardeşlik duyguları etrafında toplayan sufi ve düşünürleri araştırınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde Anadolu’nun yurt edinilmesinde Anadolu insanını sevgi, birlik ve kardeşlik duyguları etrafında toplayan sufi ve düşünürleri araştırınız. konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde Anadolu’nun yurt edinilmesinde Anadolu insanını sevgi, birlik ve kardeşlik duyguları etrafında toplayan sufi ve düşünürleri araştırınız. konusu ile ilgili kısaca bir yazı ;


Cevap: Türkiye Selçuklu Devleti’nin döneminde Anadolu’nun yurt edilmesini de Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük katkılar sağlayan büyük düşünürler din adamları bulunmaktaydı Bu din adamları Hacı Bektaşi Veli Mevlana Celaleddin Rumi Ahi Evran Yunus Emre.


Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde Anadolu’nun yurt edinilmesinde Anadolu insanını sevgi, birlik ve kardeşlik duyguları etrafında toplayan sufi ve düşünürleri araştırınız. konusu ile ilgili uzun bir yazı ;


Cevap: Anadolu Selçuklu Devleti’nin Anadoluyu türkleştirme Sufi düşünürler tarafından gerçekleştirilmiştir bu düşünürlerden Hacı Bektaşi Veli Bektaşi tarikatını kurucusu ve piri. Anadolu’da Türkmenler arasında yayılmıştır. Mevlana Celaleddin Rumi Mevlevi tarikatının kurucusudur ünlü eseri Mesnevidir.

Mesnevi Bugün farklı dillerde çevrilmiştir. Yunus Emre Türkçeyi çok iyi kullanan güzel sözler söyleyebilen tasavvuf şiirini önemli temsilcisidir. Ahi Evran ahilik teşkilatının kurucusudur 32 çeşit esnaf ve sanatkarın lideri piridir.


 

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. Türkiye Selçukluların tesirli olmasında izledikler siyasetteki başarıların yanı sıra devlet içinde ve millet içinde sufi meşrepli olan şahsiyetlerin çokluğu da Anadolu’da Müslüman ve Türk mayasının oluşmasında etkili olmuştur.Haci Bektaşi Veli , Hacı Bayram , Mevlana , Yunus Emre bu isimler arasında yer alan tarihin en önemli şahsiyetleridir. Bu kişiler sanat,edebiyat,fikir,bilim,felsefe,din,mantık ve özellikle İslami ilimler alanında yaptıkları çalışmalarla siyasete,eğitime,sosyal ve kürtürel düzenin kurulmasına etki eden kişilerdir.

  2. Türklerin Anadolu topraklarını fethetmesi ve orada bir hükümdardı kurması birçok din adamına sayesinde ve desteği ile meydana geldiğini tarihte işledik bunlara örnek vermek gerekirse Hacı Bektaşi Veli , Mevlana Celaleddin ve Yunus Emre gibi din adamları ydı.Anadolu topraklarının Türklerin elinde olması ve bu alanda Toprak elde etmeleri onların hem huzurlu hem Birlik içinde yaşamalarına yardımcı olacağını her defasında vurgular lardı

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.