6. Sınıf Fen Bilimleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 161-163-164. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 161-163-164. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6.Sınıf Adım Adım Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 161-163-164. Sayfa Cevapları Sesin Sürati

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Fırtınalı havalarda şimşek çaktığında önce havanın aydınlanmasının ardından şiddetli bir ses duyulmasının sebebi nedir? Bu durumun gerçekleşmesinde ışığın ve sesin havadaki süratlerinin farklı olmasının etkisi var mıdır? Düşüncelerinizi arkadaşınızla paylaşınız.
Cevap: Şimşek çaktığı zaman ilk ışığı görmemizin nedeni ışığın sese göre daha süratli olmasıdır. 


Sizce sesin farklı ortamlardaki süratiyle maddelerin taneciklerinin birbirlerine göre konumları arasında bir ilişki olabilir mi? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Ses farklı hal durumunda olan maddelerin olduğu ortamda daha farklı yayılır. Bunun sebebi maddelerin tanecikli yapısının sıklığıyla ve birbirine olan bağlarıyla alakalıdır. Bir maddenin yapısındaki tanecikler ne kadar sıkı ve bağlı olursa ses o ortamda daha iyi ilerler ve yüksek ses çıkartır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Deney

Sonuca Varma

• Rulonun diğer ucundaki balona vurduğunuzda mum alevlerinin hareketlenmesinin sebebi nedir?
Cevap: Ses hareket enerjisi ile mumun alevlerini savurmuştur. 


Şu anda yakın çevrenizde ses üreten birçok varlık vardır. Bu seslerin bazılarını duyamamanızın sebebi nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Bazı sesler yayıldığı ortamlardan, bazıları mesafeden dolayı şiddetleri farklılık göstermektedir. 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

3. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Yusuf, ses şiddetini artırdığı müzik setinin hoparlörünün önüne pirinç taneleri koyuyor. Yusuf, pirinç tanelerinin hareketini gözlemleyerek aşağıdaki hipotezlerden hangilerini test edebilir? Neden?
Cevap: Ses bir enerji türüdür ve ses enerjisi başka enerji türüne dönüşebilir. Ses bir enerji türü olmasaydı pirinçleri harekete geçiremezdi. 


2. Yandaki şekilde verilen dairesel odanın merkezinde bir çalar saat bulunmaktadır. Çalar saat, su geçirmeyen fakat sesi iyi ileten bir madde ile çevrilidir. Odanın K, L, M ve N noktalarında da kişiler bulunmaktadır.

Buna göre çalar saat çaldığında hangi noktadaki kişi, 

a. Çalar saatin sesini duyamaz? Neden?
Cevap: L noktasında bulunan kişi ses boşlukta yayılmadığı için çalar saatin sesini duyamaz. 

b. Çalar saatin sesini en erken duyar? Neden?
Cevap: Çalar saatin sesini en erken duyan kişi M noktasında bulunur. Bunun nedeni ses en hızlı katı ortamında yayılır. 

c. Çalar saatin sesini en geç duyar? Neden?
Cevap: N noktasında bulunan kişi çalar saatin sesini en geç duyan kişidir. Ses en yavaş havada yayılır. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.