4. Sınıf Sosyal Bilgiler

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 123-124-125-126-127-128. Cevapları Ferman Yayıncılık

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 123-124-125-126-127-128. Cevapları Ferman Yayıncılık

4.Sınıf Ferman Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 123-124-125-126-127-128.Sayfa Cevapları 4.Ünite Değerlendirme


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları Ferman Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını, altlarında verilen boşluklara yazınız.

1. Garanti belgesi ile kullanım kılavuzu aynı içeriğe sahiptir. (Y)
Cevap: Kullanım kılavuzunda ürünün kullanım koşulları verilirken garanti belgesinde garanti koşulları yer alır.

2. Alexander Graham Bell, telefonu icat eden mucittir. (D)

3. Ürün geliştirme sürecinin ilk aşaması sonuçların raporlanmasıdır. (Y)
Cevap: İlk aşama ihtiyacın belirlenmesidir.

4. Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, düşünce özgürlüğüyle yakından ilişkilidir. (D)

5. Röntgen ve tomografi gibi cihazlar, hastalıkların erken fark edilmesini sağlar. (D)


B. Aşağıda kutucuklar içerisinde verilen sözcüklerden uygun olanları cümlelerde boş bırakılan yerlere yazınız.

1. İnsanlığın ilk dönemlerinde yiyecek ve içecekler serin kalmaları için .……mağaralarda……….tutulmaktaydı.
2. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve ütü gibi teknolojik ürünler alanında …temizlik….. kullanılmaktadır.
3. Bir ürün …..icat…….. edildiğinde, ürünün ileride karşılaşabileceği zarar önceden ödenen ücret karşılığında giderilir.


C. Aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. Pille çalışan teknolojik ürünlerin uzun ömürlü olması için alınması gereken önlemler nelerdir? Araştırınız. Ulaştığınız sonuçları yazınız.
Cevap: Pilleri sürekli kontrol edilmeli, uzun süre kullanılmaması durumunda çıkarılmalıdır.

2. Çevre dostu ulaşım araçları hangileridir? Araştırınız. Ulaştığınız sonuçları yazınız.
Cevap: Çevre dostu ulaşım araçları elektrikle çalışan araçlar ve bisikletlerdir.

3. Bir ürün geliştirilirken en önemli aşamalarından biri ürünü geliştirmemize yarayacak bilgileri araştırdığımız aşamadır. Bu aşama için çevrenizde hangi merkezler var? Bu merkezlerin ve bilgi kaynaklarının listesini oluşturunuz.
Cevap: Bunlar için internet kafeler, kütüphaneler var. Bilgisayarlar, kitaplar ve ansiklopediler yardımıyla bilgilere ulaşırız.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları Ferman Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi evlerde kullanılan teknolojik ürünlerden biridir?
A) Elektrik süpürgesi

2. Aşağıda ürün tasarlama süreci öncesindeki işlemler verilmiştir. İşlem döngüsünde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
B) Kaynakları araştırma

3. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde kullanılan teknolojilerden biridir?
A) Etkileşimli tahta

4. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumlu sonuçlarından biridir?
B) Mesafeler kısalmıştır.

5. Eda sıcak yaz günlerinde giyilmek üzere klimalı kıyafetler tasarlamıştır. Bu kıyafetlerin içinde nanoteknoloji kullanılmıştır. Eda’nın bu tasarımına sıcak ülkelerden çok fazla talep olmuştur. Eda’nın bu tasarımı yapma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
C) İhtiyaçlara önem verdiği için


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları Ferman Yayıncılık

6. Teknolojinin insanlara ve çevreye pek çok zararı bulunmaktadır.
Aşağıda verilenlerden hangisi teknolojinin insanlar arası iletişime verdiği zararlardandır?
B) Sosyal ilişkileri etkilemesi

7. Sporcuların kullandığı akıllı teknolojilerin birincil kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nabız ve uyku düzeninin izlenmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi ilk kişisel bilgisayarların birincil kullanım amacıdır?
A) Genel ağa erişim sağlamak

9. Bir ürün geliştirilirken karşılaşılan sorunu çözmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
D) Yakın çevredeki bilgili ve deneyimli bireylerden yardım istenir.

10. Aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi çevre dostu bir şekilde kullanmanın bir yoludur?
B) Eski elektronik cihazları çöpe atmak yerine geri dönüştürmek.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları Ferman Yayıncılık

D. Aşağıda verilen metinden hareketle soruları yanıtlayınız.

1. Zımba başka hangi alanlarda kullanılıyor olabilir? Söyleyiniz.
Cevap: Evrak veya notlarımızı düzenlemede, davetiye oluşturmada kullanılıyor olabilir.

2. Ahmet’in yaşadığı durumu siz yaşıyor olsanız neler yapardınız? Söyleyiniz.
Cevap: Ben bu durumda zımba kullanır veya dosyada düzenlerdim.

3. Zımbanın tarihsel süreç içinde gelişimi nasıl olmuştur? Araştırınız. Ulaştıklarınızı maddeler hâlinde yazınız.
Cevap: İlk zımba 18. yüzyılda imal edilmiştir. 19. yüzyılda kağıt kullanımı arttıkça zımbanın kullanımı da gelişti.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları Ferman Yayıncılık

E. Aşağıdaki bulmacada verilen kavramları bularak işaretleyiniz. Ardından bu kavramlarla ilgili öğrendiklerinizi defterinize yazınız. Aşağıda olmayan ancak bulmacada keşfettiğiniz kelimeyi altta verilen boşluğa yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 123-124-125-126-127-128. Cevapları Ferman Yayıncılık

Kelime: KÜTÜPHANE


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları Ferman Yayıncılık

F. Aşağıda verilen zihin haritasını uygun şekilde doldurarak bu ünitede öğrendiklerimizi gösterelim.
Cevap:

Zaman İçinde Teknoloji

Teknolojiyi bilinçli kullanıyorum:
Enerjiden tasarrufu sağlar.
Teknolojik aletlerin bilinçli kullanılması ömrünü uzatır.
Aşırı kullanımı sağlımıza zarar verir.

 

Teknolojik ürünlerin geçmişi ve bugünü:
Teknoloji insanların sorun ve ihtiyaçlarına göre şekillenir.
İnsan yaşamına kolaylık sağlar.

Teknolojik ürünlerin gelişim aşamaları:
Problemi belirleme
Fikir oluşturma
Taslak oluşturma
Yapım aşaması
Test etme ve kullanıcıya sunma

Teknolojik ürünlerin mucitleri:
Alexander Graham Bell
Esat Fevzi Bey
Rıfat Osman Bey

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.