4. Sınıf Sosyal Bilgiler

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 176-177-178-179-180-182. Cevapları Ferman Yayıncılık

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 176-177-178-179-180-182. Cevapları Ferman Yayıncılık

4.Sınıf Ferman Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 176-177-178-179-180-182. Sayfa Cevapları Farklı Ülkeleri Tanıyorum


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları Ferman Yayıncılık

Hazırlanalım

Bildiğiniz farklı ülkeler hangileridir? Bu ülkelerin ne gibi özellikleri vardır? Söyleyiniz
Cevap: Bildiğim farklı ülkeler Amerika, Japonya, Güney Kore, İtalya, İspanya, İngiltere, Almanya, Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan gibi ülkeleri biliyorum. Her ülkenin kendine ait kültürel, dini özellikleri bulunmaktadır. Her ülke kendi düzeyinde gelişme göstererek ürettiği ve yetiştirdiği ürünler farklılık göstermektedir. 


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları Ferman Yayıncılık

Hazırlanalım

Hazırladığınız seyahat planını arkadaşlarınızla paylaşınız. Aşağıdaki haritada gitmek istediğiniz ülkeyi gösteriniz. Ardından ziyaret etmek istediğiniz ülkeyi neden tercih ettiğiniz konusundaki fikirlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Gitmek istediğim ülke Azerbaycan’dır. Buraya gitme istememin nedeni zengin kültürü hakkında bilgi edinip kardeş ülkemizi daha yakından görmek istememdir. 


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları Ferman Yayıncılık

Söyleyelim

1. Sizce Mısır’ın tarihî dokusu bu ülkeye ne gibi katkılar sunuyor olabilir? Fikirlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Mısır’ın tarihi dokusu insanlarda merak duygusu uyandırdığı için ülkeye turist ziyaretleri sağlamaktadır. Aynı zaman da ülkede bitki çeşitliliği, hayvan çeşitliliği de ön plana çıktığı için hem ülke içinde hem de ülke dışında gelir sağlanır. 

2. Günümüzde Mısır’daki başlıca ekonomik faaliyetler nelerdir?
Cevap: Günümüzde Mısır’daki başlıca ekonomik faaliyetler Tarım, turizm, balıkçılık, petrol satışı ve sanayidir. 

3. Mısır’ın Doğu Akdeniz’deki konumunun önemi nedir?
Cevap: Mısır’ın bulunduğu yer Nil Nehri, Kızıldeniz gibi önemli noktalardır. Bundan dolayı ticari açıdan gelişme sağlamaktadır. 


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları Ferman Yayıncılık

Söyleyelim

1. Hindistan’ın nüfus büyüklüğünün avantaj ve dezavantajları neler olabilir?
Cevap: Hindistan’da nüfusun çok olmasının avantajı çalışan insan sayısının fazla olmasıdır. Dezavantajı ise devlet insan sayısına göre daha fazla okul, hastane gibi toplumun temel ihtiyacı olan hizmetleri sağlamaya yönelik yatırım yapmak zorunda kalacaktır.

2. Hindistan’ın iklim özelliklerinin toplum yaşamına etkisi nasıldır? Fikirlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Hindistan’da yazların yağışlı olarak geçmesi tarımda verimliliği arttırır. Kışların kurak geçmesi su kaynaklarını etkileyecek şekilde olmasına neden olabilir.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları Ferman Yayıncılık

1. Etkinlik

Aşağıda Meksika, Peru, Polonya ve Avustralya ile ilgili bazı bilgiler ve görseller verilmiştir. Bu bilgileri ve görselleri inceleyiniz. Ardından bu ülkelerle ilgili burada ifade edilmeyen bazı bilgileri (en önemli şehirler, en önde gelen meslekler, ülkedeki dünyaca ünlü isimler vb.) genel ağdan araştırınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri de kullanarak ülkeleri tanıtıcı afişler hazırlayınız. Hazırladığınız afişleri sınıf panosunda sergileyiniz
Cevap:

