Ders Notları

Bizans İmparatorluğu ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi durumu Kayıları ve diğer Türk boylarını nasıl etkilemiştir? Tartışınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Bizans İmparatorluğu ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi durumu Kayıları ve diğer Türk boylarını nasıl etkilemiştir? Tartışınız. konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Bizans İmparatorluğu ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi durumu Kayıları ve diğer Türk boylarını nasıl etkilemiştir? Tartışınız. konusu ile ilgili kısaca bir yazı örneği ;


Cevap: 1071 de Malazgirt savaşından sonra Selçuklu Devleti Anadolu’yu fethetmeye başlamış, burada bir devlet kurmuşlardır. Doğuda Moğol tehlikesinin oluşması ile Anadolu Selçuklu Devleti moğolarla mücadele etmeye başlamış bunun sonucunda da moğollara ağır bir şekilde yenilmişlerdir.

Moğollara yenilen Selçuklular merkezi otoriteyi kaybederek beylikleri bağımsız hale gelmişler toprak ve yurt edinme çabalarına girişmişlerdir. Kayıtların yerleştiği söğüt ve dominiç tarafı bizansa sinir komşu olmasından dolayı bizansta taht kavgalarına olması ve tekfurların ağır vergiler almalarına dolayı kolaylıkla beyliklerinin büyütmüşler vede Selçuklu ya karşı bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir


Bizans İmparatorluğu ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi durumu Kayıları ve diğer Türk boylarını nasıl etkilemiştir? Tartışınız. konusu ile ilgili uzun bir yazı örneği ;


Cevap: Türkiye Selçuklu Devleti moğollara yenilmiş, Anadolu Moğol istilasıyla karşı karşıya kalmış,bunun sonucunda Türkiye Selçuklu devletinin otoritesi zayıflamış durumdaydı.

Bizansta ise taht kavgaları sürmekte bizansın eski gücü yok olmuş tekfurlar halkı ağır vergilerle baskı altında tutmaktaydı. Bu durumda kayıtlar ve güçsüzleşen selçuklularda kopan beylikler istedikleri gibi yurt edinme çalışmalarına başlamışlar fakat bunun yanında birçok devletinde baskısıyla karşı karşıya kalmışlardır.


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Selçuklu devletinden sonra Osmanlı devleti sahip oldukları güç Toprak ve işgal ettikleri yeni Topraklar sayesinde yarım asra yakın hüküm süren ve zamanında dünyayı en büyük güçlerinden biri olarak sayılan bir devlet tır. Osmanlı devleti Türklerin atası olduğundan dolayı Osmanlı’nın tarihi ne yapmış oldukları işgalleri mücadele dedi gelenek ve göreneklerine kültürlerini bırakmış oldukları tarihi eserleri ve işgal ettikleri topraklardan bırakmış oldukları eserleri binmek onları tanımamıza ve anlamamıza yardımcı olacaktır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.