4. Sınıf Sosyal Bilgiler

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 154-157-158. Cevapları Ferman Yayıncılık

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 154-157-158. Cevapları Ferman Yayıncılık

4.Sınıf Ferman Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 154-157-158.Sayfa Cevapları Haklarımız


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları Ferman Yayıncılık

Hazırlanalım

İnsan hakları ve özgürlükleri neden yasalarca güvence altına alınmıştır? Fikirlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Haklar ve özgürlükler korunabilsin diye güvence altına alınmıştır.


Söyleyelim

İnsan haklarının tarihçesiyle ilgili yaptığınız araştırmadan oluşturduğunuz metni okuyunuz. İnsan haklarının hangi mücadeleler ve evreler geçirdiğini söyleyiniz.
Cevap:

İnsan hakları kavramı, dünyadaki tüm insanların insan olduğundan dolayı elde ettiği temel hak ve özgürlükleri kapsar. Bu haklar din, dil, ırk, ulus, etnik köken, dış görünüş ve cinsiyet ayrımı yapılmadan tüm insanlık için eşit hakları kapsar.

Felsefede insan hakları ilk kez sofizm ile dile getirilmiştir. Bunun yanı sıra en önemli gelişme Pers İmparatoru Büyük Kiros tarafından fethettiği Yeni Babil İmparatorluğu’nun insanları için iyi niyetlerini bildirmek amacıyla MÖ 539 yılında Asoka Fermanları ve ondan sonra öne çıkan en önemli gelişme peygamber efendimizin Medine’deki insanları kapsayan Medine Sözleşmesi’dir.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları Ferman Yayıncılık

Söyleyelim

Çocuk haklarının korunması için sözleşmeler dışında ne gibi önlemlere ihtiyaç vardır? Söyleyiniz.
Cevap: Devletin kolluk kuvvetleriyle yapacağı denetlemelere ihtiyaç vardır.


1. Etkinlik

Aşağıda verilen alana, sahip olduğunuz hakların dokunulamaz ve devredilemez olduğunu vurgulayan sloganlar yazınız.
Cevap:

  • Kendini savun hakkını koru.
  • Hakkını bilen, rahat yaşar.
  • Hak satılmaz, satın alınamaz.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları Ferman Yayıncılık

2. Etkinlik

Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz.
Cevap:

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 154-157-158. Cevapları Ferman Yayıncılık


Sonraki Konuya Hazırlık

Okulunuza ait eşyaları kullanırken nelere dikkat etmektesiniz? Okuldaki eşyaları dikkatli kullanmanın önemi nedir? Size bu konuda ne tür sorumluluklar düşmektedir? Bununla ilgili bir afiş hazırlayarak sınıf panonuza asınız.
Cevap: Okulumuza ait eşyaları kullanırken onlara zarar vermemeye dikkat etmeliyiz. Dikkatli kullanmanın önemi bilinçli bir şekilde yetişmektir. Bize bu konuda düşen sorumluluklar eşyaları kullanırken titiz davranmak, okul eşyalarını hor kullananları uyarmaktır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.