4. Sınıf Sosyal Bilgiler

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 171-172-173. Cevapları Ferman Yayıncılık

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 171-172-173. Cevapları Ferman Yayıncılık

4.Sınıf Ferman Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 171-172-173. Sayfa Cevapları 6.Ünite Değerlendirme 


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları Ferman Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını, altlarında verilen boşluklara yazınız.
Cevap:

1. Çocuklar ancak yetişkin olduklarında temel haklara sahip olur. (Y)
→ Çocuklar doğdukları anda temel haklara sahip olurlar. 
2. İstemeden de olsa birini kırdığımızda özür dilememiz gerekir. (D)
3. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye göre çocuklar işlerde çalıştırılabilir. (Y)
→ Çocuklar işlerde çalıştırılamaz
4. Eğitsel ve sosyal etkinliklere katılmak sosyalleşmemizi sağlar. (D)
5. Bir birey olarak ülkemizin bağımsızlığı için yapabileceklerimiz vardır. (D)


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 171-172-173. Cevapları Ferman Yayıncılık

B. Aşağıda kutucuklar içerisinde verilen sözcüklerden uygun olanları cümlelerde boş bırakılan yerlere yazınız.
Cevap:

1. Devletler tarafından insanların özgürce kullanımına sunulan ve o ülkede uygulanan yasalarca korunan kazanımlara …hak…. adı verilir.
2. ….Sorumluluk…, kişinin gerçekleştirdiği tüm eylemlerin sonuçlarını üstlenebilmesidir.
3. Eğitsel ve sosyal etkinlikler öğrencilerin …yeteneklerini…. geliştirmelerine yardımcı olur.
4. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 20 Kasım 1989 tarihinde ..Birleşmiş Milletler…. tarafından kabul edilmiştir.


C. Aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız

1. Vatanımızda özgür yurttaşlar olarak yaşamamızı neye borçluyuz? Kısaca açıklayınız.
Cevap: Vatanımızda özgür yurttaşlar olarak Cumhuriyet yönetim şeklini getiren Mustafa Kemal Atatürk’e ve atalarımıza borçluyuz

2. Meclisimizin, ulusal egemenlik ve millî birliğimiz için önemini kısaca yazınız.
Cevap: Meclis, halkında söz sahibi ve düşüncelerini özgür bir şekilde ifade etmesini sağlayan halkı simgeleyen bir yönetim yeridir. 

3. Eğitim hakkınızı hangi yasalara dayalı olarak kullanmaktasınız? Bununla ilgili bir araştırma yaparak ulaştıklarınızı yazınız.
Cevap: Eğitim hakkımı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Milli Eğitim Temel Kanununa göre kullanmaktayız.

4. Bağımsızlık ve özgürlükle ilgili iki şiir bularak yazınız
Cevap:

 BAĞIMSIZLIK

Bağımsızlık ve özgürlük arayışı,
Yüreklerde yanan bir ateş gibi. 
Çilelerle yoğruldu mücadele, 
Görkemli zaferlere ad koydu.

Kahramanlar doğdu bu topraklarda, 
Kanlarıyla sulanan vatan toprağında.
İşte bugün, bağımsızlık şarkısı söylenir, 
Türk bayrağı dalgalanır göklerde.

ÖZGÜRLÜĞÜN SİMGESİ

Özgürlük rüzgarı eser her yanı sarsar, 
Milletimizin kalbinde umut yeşerir.
Düşmanlar çaresizce saldırırken, 
Asil millet dimdik ayakta durdu.
Ezanlar susturulmak istense de,

Mavi minarelerden yükseldi ezanlar.
Bağımsızlık için can verenlerin, 
Ruhları daima yaşar kalbimizde. 
Topraklarına düşman basmamalı, 
Analar ağlamamalı artık hiçbir zaman.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları Ferman Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan bir hak değildir?
Cevap: A) Çalışma hakkı


2.Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımız arasında gösterilemez?
Cevap: B) Alışverişe yardım etmek.


3. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk sahibi bireylerin özelliklerinden biridir?
Cevap: D) Yardımlaşmayı severler.


4. (…) Kubilay aşağıdakilerden hangisini yaparsa hem eylemlerinin sorumluluğunu almış hem de arkadaşlarına yardımcı olmuş olur?
Cevap: C) Sunumda daha fazla görev alıp arkadaşlarına yardım ederek.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları Ferman Yayıncılık

5. (…) Bu bilgiden hareketle Selda, okulundaki hangi etkinliğin duyurusuna bakıyor olabilir?
Cevap: D) Tiyatro


6. (…) Çocuklar böyle davranarak aşağıda verilen haklardan hangisini savunmuşlardır?
Cevap: B) Oyun hakkı


7. 4-C sınıfı öğrencilerinden Işın, Gamze ve Utku, 23 Nisan’da yaptıkları tiyatro gösterilerinde çok başarılı olmuşlardır. Herkes bu gösteriyi çok beğenmiştir.
Sizce bu öğrenciler aşağıdaki topluluklardan hangisine katılarak tiyatro yeteneklerini geliştirebilirler?

Cevap: C) Drama kulübü


8. I. Vatanına sahip çıkar.
II. Milletine sevgi duyar.
III. Hak ve özgürlüklerine sahip çıkar.
Özgürlüğüne önem veren bir birey yukarıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?

Cevap: D) I-II-III


9. Çocuk olarak haklarımızı bilmemizin önemi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Gerektiği durumlarda haklarımızı talep etmek

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.