8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 52-54-55 Cevapları Tutku Yayınları

Göster

8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Peygamberimizin Vahyi İnsanlığa Ulaştırması Cevapları Sayfa 52, 53, 54, 55


Peygamberimizin Vahyi İnsanlığa Ulaştırması Metni Cevapları


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 52 Cevapları


Soru : İlahi vahyin insanlara ulaştırılması neden önemlidir?


Cevap:
Allah bizlere kendini bilmemiz için peygamberleri göndermiş onlarla birlikte emir ve yasaklarını da göndermiştir. Bunların bizlere bildirilmesi gerekmektedir. Bu sayede Allah’ı bilerek yaşayacağız ve onun emirlerine her daim uyabileceğiz. Dinimizi iyi bir şekilde yaşayıp Allah’a layık bir kul olabiliriz.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 54 Cevapları


ir gün müşrikler, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) canına kast ederek hep birlikte onun üzerine çullanmışlardır. Allah’ın Elçisi’ni kin ve nefretle hırpalarken Hz. Ebû Bekir (r.a.) onları görmüş ve hemen kendini Hz. Peygamber’e (s.a.v.) siper etmiştir. Daha sonra da Mekkeli müşriklere dönerek şöyle demiştir:
“(Siz ne yapıyorsunuz!) Rabb’im Allah’tır diyen bir adamı mı öldüreceksiniz?”
İbn-i Hişam, Siretü’n-Nebeviyye, C 1, s. 285.

Soru : Yukarıdaki olay, müşriklerin İslam’a karşı tavrı konusunda sizlere neler düşündürmektedir? Sınıfınızda konuşup değerlendiriniz.


Cevap: Müşrikler putlara taptıkları için İslam dinini kabul etmemişlerdir. Peygamber efendimize inanmayıp ona zorbalık etmişlerdir.


8. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 55 Cevapları


Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ben, benimle gönderileni size tebliğ ettim. Rabb’im (dilerse) sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz ona bir zarar veremezsiniz. Şüphesiz Rabb’im her şeyi koruyup gözetendir.”
Hûd suresi, 57. ayet.

Soru : Yukarıdaki ayette verilmek istenen mesaj nedir? Sınıfınızda yorumlayınız.


Cevap: Bize bildirenlere uymamız gerekir. Allah bizi her zaman görür ve ne yaptığımızı bilir. İsteyeceklerimizi ondan istemeli ve bizlerde onun emirlerini yerine getirmeliyiz.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Son peygamber olan Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam’ın ve Müslümanların gerekliliğini ve şartlarını hadis-i şeriflerinde söyleyerek vurgulamıştır. Peygamber efendimiz zamanında yaşayan sahabeler peygamber efendimizin ibadetleri ne hal ve davranışlarına söylediği sözlere dikkat ederek Müslümanlığın yayılmasına ve Müslümanların yaşatılmasına destek vermişlerdir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.