5. Sınıf Fen Bilimleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 140-141-142 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Biyoçeşitliliği Tehdit Eden Unsurlar Cevapları Sayfa 140, 141, 142


Biyoçeşitliliği Tehdit Eden Unsurlar Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Dikey Yayıncılık Sayfa 140-141-142


Etkinlik 1


BIYOÇEŞITLILIĞI TEHDIT EDEN FAKTÖRLER


Hangi Malzemeler Gerekli?
• Karton • Kalem


Etkinlik Nasıl Yapılacak?


Sınıf mevcuduna ve konu sayısına göre gruplar oluşturalım.
Deniz, orman, göl, nehir gibi ekosistem alanlarından birini seçelim.
Ekosistemin habitat özellikleri, ekosistemdeki canlıların ekonomik değer ifade eden özellikleri, ekosistemdeki canlıların beslenme özellikleri, ekosistemi bozacak insan faktörleri, ekosistemi bozacak doğal faktörler gibi konuları, her bir grup bir görev alacak şekilde paylaştıralım.
Her bir grup, konusu ile ilgili araştırmalar yapsın. Araştırma sonuçlarını önce gruptaki arkadaşlarımıza sonra da sınıf arkadaşlarımıza sunalım.
Bu sunumun ardından ekosistemdeki biyoçeşitliliğe etki eden olumsuz faktörleri ve biyoçeşitliliği bozan faktörlere karşı alınması gereken önlemleri rapor hâline getirelim.


Sonuçları Değerlendirelim


1. Konunuzla ilgili tartışmada, grup üyeleri arasında farklı görüşler oluştu mu? Örnek veriniz.


Cevap: Evet farklı görüşler oluştu. Çünkü doğada var olan canlı yaşamını tehdit edecek bir çok sorun olduğundan dolayı farklı görüşler oluştu.


2. Biyoçeşitliliği etkileyen en önemli üç faktör nedir? Bu faktörlerin etkilerini nasıl azaltabiliriz? Defterinize yazınız.


Cevap:
Biyoçeşitliliği etkileyen önemli üç faktörler; iklim, sıcaklık ve su olarak ifade edilebilir. Bu faktörlerin etkilerinin azaltılması amacıyla insanların daha çevreci bir yaşam sürmesi ve doğayı tahrip etmemesi gerekmektedir.
İnsanlar sürekli olarak su kaynaklarına verdiği zarar, karbondioksit ile birlikle iklimlerin değişmesine neden olması ve sıcaklık farklılıklarına neden olmasından dolayı çevreci enerjileri tercih etmesi ve karbondioksit salınımını azaltması gerekmektedir.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 142 Cevapları


Tartışalım


Soru : Biyoçeşitliliği tehdit eden unsurları öğrendiniz. Sizce biyoçeşitliliği tehdit eden en önemli faktör hangisidir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Çözüm önerilerinizi söyleyiniz.


Cevap:
Bence biyoçeşitliliği tehdit eden en önemli faktör insanlardır. İnsanların yürütmüş oldukları faaliyetler sonucunda ; iklim, su kaynakları, hava ve canlı yaşamına direk olarak olumsuz bir çok yönü olduğunu ifade edebiliriz.
İnsanlar, karbondioksit salımı ile birlikte, iklimlerin değişimi, su kaynaklarının tüketimi, havanın kirletilmesi gibi olumsuzluklara yol açarak biyoçeşitliliğin zarar görmesi ve canlı yaşamının azalmasına neden olduğunu söyleyebiliriz.


Kendimizi Değerlendirelim 6.1


Soru : Aşağıda verilen soruların karşısına, sorunun cevabını içeren görseldeki numarayı yazınız.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 140-141-142 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık
“5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 141 Cevapları”

1. Hangileri biyoçeşitliliği olumsuz etkiler?


Cevap:  4, 8, 12


2. Hangileri nesli tükenen canlılardır?


Cevap:  1, 5, 11


3. Hangilerinin nesli, tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır?


Cevap: 2, 3, 7


4. Hangilerinin nesli, insanların sadece ekonomik çıkar elde etmek istemesi sebebiyle tehlikededir?


Cevap: 6, 9, 10

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Biyoçeşitliliği etkileyen unsurlar arasında yer alan tüm maddeleri ve tüm görüşlerini yukarıda yapmış olduğumuz örnekte daha yakın bir şekilde incelemem anlama imkânına sahip olduk. Biyoçeşitliliği hakkındaki temel bilgiler öğrenmek amacıyla 5 sınıf fen bilimleri ders kitabının olan bilgilerden vedalara bu bilgileri defterimize geçirdikten sonra yapmış olduğumuz orta ile bilgilerimizi pek istedik ve daha iyi bir şekli bu konuyu anladın verdiğiniz bilgiler ve örnekler için çok teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.