Ders Notları

Demokratik ilkelerin günlük hayattaki uygulamalarına örnekler veriniz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Demokratik ilkelerin günlük hayattaki uygulamalarına örnekler veriniz. konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Demokratik ilkelerin günlük hayattaki uygulamalarına örnekler veriniz. konusu ile ilgili kısaca bir yazı örneği ;


Cevap: Demokratik ilkeler; eşitlik, aktif katılım, seçim, çoğunluğun yönetimi, çoğulculuk, şeffaflık, sivil toplum gibi ilkelerdir. Günlük hayattaki uygulamaları ise; çok parti olması, partilerin ve yöneten herkesin seçim ile başa gelmesi, halkın çoğunluğunun verdiği kararın uygulanması, yasal hakların uygulanması, okulda ve sınıfta da başkan seçimi, şikayet edebilme ve verdiğimiz kararların hepsi örnektir.


Demokratik ilkelerin günlük hayattaki uygulamalarına örnekler veriniz. konusu ile ilgili uzun bir yazı örneği ;


Cevap: Demokratik demek; demokrasinin esas alınmasıdır. Demokratik ilkeler halkın özgürlüğünü , seçme ve seçilme hakkını, bütün yasal haklarını koruyan ilkelerdir. Bu ilkeler sayesinde insanlar istediklerini başa getirirler ve istedikleri insanlar tarafından yönetilirler. Günümüzde seçimlerle partilerin seçilmesi, çeşitli siyasi partilerin kurulması, insanların diledikleri gibi yaşamaları, cami ve farklı din mensuplarının izin alarak ibadethaneler yapması, mahkemelerde suç işleyen kimselerin yargılanması, bizi rahatsız eden durumların şikayet edilebiliyor olması, sınıfımızda başkanın seçilmesi, bizim istediğimiz sınıfa geçebilme özgürlüğümüzün olması bunların hepsi demokrasiye örnektir. Demokrasi sayesinde tüm insanlar din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmadan rahat ve özgür bir şekilde yaşayabilirler. Demokrasi insanların mağdur olmadan , hakları yenmeden rahat ve özgür bir şekilde yaşamasını amaçlar. Tabi ki demokrasinin amacı her ne kadar böyle olsa da bunun gerçekleşebilmesi için insanların kurallara uyması ve hassas olmaları gerekir. Ancak bu şekilde amaçlanan özgürlük ve mutluluk alanı elde edilebilir.


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Demokrasi sayesinde ülkemiz cumhuriyet’de yönetilmekte ve demokrasi esas alınarak birçok hak ve özgür diye sahip bir şekilde huzurlu bir şekilde yaşamaktayız. Demokrasi olmayan bir ülkede veya bir toplumda söz hakkı ve milletin cevap hakkı yoktur. Günlük hayatımızda demokrasinin etkilerini hem siyasi partilerden hem de ülkemizin yönetim şeklinde görebiliyoruz. Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemiz demokraside yönetilip birçok hak ve özgürlüğü e huzurlu ve temel düşüncelerin benimsendiği bir ülke biçimini esas almıştır. En güzel yönetim biçimi demokrasi ile yönetilen bir ülke biçimidir. Demokratik düşünceler ve demokrasiyi esas almak günlük hayatımızda yapacağımız birçok işte ve planda da önemli bir yeri olduğunu görebilmek mümkündür

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.