8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 46-48-49-50-51 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bayrağımızın Altında Metni Cevapları Sayfa 46, 47, 48, 49, 50, 51


Bayrağımızın Altında Metni Etkinlik Cevapları


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


1. “Bayrak” sözcüğü size neleri çağrıştırıyor? Anlatınız.


Cevap : “Bayrak” sözcüğü size neleri çağrıştırıyor? Anlatınız.

Bayrak sözcüğü şunları çağrıştırıyor ;

 1. Vatan,
 2. Millet,
 3. Özgürlük,
 4. İstiklal,
 5. Kutsal
 6. Ay Yıldız

gibi ifadeleri çağrıştırıyor. 


2. Özgürlük ne demektir? Özgür yaşamak neden önemlidir?


Cevap : Özgürlük ne demektir? Özgür yaşamak neden önemlidir?

Bir bireyin herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmadan düşünmelerini ifade etme, davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumuna özgürlük denir.

Özgür yaşamak insanların kendi düşüncelerini ifade etme, kendi düşünceleri çerçevesinde hareket etmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Özgür olmayan bireyler sürekli olarak kendi isteklerini değil diğer kişilerin emirlerini yerine getirmek zorunda kalır. Ayrıca özgür olmayan kişiler sürekli olarak çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalır. İşte bu nedenle insanlar ancak özgür olunca mutlu olacağından dolayı özgür yaşamak çok önemlidir.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen sözcüklerle ilgili etkinliği ipuçlarından yola çıkarak örnekteki gibi çözünüz. Sarı renkli kutucuktaki harfleri numara sırasına göre birleştirip gizli sözcüğü bulunuz.


1.MUHACİR


Sözlük Anlamı: Göçmen
Cümlem: Yolda uzun bir muhacir kafilesine tesadüf ettik. (Ömer Seyfettin)


2.  MURAT


Sözlük Anlamı: İstek, dilek.
Cümlem: Murat ettiği hedefler için planlı olarak çalışıyordu.


3. KIYMETLİ


Sözlük Anlamı: Değerli.
Cümlem: Evinde var olan kıymetli eşyaları çalındı.


4.  HALK


Sözlük Anlamı: Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu.
Cümlem: Halk bir araya gelerek 15 Temmuz’da darbecilere dur dedi.


5. OLGUNLUK


Sözlük Anlamı: İnsanların bilgi, görgü ve hoşgörü bakımından gereği kadar gelişmiş olma durumu, yetkinlik, kemal.
Cümlem: Olgun bir kişiliğe sahip olduğu olaylara yaklaşımından anlaşılıyordu.


6. BANDIRA


Sözlük Anlamı: Bir geminin hangi devlete ait olduğunu gösteren bayrak.
Cümlem: Türk bandıralı gemi Akdeniz’de petrol buldu.


7.ÜMİT


Sözlük Anlamı: Umut.
Cümlem: Liseye giriş sınavında yüksek puan alacağını ümit ediyorum.


8.  ZİYAN


Sözlük Anlamı: Zarar.
Cümlem: Etler bozulunca ziyan oldu.


9. KÖSELE


Sözlük Anlamı: Ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılan, büyükbaş hayvanların işlenmiş derisi.
Cümlem: Bu özel ayakkabı için aradığı özellikteki köseleyi bir türlü bulamadı.


10.YIKINTI


Sözlük Anlamı: Yıkılan bir şeyin parçaları, kalıntıları, enkaz.
Cümlem: Yıkıntıların arasında kalan köpeği kurtarmaya çalıştılar.


GİZLİ SÖZCÜK: CUMHURİYET


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları


2. ETKİNLİK


“Bayrağımızın Altında” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.


1. Yazar, Hatice Nine’yi niçin unutamıyor olabilir?


Cevap : Hatice Nine’nin, sırf yabancı bir bayrak altında ölmemek için sürekli göç etmesinin hikayesi yazarı derinden etkilediği için unutamıyor olabilir.


