5. Sınıf Fen Bilimleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 52-53-54 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

Göster

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 2. Ünite Ölçeme Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 52, 53, 54


2. Ünite Ölçeme Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Dikey Yayıncılık Sayfa 52-53-54


A. Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


 • ( Doğru ) Çiçekli bitkilerde bulunan çiçek, bitkinin üreme organıdır.
 • ( Yanlış ) Kuşlar, yavrularını doğurur.
 • ( Yanlış )Mikroskobik canlıların tamamı zararlıdır.
 • ( Doğru ) Bazı şapkalı mantarlar zehirlidir.
 • ( Doğru ) Yoğurt oluşumu, yararlı bakteriler tarafından gerçekleşir.
 • ( Yanlış ) Tek hücreli mantarların tamamı zararlıdır.
 • ( Doğru ) Kuşlar, yumurta ile çoğalır.
 • ( Doğru ) Balıklar, omurgalılar sınıfında yer alır.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, kutucuklarda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.


(amip-mikroskobik canlılar-küf-sürüngenler-yaprak-çiçekli-çiçeksiz-parazit-paramesyum-hijyen-dal-omurgasız-kök-omurgalı-güvenlik-kurbağalar)


 1. 1Genelde kök, gövde gibi yapıların yeterince gelişmediği bitki grubuna çiçeksiz bitkiler denir.
 2. Vücutlarında kemik ve kıkırdak gibi sert yapıların bulunduğu iskelete sahip canlılara omurgalı hayvanlar denir.
 3. Sütten yoğurt yapımında mikroskobik canlılar yararlanılır.
 4. Mantarlar küf, şapkalı, parazit ve maya mantarları olmak üzere dörde ayrılır.
 5. Mikroskobik canlılara amip öglena, paramesyum ve bakteriler örnek olarak verilebilir.
 6. İnsan sağlığı açısından, parazit mantarlarla mücadelede hijyen çok önemlidir.
 7. Çiçekli bitkiler genelde kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi yapılardan oluşur.
 8. Suda veya karada yaşayabilen, vücutlarının dış kısmı pullarla kaplı ve yumurta ile çoğalan canlı grubu sürüngenlerdir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 53 Cevapları


C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.


1. Aşağıdaki bitkilerin hangisi çiçekli bitkilere örnek olarak verilebilir?


A) Eğrelti otu B) Atkuyruğu C) Su yosunu D) Elma


2. Bir canlının özellikleri şu şekildedir:
I. Omurgaya sahiptir.
II. Yumurta ile çoğalır.
III. Vücudu pullarla kaplıdır.
Yukarıda özellikleri verilen canlı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A) B) C) D)


3. Çiçekli bitkilerde kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi organlar bulunur. Yaprağın görevi besin üretmek, terleme ve solunum yapmaktır. Emel Hanım, sarma yapmak için bahçelerinde bulunan üzüm bitkisinin yapraklarının bir kısmını toplamıştır. Yaprakları toplanan üzüm bitkisiyle ilgili besin üretme, solunum ve terleme olayları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Solunum Terleme Besin Üretme
A) Artar Artar Artar
B) Azalır Azalır Azalır
C) Artar Azalır Artar
D) Azalır Artar Azalır


4. Aşağıda mantarlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) Şapkalı mantarların tümü besin olarak tüketilebilir.
B) Bazı türleri el ve ayaklarda kaşıntı oluşturur.
C) Bazı türleri mikroskop ile görülebilir.
D) Yararlı ve zararlı çeşitleri vardır.


5. Aşağıda mikroskobik canlılar için verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?


A) Gözle görülemeyecek kadar küçük yapıdadır.
B) Bazı türleri, insan sağlığı için tehlike oluşturur.
C) Bazı türleri, insan sağlığına yarar sağlar.
D) Mikroskobik canlılar, bitkilere örnek olarak verilebilir.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 54 Cevapları


6. Mantarlarla ilgili;
I. Besinlerin küflenmesine neden olur.
II. İnsan sağlığını olumlu etkileyen türleri parazit mantarlardır.
III. Şapkalı mantarların tamamı faydalıdır.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?


A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III


7. Aşağıdaki seçeneklerde verilen hastalıklardan hangisi mantarların neden olduğu bir hastalıktır?


A) Kolera B) Nezle C) Saçkıran D) Verem


8. Çiçekli bir bitkide bitkinin dik durmasını ve su, besin ve minarellerin bitkinin diğer taraflarına taşınmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kök B) Gövde C) Yaprak D) Çiçek


9. Aşağıda bir canlı türüne ait bazı özellikler verilmiştir:
I. Vücutları nemli bir yapıdadır.
II. Yumurta ile çoğalır.
III. Gelişme aşamasında başkalaşım geçirir.
Özellikleri verilen canlı grubu aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kurbağalar B) Kuşlar C) Memeliler D) Sürüngenler


10. Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi omurgasız canlılar arasında yer almaz?


A)Sinek B)Köstebek C)Solucan  D)Kelebek


11. Yukarıda görseli verilen karayosunu gibi çiçeksiz bitkilerin yapısında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bulunmaz?


A) Çiçek B) Gövde C) Kök D) Yaprak

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Hayvanlar çoğalmak amacıyla yumurtlayarak ve doğurarak çoğalırlar. Aynı şekilde bitkiler yetişkin oldukları zaman tohum verir çiçek açar ve bu çiçekteki parçacıkların yaygınlaşmasını sağladı bilmekteyiz. Çevremizde gördüğümüz kediyi köpek gibi sokak hayvanlarının doğurarak çoğalan ı bilmekteyiz tavuk kuş güvercin gibi kuşların ise yumurtlayarak çoğaldığını bilmekteyiz hayvanların nesillerinin sürdürmek için çoğalmaya ve üremeye ihtiyaç duyarlar elbetteki farklılıklar olmakla beraber çoğalmayı bir döngü içerisinde gerçekleştirirler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.