5. Sınıf Matematik

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 160-161. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 160-161. Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 160-161. Sayfa Cevapları Bölüm Sonu Değerlendirme

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları MEB Yayınları

1)Atilla eş büyüklükteki farklı renkte oyun bloklarını aşağıdaki gibi birleştirmiştir.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 160-161. Cevapları MEB Yayınları
Oyun bloğundaki her bir renkli kısmın, tüm oyun bloğunun kaçta kaçı olduğunu ifade eden kesrin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Cevap: D) 0,5


2)13,725 ondalık gösterimindeki binde birler basamağında bulunan rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 0,005


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 160-161. Cevapları MEB Yayınları

3)Ahsen, Bahar ve Büşra’nın bir ay boyuna içtiği su miktarı litre cinsinden tabloda verilmiştir. Ahsen, Bahar ve Büşra’nın bir ayda içtiği toplam su miktarı kaç litredir?
Cevap: B) 165,025


4)Bir eczacı krem hazırlamıştır. Krem için kullandığı A,B ve C maddeleri ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

A maddesinden 3,632 gr kullanılmıştır.
B maddesinden  3,63 gr kullanılmıştır.
En çok ya da  en az kullanılan madde C maddesi değildir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi C maddesinin gram cinsinden değeri olabilir?
Cevap: B) 3,631


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 160-161. Cevapları MEB Yayınları

5) Yanda verilen kartların ön yüzünde ondalık gösterimler, arka yüzünde ise bu ondalık gösterimlerin kesirle ifadesi yazmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kartların herhangi birinin arka yüzünde yazılı değildir?
Cevap: B)1 tam 1/4


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları MEB Yayınları

6)
1.Tam kısmı 16’dır.
2.2 rakamı yüzde birler basamağındadır.
3.5 rakamı binde birler basamağındadır.

16,275 ondalık gösterimi için yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Cevap: C) 1 ve 3


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 160-161. Cevapları MEB Yayınları

7)Yukarıda verilen sayı doğrusunda 2,21 ve 2,22 ondalık gösterimleri arası on eş parçaya ayrılmıştır.

Bu sayı doğrusunda ok ile belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
Cevap: C) 2,216


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 160-161. Cevapları MEB Yayınları

8) Yanda semboller ile ifade edilen ondalık gösterimlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap: C


9) Yanda verilen kapların içinde kapların içinde üzerinde ondalık gösterimler yazılı olan toplar bulunmaktadır.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 160-161. Cevapları MEB Yayınları

1.kaptaki toplardan yüzde birler basamağı 2 olan top 2.kaba, 2.kaptan onda birler basamağı 2 olan top 1.kaba konulmuştur. Buna göre son durumda 1.kaptaki toplarda yazan ondalık gösterimleri verilen sayıların toplamı 2.kaptaki toplarda yazan ondalık gösterimleri verilen sayıların toplamından kaç fazladır?
Cevap: B)2,572


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 160-161. Cevapları MEB Yayınları

10) Yukarıda santimetre ile ölçüm yapan kırık cetvelin üzerine bir uç kutusu yerleştirilmiştir. Uç kutusunun uzunluğu kaç santimetredir?
Cevap: C)3,4

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.