7. Sınıf Din Kültürü

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 95-97-98 Cevapları GÜN Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Gün Yayıncılık Bir Sure Tanıyorum: Kafirun Suresi ve Anlamı Cevapları Sayfa 95


Bir Sure Tanıyorum: Kafirun Suresi ve Anlamı Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 95 Cevapları


Soru : Kâfirûn suresinden ne gibi mesaj ve ilkeler çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.


Cevap :
Kafirun Suresi’ nden şirkin ve imanın ayrı şeyler olduğu ve kafirlerin taptıkları şeylere Müslümanların asla tapmayacakları mesajları verilmektedir.
Kafirun Suresi müşriklerin biraz sizin İlahınıza ibadet edelim biraz bizimkilere teklifi üzerine indirilen bir suredir. Bir Müslümanın dolayısıyla kafirlerin ve müşriklerin taptıkları şeylerden uzak durması ve bu konuda dikkatli olması lazım geldiği ilkesi çıkarılmaktadır. Şaka yollu olsa bile bunlara girişilmemelidir.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 97, 98


4. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 97 Cevapları


A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.


1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani özellikleri nelerdir? Söyleyiniz.


Cevap :
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani özellikleri; doğması, ölmesi , yemek yemesi , çalışması gibi halleridir. Peygamber Efendimiz büyük bir iman ve tamamlanmış çok güzel bir ahlak ve merhamet sahibiydi.


2. Hz. Muhammed’i (s.a.v.) diğer insanlardan ayıran en önemli yönü nedir? Açıklayınız.


Cevap :
Hz. Muhammed’i (s.a.v.) diğer insanlardan ayıran en önemli yönü Peygamber olmasıdır.


3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik yönü ve son peygamber oluşu hakkında bilgi veriniz.


Cevap :
Peygamber Efendimizin gelişini ve son Peygamber oluşunu bütün peygamberler bildirmiştir. İncili ve Tevrat’ ı bilenler aslında bunu bilmekte ve bir Peygamber beklemekteydiler.
Bir kısmı iman ederken bir kısmı da kendi kavimlerinden gelmemesine inat ederek iman etmediler. Peygamberimiz son peygamber olarak gelmiş ve bozulmayacak olan bir dini bizlere bırakmıştır.


4. Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur’an’ı niçin açıklamıştır? Örnek vererek anlatınız.


Cevap :
Ayeti kerimelerde Peygamberimize iman ve itaat etmenin, Allaha itaat etmek olduğu bildirilerek bize Peygamber Efendimiz’ in yoluna uymak emredilmiştir.
Kuranı Kerim ayetler göndermiş ve bu ayetlerin anlama ve uygulanış şeklini göstermek için Peygamber göndermiştir. Hz Muhammed (sav) bu yüzden Kuranı açıklayarak bizlere yol göstermiştir.


5. Peygamberimiz (s.a.v.) insanları hangi konularda uyarmıştır? Söyleyiniz.


Cevap :
Peygamberimiz (s.a.v.) insanları günaha girmemeleri, sevaba yönelmeleri, hakiki imana ulaşmaları, kadınlara ve çocuklara merhametli olmaları, adaletli olmaları ve Müslümanlığı en güzel şekilde yaşamaları konusunda uyarmıştır.


6. Peygamberimizi (s.a.v.) niçin örnek almalıyız? Açıklayınız.


Cevap :
Peygamber Efendimiz için Kuranı Kerim Necm Suresi’ nde  “Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O (size okuduğu), kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir.” buyurarak Peygamber Efendimizin yaptıklarının Allah’ın izni ile yapıldığını söylemektedir.
Ayetle hareket eden bir insanın izinden gitmek Kuranın ve Allah’ın emrettiği şeyleri yapmak ve ahireti kazanmak demek olacaktır. Bu yüzden her alanda Peygamberimizi örnek almalıyız.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.


1. I. Peygamberimiz (s.a.v.), Kur’an’daki kavramların ve kapalı içerikli ayetlerin ne anlama geldiğini Müslümanlara anlatmıştır.
II. Peygamberimiz (s.a.v.) namazın nasıl kılınacağını, haccın nasıl yapılacağını, abdestin nasıl
alınacağını uygulamalı olarak Müslümanlara öğretmiştir.

Yukarıdaki bilgiler Peygamberimizin (s.a.v.) hangi yönünü vurgulamaktadır?


A) İnsanlara değer verdiğini
B) Kur’an-ı Kerim’i açıkladığını
C) Güzel ahlak sahibi olduğunu
D) İnsanları uyardığını


2. “Hatemü’l-Enbiya” kavramı ne anlama gelmektedir?


A) Peygamberlerin ilki
B) Peygamberlik kurumu
C) Peygamberlerin sonuncusu
D) Peygamberlik mührü


3. “Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” Kalem suresi, 4. ayet.
“(Resulüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” Enbiya suresi, 107. ayet.

Yukarıdaki ayetler Peygamberimizin (s.a.v.) hangi yönünü ifade etmektedir?


A) Allah’ın kulu olduğunu
B) Hayatında hem sevinçli ve hem de üzüntülü anlarının olduğunu
C) Tüm insanlar gibi ölümlü olduğunu
D) Güzel ahlak sahibi ve rahmet peygamberi olduğunu


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 98 Cevapları


4. Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A) Hz. Muhammed (s.a.v.) müsamahakâr ve iyi huylu bir insandı.
B) Hz. Muhammed (s.a.v.), Müslümanları ibadetlerin nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirmiştir.
C) Hz. Muhammed (s.a.v.), kıyametin ne zaman kopacağını insanlara açıklamıştır.
D) Hz. Muhammed (s.a.v.), dünya hayatının anlamlı bir şekilde değerlendirilmesi konusunda insanları uyarmıştır.


C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.


Cevap :

  1. ( Yanlış ) Hz. Muhammed (s.a.v.) insanüstü özelliklere sahiptir.
  2. ( Doğru ) Hz. Muhammed’i (s.a.v.) diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği, Allah’tan (c.c.) vahiy almasıdır.
  3. ( Yanlış ) Kur’an-ı Kerim’de ibadetler ayrıntılı olarak açıklanır.
  4. ( Yanlış ) Kâfirûn suresi, yedi ayetten oluşmaktadır.
  5. ( Doğru ) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliği evrenseldir.
  6. ( Yanlış ) Kâfirûn suresi, Medine’de indirilmiştir.
  7. ( Doğru ) Hz. Muhammed (s.a.v.) müjdeleyici ve uyarıcıdır.

Ç. Aşağıda verilen Kâfirûn suresinde boş bırakılan bölümleri doğru bir şekilde tamamlayınız.


Cevap :
Kul yâ eyyühel kâfirûn Lâ a’büdü mâ ta’büdûn Velâ entüm âbidûne mâ a’büd Velâ ene âbidün mâ abedtüm Velâ entüm âbidûne mâ a’büd Leküm dînüküm veliye dîn

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fiziksel özelliklerinden örnek vermek gerekirse kara kaşlı ve kara gözlü olması saçlarını kulağına kadar olması ve gece gibi karanlık bir renge sahip olması orta boyda ve orta kiloda bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını örneklemek istersek öncelikle merhametli Emin şefkatli saygılı adaletli doğruluğu savunan ve insanlara merhametle yaklaşan bir ahlaka sahipti. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce güzel ahlakı ile tanınır ve Mekke halkında oldukça bilinen Emin unvanını almıştır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.