7. Sınıf Din Kültürü

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 74-77-78 Cevapları GÜN Yayıncılık

7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Gün Yayıncılık Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s) Cevapları Sayfa 74, 75, 76, 77


Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s) Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 74 Cevapları


“Sizden öncekiler, Nûh, Âd ve Semûd kavimleriyle onlardan sonra gelenler hakkındaki bilgiler size ulaşmadı mı? Onları (tam olarak) ancak Allah bilir. Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de ellerini ağızlarına götürüp getirerek ‘Biz size gönderilene inanmıyoruz, bizi kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz.’ dediler.”
(İbrahim suresi, 9. ayet. )

Soru : Yukarıdaki ayetin anlamı üzerinde düşününüz.


Cevap :
Benim yukarıdaki ayetten anladığım şey; azap ve helak olan kavimleri düşünerek günahlardan vazgeçmek ve din konusunda kuşkuya düşmemektir. Kuşku içerisinde olan bir insan Allah’ ın istediği hakiki imana sahip olmamış demektir.
Bizler bile kendimize güvenen insanın kuşku içinde olmamasını ve tam olarak güvenmesini isterken bizi yaratan ve nimetleri veren Allah’ın böyle istemesinden daha olağan birşey yoktur.


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 77 Cevapları


Soru : Hz. Salih (a.s.) kıssasını dikkate alarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. Hz. Salih (a.s.) hangi kavme peygamber olarak gönderilmiştir?


Cevap :Hz. Salih (a.s.) Semud kavmine peygamber olarak gönderilmiştir.


2. Semud kavminin yaşantısı ve inancı nasıldı?


Cevap : Semud kavmi taşları oyar ve işçilikleri ile övünür, inanç olarakta putlara taparlardı.


3. Kavmi, Salih Peygamber’e niçin inanmadı ve sonuç ne oldu?


Cevap : Kavmi, kendi içlerinden bir insanın Peygamber olmasını kabul etmedikleri ve kibirlendikleri için inanmadı ve korkunç bir ses ile helak oldular.


4. Hz. Salih (a.s.) kıssasından ne gibi sonuçlar çıkarabiliriz?


Cevap : Hz. Salih (as) kıssasından çıkarabileceğimiz sonuçlar; kendinden olan bir insanı küçümsememek ve kibirlenmemek, putlara tapmamaktır.

7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Gün Yayıncılık Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı Cevapları Sayfa 78


Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 78 Cevapları


Soru : Felâk suresi bize hangi mesajları vermektedir? Sureye göre nelerden Allah’a (c.c.) sığınmamız gerekir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.


Cevap :
Felak Suresi bizlere sığınılacak kötülükleri saymış ve mesaj olarak her kötülükten sığınmayı yol olarak göstermiştir. Bir kötülükten koruyacak olan her gücün üzerindeki güç olan Allah’ a kolay gelir.
Bu yüzden her anımızda ve korunmak istediğimiz şeylerde Allah’ a güvenmeliyiz. Dedelerimiz sayıları az ve silahları yok denecek kadar az olmasına rağmen birçok savaşta hep bu tevekkül ile galip gelmişlerdir.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Tarih boyunca irçok peygamber gönderilmiş oldukları kavimleri doğru yola iletmek tekniklerden alıkoymak ve cehalete yok etmek amacıyla gönderildikleri ve o peygamberlere uyumayan insanların nasıl helak olduğunu görmek ibret alarak doğru yola ulaşmak ve İslam’ı yaşama en doğrusu olacaktır. Peygamberler dönemdeki insanları yapmış oldukları yanlışlıklardan dolayı uyarı doğru yolu göstermiş tek ve 1 olan Allahu Teala inanmaları gerektiğini doğru yolun bu olduğunu söylemişlerdir kimi insanlar peygamberlere inanmış kimi insanlar ise peygamberlere inanmayarak onlara çeşitli eziyetler yapmışlardır. Birçok kavim böylece helak olmuştur. Bu ibretlik olaylardan ders alıp Allahu Teala inanmak peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna inanmak yüce Kur’an Kerim’i okuyarak doğru yolu bulmak en doğrusu olacaktır.

  2. Felak suresi kur’an-ı Kerim’in son cüzü olan amme cezüde bulunmaktadır. Felak suresi her kötülüğün ve yıkımın sonunda Allahu Teala aleyhi yakın olmamız gerektiğini zor zamanlarımızda Allah’a tahliye ısınmanın en doğru olduğunu ve Allahu Teala rahman ve rahim sıfatlarıyla bizi merhameti ile kucakladığını ve affettiğini ifade eden ayet-i kerimelerden biridir. Felak suresini namaz kıldığımız zaman okuyabiliriz. Felak suresini sıkıldığımız zaman veya korktuğumuz zaman 3 kere okuyabiliriz. Felak suresi hem kısa hem de anlamı oldukça güzel olan bir suredir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.