Ders Notları

Büyük Selçuklu Devleti’nin batı yönünde yaptığı fetihler Anadolu’nun Türkleşmesini nasıl etkilemiş olabilir? Tartışınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Büyük Selçuklu Devleti’nin batı yönünde yaptığı fetihler Anadolu’nun Türkleşmesini nasıl etkilemiş olabilir? Tartışınız. konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Büyük Selçuklu Devleti’nin batı yönünde yaptığı fetihler Anadolu’nun Türkleşmesini nasıl etkilemiş olabilir? Tartışınız. konusu ile ilgili kısaca bir yazı ;


Cevap: Büyük Selçuklu Devleti’nin Batı yönünde yaptığı fetihler Anadolu’nun türkleşmesine hızlandırmıştır Büyük Selçuklu Devleti fethettiği yerleri Vatan ilan etmiş oraları Yurt edinmiştir.


Büyük Selçuklu Devleti’nin batı yönünde yaptığı fetihler Anadolu’nun Türkleşmesini nasıl etkilemiş olabilir? Tartışınız. konusu ile ilgili uzun bir yazı ;


Cevap: Büyük Selçuklu Devleti’nin o dönemdeki komşusu bizans’tı Bizans Anadolu’ya hakim di Büyük Selçuklu Devleti’nin Anadolu’ya yapmış olduğu o fetihler sonucu özellikle 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’nun kapıları Türklere tam olarak açılmıştır Bizans’ın hakimiyeti zayıflamıştır. Türkler gittikleri fethettikleri yurt edindikleri yerlere kendi kültürlerini din adamlarını düşünürlerini getirdikleri için Anadolu’da hızlı bir türkleşme yaşanmıştır.


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Malazgirt zaferi ile beraber Türklerin yayılması ve Müslüman dünya çapında tanınmasıyla Müslümanlığın artmasına ve bunu din olarak kabul edilmesini büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.