2. Sınıf Türkçe

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 227-228-229. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 227-228-229. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

2.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları Türkçe Ders Kitabı 227-228-229 Sayfa Cevapları Uçak

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ders Kitabı Sayfa 227 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

 1. ETKİNLİK

Aşağıda anlamları verilen kelimeleri metinden bulup yazınız.

Uçak   : Kanatları sayesinde havada durarak yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı.
Kanat  : Uçağın, kuşların uçmasını sağlayan organına benzeyen ve havada durmasını sağlayan bölüm.
Heybetli : Görünüşü korku ve saygı uyandıran.
Çelik : Çok sert ve esnek duruma getirilebilen, uçakların yapımında kullanılan madde.
Nöbetçi: Nöbet bekleyen, nöbet sırası kendisinde olan kimse.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Uçak göklerde nasıl uçacakmış?
Cevap: Uçak göklerde süzülerek uçacakmış.

2. Şair, uçağı neye benzetmiş?
Cevap: Şair uçağı çelik bir arıya benzetmiştir.

3. Uçak bulutları aşarken ne savuracakmış?
Cevap: Gaz dumanı savuracakmış.

4. Uçtuğunda uçağa neresi dar gelirmiş?
Cevap: Uçağa sonsuz mavi gökler dar gelirmiş.

5. Şaire göre yurdumuzu havalarda kim beklermiş?
Cevap: Nöbetçi bekçiler bekler.

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ders Kitabı Sayfa 228 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

3. ETKİNLİK

Şiir türüyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına (D ) sembolünü çiziniz.

(D) Şiirleri şairler yazar.
(D) Şiirler dizelerden oluşur.
() Dizeler yan yana düzyazı olarak yazılır.
(D) Dizeler büyük harfle başlar.
() Bütün şiirler dörtlüklerden oluşur.
(D) Şiirlerin dört dizelik bölümlerine dörtlük denir.


4. ETKİNLİK

Görsellerdeki ulaşım araçlarının adlarını hecelerine ayırarak yazınız. En az ve en çok heceden oluşan ulaşım araçlarının adlarını söyleyiniz.
Cevap: 

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 227-228-229. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ders Kitabı Sayfa 229 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Pusulanın ne olduğunu ve ne işe yaradığını araştırınız. Sınıfa bir pusula veya pusula görseli getiriniz.
Cevap: Pusula yön bulmamızı sağlar. Olduğumuz yerden gideceğimiz yöne doğru bizi yöneltir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.