4. Sınıf Sosyal Bilgiler

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 24-25-26-27 Cevapları Ferman Yayıncılık

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 24-25-26-27 Cevapları Ferman Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 4. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Bireyler Arası Farklılıklar konusunun bulunduğu 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 24-25-26-27 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 24-25-26-27 Cevapları Ferman Yayıncılık

4.Sınıf Ferman Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 24-25-26-27. Sayfa Cevapları Bireyler Arası Farklılıklar

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları Ferman Yayıncılık

Hazırlanalım

Farklı yaşlarda ve farklı özelliklere sahip kardeşi olan bireylerin aralarındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik neler önerirsiniz? Düşüncelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Ailelerin birbirlerinin fikirlerine saygı duyacakları etkinlikler yapması faydalı olabilir.


Söyleyelim

Dünyadaki bütün insanların özellikleri aynı olsaydı ne olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Herkes birbirine benzerdi hem fikir hem de görünüş olarak.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları Ferman Yayıncılık

Söyleyelim

Sınıf panonuza astığınız resimlerde kimler hangi durumlarda nasıl empati yapıyor? Resimleri karşılaştırınız. Günlük yaşamda empati yapmanızı gerektiren diğer örnek durumları paylaşınız.
Cevap: Depremde evini kaybeden arkadaşımıza, ailesini kaybeden insanlara empati yapmamız gerekir.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları Ferman Yayıncılık

Tartışalım

Dezavantajlı bireylere yönelik çevrenizde hangi çalışmalara yapılıyor? Söyleyiniz. Sizce bu çalışmalar, kendimizi o bireylerin yerine koyduğumuzu yani empati yaptığımızı gösteriyor mu? Bu çalışmalar yeterli midir? Başka ne tür çalışmalara ihtiyaç vardır? Tartışınız.
Cevap: Maddi destek sağlansa da yeterli olduğunu düşünmüyorum. Hem verilen maddi desteğin yükseltilmesi hem de yardımların arttırılması gerekiyor.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları Ferman Yayıncılık

5. Etkinlik

Aşağıda verilen şiiri ve metni okuyup soruları yanıtlayınız.

Şiirin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri arkadaşlarınızla paylaşınız?
Cevap: Güzel hissettiriyor. Çünkü birbirimize benzemesekte çok güzeliz.

Şiirde bireyler arası hangi farklı özelliklere değinilmektedir? Açıklayınız.
Cevap: Uzun boy, tombul yüz, siyah göz, sarı saç duygusal ve sevgi dolu olmaları gibi fiziksel ve kişilik özelliklerine değinilmiştir.

Şiirde değinilenler dışında bireysel arası farklılıklara sizler de örnekler veriniz.
Cevap: Uzun saç, kısa boy, inatçı, disiplinli gibi örnekler verebiliriz.


İnsanlar birbirinin farklı özelliklerini tanıyıp kabul etmezse doğru iletişim kurabilir mi? Neden? Fikirlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Hayır, anlaşmazlıklar ortaya çıkar. Fikirlerimiz farklı da olsa saygı duymalıyız.

Doğru iletişim kurmak için metinde değinilenler dışında başka hangi özelliklere sahip olunmalıdır? Fikirlerinizi söyleyiniz.
Cevap: İyi bir dinleyici ve anlatıcı olmamız, kendimizi güzel ifade etmemiz gerekiyor.

Sonraki Konuya Hazırlık

Toplumumuzda yaşayan insanlar arasında saygı olmasaydı ne gibi sorunlarla karşılaşabilirdik? Dosya kağıdına bununla ilgili bir metin yazınız. Yazdığınız metni sınıf panosuna asınız.
Cevap: Birbirlerinin dış görünüşlerine, fikirlerine saygı duymayan insanlar, toplumun düzenini bozardı. Bu da daha yaşanılmaz ve çekilmez bir toplum demek olurdu. Kavgaların arttığı, hiç bir yönden gelişme sağlayamadığımız karanlık yarınlarımız olurdu.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. bireyler Arası Farklılıklar” konusu işlenmiş. Bu konu, çocuklarımızın sosyal yaşamlarında çok önemli bir yere sahip. Çocuklarımızın farklı yaşlarda ve farklı özelliklere sahip kardeşlere sahip olmaları konusunu inceledik

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.