4. Sınıf Sosyal Bilgiler

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 144-145-146. Cevapları Ferman Yayıncılık

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 144-145-146. Cevapları Ferman Yayıncılık

4.Sınıf Ferman Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 144-145-146.Sayfa Cevapları İsrafa Karşı El Ele


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları Ferman Yayıncılık

Hazırlanalım

Tasarruflu lambalar neden üretilmiş olabilir? Fikirlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Elektrik enerjisine ve insanların bütçesine katkı sağlamak için üretilmiş olabilir.


Söyleyelim

Konuya hazırlık kapsamında yazdığınız raporları okuyunuz. Dünyadaki tüketebilir tatlı su kaynaklarının miktarı ve su israfının önüne geçilmesi için alınabilecek önlemler hakkındaki fikirlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Su kaynaklarını kirletmemeli ve kirletenlerin önüne geçmeliyiz, halkı bu konuda bilinçlendirmeliyiz. Suları boş yere akıtmamalı israftan kaçınmalıyız.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları Ferman Yayıncılık

9.Etkilendim

Aşağıda israfı önlemek için alınabilecek bazı önlemler sunulmuştur. Bunlardan evinizde ya da yakın çevrenizde yapılanların yanlarındaki kutucuklara “X” işareti koyunuz.
Cevap:

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 144-145-146. Cevapları Ferman Yayıncılık


10.Etkinlik

Aşağıdaki genel ağ haberini okuyunuz. Bu ve benzer kampanyalar insanlar arasındaki dayanışmayı ne şekilde etkiler? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
Cevap: Bu ve buna benzer kampanyalar insanlar arasındaki dayanışmayı olumlu etkiler ve arttırır. Hem insanlar eşyalarının dönüşümünü yapmış olur hem de ihtiyaç sahipleri faydalanır.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları Ferman Yayıncılık

11.Etkinlik

Aşağıdaki genel ağ haberini okuyunuz. Zaman israfını azaltmak için haberde yazılanlardan başka neler yapılabileceğini söyleyiniz.
Cevap: Günümüzü planlayarak hareket etmeliyiz. Her şeye sınırlıca vakit ayırmalı dozunu kaçırmamalıyız.


12.Etkinlik

Aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. Evimizde veya okulumuzda su israfını önlemenin yolları nelerdir?
Cevap: Boşa akan muslukları kapatmak ve kişileri bilinçlendirmek su israfını önlemenin yollarındandır.

2. Elektrik kullanımımızı azaltmak için neler yapmamız gerekir?
Cevap: Elektrik kullanımı azaltmak için hava aydınlıkken ışık yakmamalı, gereksiz yanan lambaları kapatmalı ve tasarruflu lambalar kullanmalıyız.

3. Seyahat ederken nasıl enerji tasarrufu sağlayabiliriz?
Cevap: Bunun  için toplu taşıma kullanabiliriz veya yakın mesafelerde bisiklet gibi enerji gerektirmeyen araçlar kullanabiliriz.

4. Plastik şişeler veya kâğıtlar gibi genellikle çöpe attığımız şeyleri nasıl yeniden kullanabiliriz?
Cevap: Bunları geri dönüşüme göndererek yeniden kullanabiliriz.

5. Kâğıt kullanımımızı nasıl azaltabiliriz ve bunu yapmak neden önemlidir?
Cevap: Bunun için ihtiyacımız kadar defter bulundurmalıyız. Yazdığımız yazıları silerek geri dönüştürebiliriz. Bu israf ve doğal kaynaklar için önemlidir.


Sonraki Konuya Hazırlık

İnsan hakları kavramının tarihçesini araştırınız. Ulaştığınız sonuçları bir rapor hâline getirerek sınıfınızda sununuz.
Cevap:

İnsan hakları kavramı, dünyadaki tüm insanların insan olduğundan dolayı elde ettiği temel hak ve özgürlükleri kapsar. Bu haklar din, dil, ırk, ulus, etnik köken, dış görünüş ve cinsiyet ayrımı yapılmadan tüm insanlık için eşit hakları kapsar.

Felsefede insan hakları ilk kez sofizm ile dile getirilmiştir. Bunun yanı sıra en önemli gelişme Pers İmparatoru Büyük Kiros tarafından fethettiği Yeni Babil İmparatorluğu’nun insanları için iyi niyetlerini bildirmek amacıyla MÖ 539 yılında Asoka Fermanları ve ondan sonra öne çıkan en önemli gelişme peygamber efendimizin Medine’deki insanları kapsayan Medine Sözleşmesi’dir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.