6. Sınıf Fen Bilimleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 41-42-43-44 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı 1. Ünite Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları Sayfa 41, 42, 43, 44


1. Ünite Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 41-42-43-44


A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.


Cevap:

 1. Mars ile Jüpiter arasında bulunan, aşınmış kaya ve metal parçalarına Asteroit denir.
 2.  Isı ve ışık yayan bir Yıldız olarak Güneş örnek verilebilir.
 3. Uranüs ve Venüs gezegenleri, kendi ekseni etrafında diğer gezegenlere göre ters yönde döner.
 4. İç gezegenler, Kayalık yapıdadır. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars iç gezegenlerdir.
 5. Dış gezegenler, Gaz yapıdadır. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün dış gezegenlerdir.
 6. Güneş tutulması sırasında, Ay Yeni ay evresindedir.
 7. Ay tutulması sırasında, Güneş ve Ay arasında, Dünya bulunur.

B. Aşağıda verilen terimleri uygun açıklamalar ile eşleştiriniz.


Cevap:

 • 1 = A
 • 5 = B
 • 2 = C
 • 4 = D
 • 3 = E

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğuna inandığınız ifadenin doğrusunu altındaki boşluğa yazınız.


Cevap:

 1. ( Doğru ) Güneş’e en uzak gezegen Neptün’dür.
 2. ( Yanlış )  Ay tutulmasında Ay, yeni ay evresindedir. (Ay tutulmasında Ay, dolunay evresindedir.)
 3. ( Doğru ) Mars, Kızıl Gezegen olarak bilinir.
 4. ( Yanlış )  Merkür’ün uydusu vardır. Halkası yoktur. (Merkür’ün uydusu ve halkası yoktur.)
 5. ( Yanlış ) Her ay Güneş tutulması gerçekleşir. (Her ay Güneş tutulması gerçekleşmez.)

D. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.


1. Üzerinde yaşadığımız Dünya’nın diğer gezegenlerden farklı yönleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.


Kısa Cevap : “Üzerinde yaşadığımız Dünya’nın diğer gezegenlerden farklı yönleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.”

Uzun Cevap :

 1. Dünya, Güneş Sistemi’nde Güneş’e en yakın üçüncü gezegendir.
 2. Dünya’nın yer çekimi, uzaydaki diğer nesnelerle, özellikle Güneş’le ve tek doğal uydusu Ay’la etkileşim halindedir.
 3. Dünya’nın Güneş’in etrafındaki yörüngesi, 365,256 güneş gün sürer
 4. Bir yılda Dünya, kendi ekseni etrafında 366,265 kez döner.[e]
 5. Dünya’nın dönme ekseni, yörünge düzlemine göre eğik olup bu eğiklik mevsimlerin oluşmasına yol açmaktadır.

2. Her gezegenin uydusu var mıdır? Uydusu olan gezegenlerin isimlerini yazınız.


Kısa Cevap : “Her gezegenin uydusu var mıdır? Uydusu olan gezegenlerin isimlerini yazınız.”

Uzun Cevap :

Merkür ve Venüs gezegenlerinin uydusu yoktur.

Güneş’ in uydu sayısı, 1 736 235.
Jüpiter’ in uydu sayısı, 67.
Satürn’ ün uydu sayısı, 62.
Uranüs’ ün uydu sayısı, 27.
Neptün’ ün uydu sayısı, 14.
Dünya’ nın uydu sayısı, 1.
Mars’ ın uydu sayısı, 2.

Eris ‘in uydu sayısı, 1.

Plüton’un uydu sayısı, 5.
Haumea’nın uydu sayısı, 2 .


3. Dünya’ya yakın olan asteroitler, Dünya üzerindeki yaşamı nasıl etkiler? Bilim insanları, asteroitler üzerine niçin araştırma yapıyor olabilir?


Kısa Cevap : “Dünya’ya yakın olan asteroitler, Dünya üzerindeki yaşamı nasıl etkiler? Bilim insanları, asteroitler üzerine niçin araştırma yapıyor olabilir?”

Uzun Cevap :

Bilim adamları uzay ve güneş sistemi hakkında bilgi sahibi olmak için geçmişten bugüne birçok araştırma yapmışlardır.

Bu araştırmalar hem icatların yapılmasına , hem başka gezegenlerde hayat olup olmadığını bilmemizi sağlamakta hem de Dünya’ dan başka bir yerde yaşam şansının olup olmadığını bizlere öğretmektedir.

Olası bir gök cisminin Dünya’ ya çarpmasını engellemek içinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu sebepler için bilim adamları araştırma yapıyor olabilir.


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 42 Cevapları


E. Özelliği verilen gezegenlerin isimlerini yazınız.


Cevap:

 1. ( Mars ) Kızıl gezegen olarak bilinir.
 2. ( Neptün ) Güneşe en uzak gezegendir.
 3. ( Dünya  )Üzerinde yaşadığımız gezegendir.
 4. ( Merkür ) Güneş sistemindeki en küçük gezegendir.

