4. Sınıf Sosyal Bilgiler

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 147-148-149-150-151-152. Cevapları Ferman Yayıncılık

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 147-148-149-150-151-152. Cevapları Ferman Yayıncılık

4.Sınıf Ferman Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 147-148-149-150-151-152.Sayfa Cevapları 5. Ünite Değerlendirme


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları Ferman Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını, altlarında verilen boşluklara yazınız.
Cevap:

1. Alışverişe çıkılmadan önce liste oluşturulması gereksiz harcamaları önler. (D)
2. İstek ve ihtiyaçlarımız arasında sıralama yaparken isteklerimize öncelik veririz. (Y)
› Hayır, bilinçli bir tüketici önceliğini ihtiyaçlarına verir.
3. Her istediğini satın almak bilinçli tüketici davranışlarından biridir. (Y)
›Hayır bilinçli bir tüketici tutumlu olur.
4. Her birey kendi bütçesini oluşturmaktan sorumludur. (D)
5. Sahip olduğumuz kaynakları kullanma konusunda tasarruflu olmalıyız. (D)


B. Aşağıda kutucuklar içerisinde verilen sözcüklerden uygun olanları cümlelerde boş bırakılan yerlere yazınız.
Cevap:

bütçe -meslekler- tasarruflu- sınırlı- kullanma kılavuzuna

Doğal kaynaklar __sınırlı__ ancak insanların istekleri sonsuz olduğundan ikisi arasında bir denge kurmak gerekir.
İnsanlar geçmişten günümüze farklı iş kollarında uzmanlaşmış ve __meslekler__ ortaya çıkmıştır.
Satın aldığı bir ürünü __kullanma kılavuzuna__ uygun kullanan bir birey bilinçli tüketicidir.
__Bütçe__ bir bireyin gelir ve giderlerini gösterir.


C. Aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. Gıda israfının en çok olduğu mekânlar hangileridir? Buralarda gıda israfının önüne geçebilmek için neler yapılmalıdır? Araştırarak yazınız.
Cevap: Gıda israfının en çok olduğu mekanlar lokantalardır. Bunun için artan yemekleri sokak hayvanlarına verilebilir.

2. Tüketiciyi Koruma Kanunu’nu araştırınız. Ulaştığınız sonuçları özetleyiniz.
Cevap: Amacı tüketiciyi bilinçlendirmek, haklarını korumak ve savunmaktır. Devlet tarafından oluşturulan bir kanundur.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları Ferman Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin özelliklerinden biri değildir?
Cevap: D) Ucuz ürünleri tercih eder.


2. Yeni aldığı bilgisayarda sorunlar yaşayan Neslihan Hanım öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Cevap: B) Faturasıyla birlikte satın aldığı yere başvurmalıdır.


3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketim kavramlarıyla ilgili doğru bir ifadedir?
Cevap: B) Ürünler tüketicilere farklı ulaşım araçlarıyla ulaştırılır.


4. Selim’in annesi Zonguldak’ta kömür çıkarma işiyle uğraşmaktadır.
Defne’nin babası Ordu’da fındık işçisi olarak çalışmaktadır.
Mehmet’in dayısı Erzurum’da inek yetiştiriciliği yapmaktadır.
Yukarıda verilen öğrencilerin yakınları sırasıyla aşağıdaki hangi ekonomik faaliyetlerle uğraşmaktadır?
Cevap: B) Madencilik-tarım-hayvancılık


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları Ferman Yayıncılık

5. Barış ailesiyle bayram alışverişi yapmıştır. Aldıkları pantolonun eve geldiğinde yırtık olduğunu görmüştür. Barış, pantolonu aldığı mağazaya götürmüştür. Yetkililer pantolonu geri alamayacağını söylemişlerdir.
Bu durumda Barış aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Cevap: D) Tüketici haklarını kullanmalıdır.


6. Veli’nin aylık harçlığı 150 liradır. Ailesi bu harçlığı dikkatli kullanmasını söylemiştir. Fakat Veli harçlığını kullanarak çok istediği saati almıştır ve parası kalmamıştır. Ailesinden tekrar para istemek zorunda kalmıştır.
Veli, aşağıdakilerden hangisin yapsaydı ailesinden para istemek zorunda kalmazdı?
Cevap: A) Kendine ait örnek bir bütçe oluşturarak


7. Kaynakların ürünlerin emeğin ve zamanın boş yere harcanmasıdır. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) İsraf


8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tutumlu olmakla ilgili değildir?
Cevap: D) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.


9. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmanın bir yolu değildir?
Cevap: C) Duşta uzun bir süre kalmak


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları Ferman Yayıncılık

D. Aşağıda verilen metinden hareketle soruları yanıtlayınız.

1. Selim, anneannesinin niçin acele etmesini istiyor? Söyleyiniz.
Cevap: Sütlaç yapması için acele etmesini istiyor.

2. Selim’in anneannesi, pirinç tanesinin üretimi ile ilgili neler anlatıyor? Söyleyiniz.
Cevap: Suların içinde bir sürü emekle ve alın teriyle üretiminin olduğu anlatılıyor.

3. Gıda israfı konusunda Selim’in anneannesi ne gibi uyarılar yapıyor? Söyleyiniz.
Cevap: ”Dünyada çok fazla aç insan var. Bir pirinç tanesine, bir ekmeğe muhtaç insanlar var. Elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz.” diyerek uyarı yapıyor.

4. Aynı olay sizin başınıza gelseydi siz de o pirinç tanesini arar mıydınız? Neden? Açıklayınız.
Cevap: Evet, bende o pirinç tanesini arardım. Bir sürü emekle sürülen, ve bir sürü su harcanan pirinçleri ziyan etmemek için bende aynısını yapardım.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları Ferman Yayıncılık

E. Aşağıdaki tabloda verilen işlerin hangi ekonomik faaliyet grubunda olduğunu belirleyerek işaretleyiniz.
Cevap:

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 147-148-149-150-151-152. Cevapları Ferman Yayıncılık


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları Ferman Yayıncılık

F. Aşağıda verilen zihin haritasını uygun şekilde doldurarak bu ünitede öğrendiklerimizi gösterelim.
Cevap:

Ekonomik Faaliyetler

Bilinçli tüketicilerin davranışları:

 • Önceliği ihtiyaçlarına verir.
 • Tutumludur.
 • Gelir-gider planı oluşturur.

Bütçe oluştururken dikkat etmemiz gerekenler:

 • Gelir gider tablosu
 • İhtiyaç listesi
 • Alışveriş listesi

İsrafa karşı önlemlerimiz:

 • Boşa akan suları kapatmak
 • Gereksiz ışıklandırmada kaçınmak
 • Artan yemekleri sokak hayvanlarına vererek değerlendirmek

İstek ve ihtiyaçlarımız:

 • Beslenme
 • Sağlık
 • Giyim
 • Eğlence
 • Bakım

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.