6. Sınıf Fen Bilimleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6.Sınıf Adım Adım Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 72-73-74-75-76-77-78-79. Sayfa Cevapları 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

A. Aşağıda verilen dallanmış ağaç etkinliğinde ifadeleri 1 numaralı kutucukta yazılı olandan başlayarak okuyunuz. Okuduğunuz ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna karar vererek doğru çıkışa ulaşınız
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79. Cevapları Adım Adım Yayıncılık


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

B. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Destek ve hareket sistemini oluşturan yapı ve organlar nelerdir?
Cevap: Destek ve hareket sistemini oluşturan yap ve organlar eklem, kas ve kemiklerdir. 

2. Enzimlerin kimyasal sindirimdeki görevi nedir?
Cevap: Enzimler, besinleri parçalayarak sindirimi hızlandırır. 

3. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organlar nelerdir?
Cevap: Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organlar kalp, kan ve damardır. 

4. Küçük kan dolaşımının amacı nedir?
Cevap: Küçük kan dolaşımı kirli kanın akciğerde temizlenmesini sağlar. 

5. Kan bağışının toplum açısından önemi nedir?
Cevap: Kan bağışı toplumda farkındalık yaratır, yardımlaşmayı canlandırır ve en önemlisi hayat kurtarır. 

6. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organlar nelerdir?
Cevap: Solunum sistemini oluşturan yapı ve organlar burun, yutak, gırtlak, soluk borusu akciğerler, bronşlar ve bronşcuklardır.

7. Kalın bağırsak, deri ve akciğerin boşaltımdaki görevi nedir?
Cevap: Atık maddelerin taşınarak atılmasını, deri vücutta bulunan fazla su ve tuzu terleyerek dışarıya atmayı, akciğer ise kirli oksijeni yani karbondioksiti dışları atımını sağlar. 


C. Aşağıdaki ifadeleri verilen kavramların uygun olanlarıyla tamamlayınız
Cevap:

1. Kalbin bölümlerine ……odacık…. adı verilir.
2. …Kılcal damarlar…., atardamarlar ve toplardamarlar arasındaki bağlantıyı sağlar.
3. Kanın kalp ile vücuttaki yapı ve organlar arasındaki dolanımına ….büyük kan dolaşımı… denir.
4. …Küçük kan
 dolaşımı.. karbondioksit bakımından zengin olan kanın oksijen bakımından zenginleşmesini sağlar.
5. Kanın yapısında …….kan plazması….. ve kan hücreleri bulunur.
6. Oksijenin taşınmasında görevli kan hücrelerine …..alyuvarlar…… denir.
7. ..A Rh (-).., A kan gruplu ve kanında Rh faktörü olmayan kişilerin kan grubudur.
8. Gönüllü ve sağlıklı bir kişiden kan ürünleri elde etmek için kan alınmasına …kan bağışı…… denir.
9. Bağışçıdan elde edilen kan veya kan ürünlerinin damar yoluyla ihtiyacı olan kişilere aktarılmasına ………kan nakli…. denir.
10. Kanın vücuttaki yapı ve organlara ulaşmasını sağlayan kanal şeklindeki yapılara ….damar…. denir


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki tabloda her satırda verilen yapı, organ veya kavramlardan farklı olanı örnekteki gibi boyayınız. Niçin böyle düşündüğünüzü tablodaki noktalı yerlere yazınız
Cevap: 

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79. Cevapları Adım Adım Yayıncılık


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki şemada sindirimde görevli yapı ve organlar sırayla verilmiştir.
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79. Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Şemada “?” ile gösterilen yere aşağıdaki yapı ve organlardan hangisi yazılmalıdır?
Cevap: C) Mide


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79. Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79. Cevapları Adım Adım Yayıncılık


3. Bir araştırmacı, aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlayarak her kaba eşit miktarda mide öz suyu koyuyor. Araştırmacı, bir süre sonra kaplardaki besinlerin durumlarını gözlemliyor.
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79. Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Buna göre deneyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap: D) Deneyde enzim miktarının kimyasal sindirime etkisi araştırılmaktadır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

4. İskeleti oluşturan aşağıdaki görselde verilen kısımların hangisi oynamaz eklemlere ve yassı kemiklere örnektir?
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79. Cevapları Adım Adım Yayıncılık


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79. Cevapları Adım Adım Yayıncılık
5. Yandaki görselde boşaltım sistemini oluşturan bazı yapı ve organlar harflerle gösterilmiştir. 

Buna göre,
I. K kanı süzerek idrarı oluşturur
II. L üreterdir.
III. M idrar kesesidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: A) Yalnız I


6. AB kan gruplu ve kanında Rh faktörü olan bir kişinin kan nakline ihtiyacı vardır. Bu kişiye kan verme yeterliliğine sahip aşağıdaki kişilerden hangisinden alınan kan nakledilebilir?
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79. Cevapları Adım Adım Yayıncılık


7. Destek ve hareket sistemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) Leğen kemiği uzun kemiktir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79. Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Görselden yararlanarak,

I. Akciğerler kanın oksijen bakımından zenginleşmesini sağlar.
II. Kalpten böbrek, mide ve karaciğer gibi organlara oksijen bakımından zengin kan gönderilir.
III. Böbrek, mide ve karaciğerden kalbe gönderilen oksijen bakımından fakir olan kan, kalpten de akciğerlere gönderilir.
ifadelerinden hangileri söylenebilir
Cevap: D) I, II ve III


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79. Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Tablodaki kişilerden hangisinin özellikleri hastanede yatmakta olan hastaya kan vermek için uygundur?

Cevap: B) Yeliz Hanım


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79. Cevapları Adım Adım Yayıncılık
10. Yandaki görselde sindirimde görev yapan organlardan bazıları K, L ve M harfleriyle gösterilmiştir.

Bir öğrenci görseldeki organlarla ilgili aşağıdaki bilgileri vermektedir:
• K karaciğerdir. Karbonhidratların kimyasal sindiriminin başladığı organdır.
• L midedir. Yağların kimyasal sindiriminin başladığı organdır.
• M ince bağırsaktır. Proteinlerin kimyasal sindiriminin başladığı organdır.
Buna göre öğrenciyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap: A) Organların isimlerini doğru, görevlerini yanlış bilmektedir.


11. Vücuttaki yapı ve organlardan bazıları aşağıdaki şemada görevlerine göre sınıflandırılmıştır.
6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79. Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Buna göre şemada “ ? ” ile gösterilen yere aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır
Cevap: C) Boşaltımda Görevli Yapı ve Organlar


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

12. Yanda görseli verilen organla ilgili,
I. Safra sıvısı üretir.
II. Proteinlerin kimyasal sindirimini sağlar.
III. Sindirilmiş besin içeriklerinin emilimini sağlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur

Cevap: A) Yalnız I


13. Aşağıdaki olaylardan hangisi soluk alma anında gerçekleşmez?
Cevap: B) Akciğerlerin iç hacminin azalması


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-79. Cevapları Adım Adım Yayıncılık
Buna göre kan hücreleriyle ilgili,

I. K çok küçük kan hücreleridir.
II. L kanda en fazla bulunan kan hücresidir.
III. M beyaz kan hücreleridir.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
Cevap: D) II ve III

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.