6. Sınıf Fen Bilimleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 195-198-199-200-204-207. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 195-198-199-200-204-207. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

6.Sınıf Adım Adım Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 195-198-199-200-204-207. Sayfa Cevapları Duyu Organları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

 Peki günlük yaşamda beş duyu organının aynı anda kullanıldığı başka durumlarda örnekler verebilir misiniz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Beş duyu organımızı kullandığımız ekmek almak olabilir. Kokusunu alıyoruz. Dokunuyoruz, görüyoruz ve tadına bakabiliyoruz.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 198 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Deney

Sonuca Varma

 Diliniz ıslakken mi yoksa kuruyken mi küp şekerin tadını daha iyi algıladınız? Sizce bu durumun sebebi nedir?
Cevap: Dilimiz ıslakken küp şekerin tadını daha iyi algıladım. Çünkü tükürük salgısı ile şeker buluşunca eridi ve tadı daha iyi algıladım. 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Beyin Fırtınası

Nezle olan birinin besinlerin kokusunu tam olarak algılayamamasının sebebi ne olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Nezle olan birisi burun tıkanıklığı yaşadığı için besinlerin kokusunu alamaz. 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Etkinlik

Sonuca Varma

1. Hangi öğrenciler besinlerin tadını doğru, hangileri yanlış algıladı? Bu durumun sebebi nedir?
Cevap: Tadını doğru algılayan öğrenciler gözleri bağlı burunları açık olan öğrencilerdir. Gözleri ve burunları kapalı olan öğrenciler yanlış algılamışlardır. 

2. Deney gözlemlerinize göre koku alma ve tat alma duyuları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
Cevap: Tat alma duyusu koku alma duyusu ile bağlıdır. Burun kapalı olduğu zaman tat alma duyumuz da gider. 


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 204 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Etkinlik

Sonuca Varma

 Duyu organlarının sağlığının korunması için neler yapılmalıdır?
Cevap: Duyu organlarının sağlığının korunması için sağlıklı beslenmeliyiz. Aynı zaman da hava şartlarına karşı kendimizi korumalıyız. Temizliğimizi düzenli yapmalıyız. Derimizin sağlığı için güneş kremi kullanmalı ve temizliğine dikkat etmeliyiz.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

2. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki tabloda verilen yapıların ait oldukları duyu organlarını tablodan “√ ” işaretiyle belirtiniz.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 195-198-199-200-204-207. Cevapları Adım Adım Yayıncılık


B. Aşağıda verilen dallanmış ağaç etkinliğindeki ifadeleri 1 numaralı kutucukta yazılı olandan başlayarak okuyunuz. Okuduğunuz ifadelerin doğru (D) veya yanlış (Y) olduğuna karar vererek doğru çıkışa ulaşınız.
Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 195-198-199-200-204-207. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.