5. Sınıf Matematik

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 284-285 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 284-285 Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 284-285. Sayfa Cevapları Alanı Tahmin Etme

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 284 Cevapları MEB Yayınları

 Etkinlik

1) Aşağıdaki nesnelerin alanlarını uygun olan metrekare veya santimetrekare birimleri cinsinden tahmin ediniz ve tahmin sonuçlarını noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

Sınıf tahtasının alanı: ..3 x 2 = 6 m².
Kitap kapağının alanı: .15 x 30 = 450 cm².
Telefon ekranının alanı: .15 x 7 = 105 cm².
Sınıf kapısının alanı: .2 x 1 = 2 m² .


2) Yanda yırtılmış bir resmin kalan parçası kareli kâğıdın üzerinde verilmiştir. Buna göre resmin kalan parçasının alanını santimetrekare cinsinden tahmin ediniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 284-285 Cevapları MEB Yayınları


3) Kahverengi zeminin üzerine yeşil dikdörtgen şeklindeki karton yandaki gibi konulmuştur. Sadece uzun kenarı verilen yeşil dikdörtgen kartonu kullanarak yandaki kahverengi zeminin alanını santimetrekare cinsinden tahmin ediniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 284-285 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 285 Cevapları MEB Yayınları

Pekiştirelim

1) Buzdolabı almak için mağazaya giden Yeter Hanım’ın incelediği buzdolabının üst kısmı dondurucu, alt kısmı soğutucu bölümüdür. Şekilde verilen buzdolabının üzerinde dondurucu kısmının ölçüleri yazarken soğutucu kısmının ölçüleri yazmamaktadır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 284-285 Cevapları MEB Yayınları

a) Soğutucu kısmının kenar uzunluklarını santimetrekare cinsinden tahmin ediniz.
Cevap:

Uzun kenarı → 120 cm
Kısa kenar → 80 cm

b) Buzdolabının ön yüzünün alanını santimetrekare cinsinden tahmin ediniz.
Cevap:

Uzun kenar → 120 + 50 = 170 cm
Kısa kenar → 80 cm
Alanı → 170 x 80 = 13 600 cm²


2) Ölçüleri 18 cm x 21 cm olan yandaki yapbozu oluşturan yeşil parçaların toplam alanını santimetrekare cinsinden tahmin ediniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 284-285 Cevapları MEB Yayınları3) Demet aldığı çerçeveye fotoğraflarını yerleştirecektir. Çerçevenin her bir fotoğraf için kısa kenarı 3 cm, uzun kenarı 4 cm olan dikdörtgen şeklinde bölümleri vardır. Çerçevenin kenar uzunlukları bir doğal sayı olduğuna göre çerçevenin alanının santimetrekare cinsinden alabileceği en küçük tahminî değeri bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 284-285 Cevapları MEB Yayınları


4) Tabanı kare olan bir odanın görünümü yandaki gibidir. Odadaki halının kapladığı yüzeyin alanını metrekare cinsinden tahmin ediniz.
Cevap:

Odanın kenarı → 4 m ise
Halının kısa kenarı → 1 m
Uzun kenarı → 2 m 
Tahmini alan → 2 x 1 = 2 m² olur. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.