F. Güneş tutulması sırasında Ay, Dünya ve Güneş’in konumlarını gösteren bir şekil çiziniz.


Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 41-42-43-44 Cevapları MEB Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 41-42-43-44 Cevapları MEB Yayınları”

G. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


1) Aşağıdakilerden hangisi Ay ve Güneş tutulması arasındaki bir benzerlik değildir?


A) Belirli zamanlarda gerçekleşen doğa olaylarıdır.
B) İkisi de gündüz gerçekleşen olaylarıdır.
C) Her ikisi de ışık ve gölge olaylarıdır.
D) Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultudadır.


Güneş sistemindeki gezegenler Güneş’e yakınlıklarına göre sıralanmaktadır.

2) K gezegeni, Güneş’e Satürn’den daha yakın olan gezegenlerden birini; L gezegeni de Güneş’e Satürn’den daha uzak olan gezegenlerden birini temsil etmektedir. Buna göre K ve L gezegenleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


Cevap: D


3) Aşağıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

• Kızıl Gezegen olarak bilinir.
• Dünya’dan bakıldığında teleskopla görülebilir.
• Halkası yoktur.


A) Merkür
B) Mars
C) Neptün
D) Uranüs


4) Güneş tutulması sürecinde gerçekleşen bazı olaylar numaralandırılarak verilmiştir.

1. Ay, Güneş ışığının bir kısmını engeller.
2. Güneş, Ay ve Dünya aynı doğrultuya gelir.
3. Güneş ile Dünya’nın arasına Ay girer.
4. Ay’ın gölgesi Dünya’nın üzerine düşer.

Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir?


A) 1-2-3-4
D) 4-1-3-2
C) 3-2-1-4
D) 3-2-4-1


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 43 Cevapları


5) X Güneş’e en yakın gezegendir. Y Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Z Uranüs’ün ikizi gibi bilinen gezegendir. Yukarıda özellikleri verilen X, Y, Z gezegenleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


Cevap: A


6) Serpil Öğretmen sınıfta bulunan öğrencilerinden karpuz, şeftali ve üzüm besinlerini kullanarak Ay tutulmasını gösteren bir model tasarlamalarını istiyor. Bu tasarımda meyvelerin büyüklükleri ile gök cisminin büyüklüğü arasında benzerlik kurarak eşleştirme yapmak ve tutulma sırasında gök cisimlerinin konumlarını doğru sıralamak gereklidir. Öğrencilerden Ayşe, Barış, Ceren ve Deniz öğretmenlerinin verdiği materyalleri kullanarak model tasarlıyorlar. 

Tabloya bakarak hangi öğrenci Ay tutulması modeli için besinleri doğru sıralamıştır?


Cevap: C


7) Güneş sistemindeki gezegenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Güneş’e en yakın gezegen Merkür’dür.
B) Mars ile Neptün arasındaki kuşak Asteroit Kuşağı’dır.
C) Merkür karasal gezegendir.
D) Mars gezegeni Kızıl Gezegen olarak da bilinir.


8) Güneş tutulması ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Ay, Dünya ile Güneş arasına girer.
B) Güneş tutulması sırasında Ay, yeni ay evresindedir.
C) Güneş ışınlarının bir kısmının Dünya’ya ulaşması engellenir.
D) Dünya, Güneş ve Ay arasında yer alır.


9) Aşağıda verilen tanımlamalar hangi gök cismi ile ilgilidir?

I. Güneş sisteminin oluşumu sırasında ortaya çıkan, aşınmış kaya ve metal parçalarıdır.
II. Dünya yüzeyine çarpmadan atmosferde buharlaşan asteroit parçalarıdır.
III. Atmosferden geçerken yanarak tükenmeyip yeryüzüne kaya olarak düşen meteor parçalarıdır.


Cevap: A


10) Güneş ve Ay tutulması ile ilgili olarak;
I. Güneş ve Ay tutulması, her ay gerçekleşmez.
II. Güneş ve Ay tutulmalarının gerçekleşebilmesi için Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda olmalıdır.
III. Güneş ve Ay tutulmasında Ay’ın bulunduğu evre aynıdır.

verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Cevap: B


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 44 Cevapları


H. Kavram haritasını dolduralım.


Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 41-42-43-44 Cevapları MEB Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 44 Cevapları”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Öğretmenimizin vermiş oldukları bilimleri ders anlatmak için her zaman güzel bilgiler ve cevapları bizlere veremedim ders ve paramız da bize yardımcı olan Forum sayfa sesinizi ziyaret ederek ödevlerini yapabiliyorum evet evdeki bilgileri cevapları ile birlikte bu kadarımızda bunu ödevlerimiz özür dilerim işte yapma konuyu hakim olmak için ziyaret etmek ve konulara hemen yapmak oldukça kolay olabiliyor bu sayfadaki bilgilerle Çalışkan ile ilgili bir öğrenci olabilirsiniz öğretmeninizin verdiği ihtiyaçlara başlarda bir şekilde bildirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.