2. Hatice Nine “bayrak sevgisi” uğruna nelere katlanmıştır?


Cevap : Beş defa evi yanmış her defasında yollara düşmüş, sırtında oğluyla gerektiğinde sürüne sürüne yolları aşmıştır.


3. Hatice Nine, bayrak sevgisini hangi sözleriyle dile getiriyor?


Cevap : “Artık Tanrı emanetini istediği dakika alsın, toprağım bizim bayrağın altında olacak!”


4. Hatice Nine için yaşamda önemli olan nedir?


Cevap : Öldüğü zaman cesedinin düşman bandırası altında kalmamasıdır.


5. Okuduklarınızdan yola çıkarak “bayrak sevgisi” ile “güven duygusu” arasında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz? Açıklayınız.


Cevap : Bayrak insanların özgürlüğünü temsil eder. Bayram sevgisi özgürlükten geldiği için insanlar özgür oldukları zaman güven duygusu artmaktadır.


6. Okuduğunuz metinden çıkardığınız sonuç nedir?


Cevap : Hayatta en önemli şeyin özgür bir şekilde bağımsız bir ülkede yaşamaktır.


3. ETKİNLİK


Soru : Okuduğunuz metnin hikâye haritasını çıkarınız.


Cevap :

Kahramanlar: Yazar, Hatice Nine

Başkahramanın Kişilik Özellikleri: Vatansever, cefakar, azimli

Başkahramanın Fiziksel Özellikleri: Yaşlı, siyah gözlü

Olayın Geçtiği Yer: Salihli

Olayın Geçtiği Zaman: Milli Mücadele zamanları, geçmiş zaman

Olay: Yabancı bir devletin himayesi altında yaşamak istemeyen Hatice Nine’nin her türlü zorluğu aşıp vatanının bayrağının peşinden gitmesinin hikayesi.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları


4. ETKİNLİK


Soru : “Bayrağımızın Altında” adlı metinden “örneklendirme, benzetme ve karşılaştırma” cümlelerini bularak örnekteki gibi yazınız.


Cevap :

 • Birdenbire buruşuk yüzü üzerinden bir gözyaşı seli aktı. Abartma
 • Zafer yolunda unutamayacağım yüzlerden biri, Hatice Nine’nin yüzüdür. Örneklendirme
 • Boş sokaklarda kadın erkek dolaşıyor, hep çocuklar gibi koşuşuyorlardı. Benzetme
 • Oysaki en fakiri, en ihtiyarı ve en hâlsiziydi. Karşılaştırma

5. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerde geçen zarf-fiilleri (bağ-fiil) bulunuz. Zarf-fiillerin aldığı eki örnekteki gibi karşılarına yazınız.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 46-48-49-50-51 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 46-47-48-49-50-51. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

6. ETKİNLİK


Soru : “Bayrak bir milletin özgürlük alametidir. Düşmanının da olsa hürmet lazımdır.” (Mustafa Kemal ATATÜRK) sözünden anladıklarınızı ifade eden bir konuşma yapınız.


Cevap : “Bayrak bir milletin özgürlük alametidir. Düşmanının da olsa hürmet lazımdır.” sözünden anladıklarınızı ifade eden bir konuşma yapınız.

“Bayrak bir milletin özgürlük alametidir. Düşmanının da olsa hürmet lazımdır.” sözü bizlere milletlerin kutsallarına saygı duymamız gerektiğini ifade etmektedir.

Milletlerin bağımsızlıklarını ifade eden bayrakların kutsal olduğu ifade edilen bu sözde düşman bile olsa bayraklarına karşı saygılı olarak hürmet göstermemiz gerektiğini ifade etmektedir.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları


7. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki temalardan istediğinizi seçerek bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık koyunuz.


(Bayrak-Özgürlük-Millî Mücadele-Cesaret-Fedakârlık-Vatanseverlik-Gazilik-Şehitlik)


Cevap : Bayrak Özgürlük Millî Mücadele Cesaret Fedakârlık Vatanseverlik Gazilik Şehitlik temalardan istediğinizi seçerek bir şiir yazınız.

