5. Sınıf Matematik

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 262-264-266. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 262-264-266. Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 262-264-266. Sayfa Cevapları Üçgenlerin ve Dörtgenlerin Çevre Uzunlukları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 262 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1) Kenar uzunlukları verilen üçgenlerin çevre uzunluklarını santimetre cinsinden hesaplayarak noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 262-264-266. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 264 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1) İzometrik ve kareli kâğıda çizilen geometrik şekillerin çevre uzunluklarını hesaplayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 262-264-266. Cevapları MEB Yayınları


Etkinlik

1) Aşağıdaki ABCD kare, DEF eşkenar üçgen ve KLMN eşkenar dörtgendir. Her bir şeklin çevre uzunluğu 24 cm olduğuna göre kenar uzunluklarının santimetre cinsinden alabileceği doğal sayı değerlerini şekillerin kenarları üzerine yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 262-264-266. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 266 Cevapları MEB Yayınları

Pekiştirelim

1) ABCD paralelkenarında |AB| = 7 cm ve |AD| = 5 cm’dir. ABCD paralelkenarının çevre uzunluğunu bularak aynı çevre uzunluğuna sahip ve kenarları doğal sayı olan farklı üçgenler ve dörtgenler çiziniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 262-264-266. Cevapları MEB Yayınları


2) İzometrik kâğıtta verilen l. şekildeki eşkenar dörtgen kırmızı çizgi boyunca kesiliyor. Oluşan parçalarla ll. şekil elde ediliyor. Elde edilen ll. şeklin çevre uzunluğunu tahmin ediniz
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 262-264-266. Cevapları MEB Yayınları


3) Yandaki noktalı kâğıda çizilen şeklin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 262-264-266. Cevapları MEB Yayınları


4) BCD kare, BEC ikizkenar üçgendir. BEC ikizkenar üçgeninin çevre uzunluğu 28 cm ve |CE| = |EB| = 10 cm’dir. Buna göre boyalı bölgenin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden hesaplayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 262-264-266. Cevapları MEB Yayınları


5) Bir kenar uzunluğu 8 cm olan dört tane eşkenar üçgenle oluşturulmuş boyalı bölgenin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden hesaplayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 262-264-266. Cevapları MEB Yayınları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.