Meksika, Kuzey Amerika’nın alt kısmında kalan bir ülkedir. Yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük 13. ülkesidir. 132 milyonluk nüfusu ile dünyanın en büyük 10. ülkesi konumundadır. Tarihte İspanyolların büyük işgallerine maruz kaldıklaır için bu ülkede İspanyolca konuşulur. En bilinen tarihi mekanı Büyük Cholula Piramididir. Hernan Cortes, Frida Kahlo ve Porfirio Diaz Meksika tarihinin önemli kişiklerindedir. Meksika’da dünyaca ünlü bir yemek kültürüne sahiptir bu nedenle yemek işletmeleri çok yoğundur.

Peru, Güney Amerika’da yer alan 32 milyon kişilik bir ülkedir. 1.285 bin km2 yüzölçümüne sahip olması onu dünyanın en büyük 19. ülkes iyapar. Perunun bulunduğu toprakların tarihi çok eskiye dayanır. M.Ö. 10 bin yıla akdar uzayan bir tarih vardır. Peru topraklarının elverişli olmasından ve pek fazla okumuş nüfusa sahip olmamasından dolayı sıklıkla tarım işleriyle uğraşan insanları bulunur.

Polonya, Avrupa’nın ortasında yer alan ve nüfus bakımından dünyanın en büyük 36 ülkesidir. 312.696 km2 yüzölçümüne, 38,4 milyonluk nüfusa sahiptir. Polonya’nın tarihi MÖ 2000 yıllarına kadar dayanır. Chopin, Papa John Paul II ve Marie Curie öne çıkan insanları bulunur. Bu ülkenin kıyı kesimlerinde yoğun olarak balıkçılık faaliyetleri görülür.

Avustralya, Okyanusya kıtasında bulunan ve nerdeyse kıtanın tamamını kaplayan bir ülkedir. Topraklarının bir kısmı sular altında kalmıştır. Tarihi MÖ 45 bin yıllarına kadar dayanır ancak pek fazla kayıt yoktur. Dünyada Kanguruların yaşadığı tek ülke olma özelliğini taşır. Heath Ledger, Hugh Jackman, Russell Crowe ve Eric Bana gibi önemli insanları bulunur. Turizm ve balıkçılık bakımından oldukça gelişmiş bir ülkedir.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları Ferman Yayıncılık

2. Etkinlik

Konuya hazırlanırken oluşturduğunuz seyahat planınızdan ve dünya siyasi haritasından yararlanarak hakkında bilgi sahibi olmak istediğiniz bir ülke belirleyiniz. Belirlediğiniz ülkeyle ilgili araştırma yaparak aşağıda istenen bilgileri yazınız
Cevap:

Belirlediğim Ülke: Fransa
Bulunduğu Kıta: Avrupa
Ülkenin başkenti: Paris
Yönetim Şekli: Üniter  Devlet
Nüfusu: 67,813,396 milyon
En Ünlü Mimari Yapıları: Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi, Notre Dame Katedrali
Ülkenin tanıtımı için yazdığım yazı: Fransa Avrupa’nın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkelerinden biridir.  Fransa’nı nüfusu 67,813,396 milyondur. Para birimi Euro’dur. Ülkenin yönetim şekli Üniterdir. Başkenti Paris’tir. Kültürel zenginlikleri ile birçok kişinin dikkatini çeken ülkeye turistler akın akın ziyarete gelmektedir. 


Sonraki Konuya Hazırlık

Türkiye’ye komşu ülkelerdeki insanların günlük yaşamı nasıldır? Araştırınız. Ulaştıklarınızla ilgili metin ve görsellerden oluşan bir rapor hazırlayınız. Hazırladığınız raporu sınıfınıza getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:  Türkiye’ye komşu ülkeleri; Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Irak, Suriye, İran, Ermenistan’dır. Bu ülkelerde yapılan ekonomik faaliyetler, kültürel değerler, yetiştirilen ürünler, farklılık göstermektedir. Bu ülkelerin çoğunda modern yaşam desteklenirken bazılarında geleneksel değerler üzerine bir yaşam desteklenmektedir. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.