VATAN ve SEN

Bir eIinde vicdan, bir eIinde cüzdan,
Savaşıp kendini buIacaksın.
Bir eIinde siIah, bir eIinde Bayrak,
Gerektiğinde VATAN için öIeceksin.
Sevdanda AyIa-YıIdız oImasa,
Kendinden utanacaksın.
VATAN için varsın sen,
Bunu asIa unutmayayacsı

YıImaz ÇeIik


VATAN NEDİR

Vatan nedir
Vatan beIki bir güIdür
KokIadığın
Ve koynunda sakIadığın
Sevmek seviImektir vatan
ÖzgürIük uğruna özgürIüğü yok etmek değiIdir
Vatan
Ana baba bacı ve komşuIarımız
Mesaide arkadaşımızdır
Vatan
HaksızIığa başkaIdırmak
MazIum için dövüşmektir


Gelecek Derse Hazırlık


Soru : Atatürk’ün Türk dili üzerine yaptığı çalışmaları araştırınız.


Cevap : Atatürk’ün Türk dili üzerine yaptığı çalışmaları araştırınız.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk dili üzerine yaptığı çalışmalar şunlardır ;

 • Latin alfabesi ilan edildi.
 • Türk Dil Kurumu’nu kurdu.
 • Soyadı Kanunu’nu çıkarttı.
 • Yabancı kelimelerin Türkçeleştirilmesi,
 • Terimlerin Türkçeleştirilmesi.
 • Türkçe bir sözlük hazırlanması,
 • Geometrik terimler Türkçeye çevrildi.
 • Güneş Dil Teorisiyle Türk dili gelişimi sağlandı.

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. Türk bayrağı bizim çok salon bana ögelerden bir tanesidir ay yıldızlı ve halk kanımızla bana mı falan Bu bayrak bizlere kıtalar arasında yer almakla beraber bizlerin bağımsızlığını temsil eden en önemli faktörlerden bir tanesi dir Bu nedenle sürekli olarak Türk bayrağı göklere çıkmak için her alanda çalışmalı ve ülkemizi çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarak ülkemiz dünyada söz sahibi yapmamız büyük olan ifade eder.

 2. Türk bayrağı Türk milletinin bağımsızlığı ve özgürlüğü temsil eden ve bizim kutsal saydığımız en önemli değerlerimizden biridir.Türk bayrağını ay yıldızlı ve Albayrak rengi ile Türk milletinin göklerinde dalgalanarak Türk milletinin bağımsızlığını temsil etmektedir. Türk milleti Türk bayrağını göklerde dalgalandırmak ve özgürce yükseltmek için binlerce mücadelelerden geçmiş savaşlar kazanmış ve binlerce şehitler vermiştir.bu yüzden birer birincisi vatandaş olarak Türk bayrağımızın göklerde dalgalandırma Türk bayrağımıza gelebilecek herhangi bir sakıncalı davranışı önlemeliyiz.bu konuda beni bilgilendirir derslerime yardımcı olduğunuz için size çok teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyorum.

 3. Bayrak denince aklımıza ülkemizin en kutsal varlıklarından biri olan şehitlerimizin ülkemizin bağımsızlığını ve verdiğim mücadeleyi simgeleyen ve gösteren en güzel ifadelerden biri olarak sayılabilir. Bayrağımız göklerde dalgalandığı sürece bu topraklarda özgür bir şekilde yaşayabiliriz. İstiklal marşı’nı okuduğumuz zaman bayrağımızı göklerde dalgalandırır ız. Bayrağımızı baş üstünde taşımak vatandaşlık görevimizdir. Bayrak Bir milletin en kutsal varlıklarından biri olarak sayılır. Bayrak şehitlerimizin kanından rengini almıştır. Bayraklarımızın evinizin en güzel köşesinde okullarımızda ve bulunduğumuz her ortamlarda en güzel köşeye asarak sergilemeliyiz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.