6. Sınıf Fen Bilimleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 158-159-160. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 158-159-160. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6.Sınıf Adım Adım Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 158-159-160. Sayfa Cevapları Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 158-159 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Deney

Sonuca Varma

• Ses kaynağının değişmesiyle işitilen sesler, aynı mıdır yoksa farklı mıdır? Sizce bu durumun sebebi nedir?
Cevap: Sesin kaynağının değişmesiyle işitilen sesler farklı olur. Bunun sebebi maddelerin yoğunlukları farklılık gösterir. Farklı olmasından dolayı çıkardıkları sesler de farklı olur. 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Deney

Sonuca Varma

• Sesin yayıldığı ortam değiştikçe aynı kaynaktan çıkan sesi nasıl işittiniz? Sizce bu durumun sebebi nedir?
Cevap: Sesin yayıldığı ortamı değiştirdikçe sesin şiddeti artmış veya azalmıştır. Bazı ortamlarda sesi duymam zorlaşırken bazı ortamda tam bir şekilde duyabildim. 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

2. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki malzemelerle “Sesin yayıldığı ortam değiştiğinde sesler farklı işitilir.” ilkesinin test edilebileceği bir deney düzeneği nasıl tasarlanır? Cevabınızı defterinize yazınız.
Cevap: Su dolu leğenin içerisine metal levhanın bir kısmı, dışarısına da bir kısmı kalacak şekilde konur. Daha sonra anahtarlar sırayla suyun içindeki metal levha ve suyun dışındaki metal levhaya vurularak ses çıkartılır. Bu şekilde sesin ortama göre şiddeti dinlenir. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.