6. Sınıf Fen Bilimleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 168-169-173. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 168-169-173. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6.Sınıf Adım Adım Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 168-169-173. Sayfa Cevapları Sesin Maddeyle Etkileşmesi

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Deney

Sonuca Varma

1. Çeşitli malzemelerle kaplı ayakkabı kutularındaki çalar saatlerden çıkan sesin şiddetinin deneyin 1. aşamasında işittiğiniz sesten farklı olmasının sebebi nedir?
Cevap: Çalar saatin çevresinde bulunan maddeler sesi soğurduğu için sesin şiddeti azalmıştır. 

2. Çalar saatlerden çıkan seslerin şiddetleriyle ilgili tahminlerinizle gözlemleriniz arasındaki ilişki nedir?
Cevap: Tahminlerim ve deneyin sonucu aynı olmuştur. 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Araştırarak Öğrenelim

• Ses yalıtımı için geliştirilen teknolojik ve mimari uygulamalar nelerdir?
Cevap: Ses yalıtımı için yeni yapılan evlerde, binalarda, iş yerlerinde duvarların içine köpük, karton ve yün benzeri ürünler kullanılarak dışarıdan ve içerden gelen sesi azaltma amaçlanmaktadır. Bunlardan hariç sinem salonlarında, ses kayıt odalarında da bu uygulama daha fazla kullanılmaktadır. 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

4. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıda harflendirilerek verilen kavramları ilgili oldukları ifadelerle eşleştiriniz.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 168-169-173. Cevapları Adım Adım Yayıncılık


B. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuklara “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap: 

1. [D] Maddeyle karşılaşan ses soğurulabilir.
2. [Y] Kar yağdıktan sonra sokakların sessiz olmasının sebebi sesin yansımasıdır.
→Karın yapısındaki tanecikli yapıların boşluklu olması nedeniyle ses bu ortamda daha az yayılır. Kar yağınca bu nedenle sokaklardaki ses azalır, ses soğrulmuş olur.
3. [D] Sonarlar deniz tabanının derinliğini hesaplamak için kullanılabilir.
4. [D] Tiyatro ve sinema salonlarının iç kısmı sesi soğuran maddelerle kaplanır.
5. [Y] Gazlar, sesi katı ve sıvılara göre daha hızlı iletir.
→ Gaz olan ortamda ses sıvı ve katı ortama göre daha yavaş iletir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.