4. Sınıf Matematik

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 161-162-163-164 Cevapları ADA Yayıncılık

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 161-162-163-164 Cevapları ADA Yayıncılık

4.Sınıf ADA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 161-162-163-164 Sayfa Cevapları Tablo ve Grafiklerle Gösterilen Bilgilerle Problem Çözme

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları ADA Yayıncılık

Benzer veya Farklı Bir Problem Kuralım

Okul kantininizdeki veya marketteki bazı ürünlerin fiyatlarının gösterildiği bir tablo oluşturunuz. Bu tablodaki bilgilerin kullanılarak çözüleceği ve çözdüğümüz probleme benzer bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 161-162-163-164 Cevapları ADA Yayıncılık

Merve ve Zeynep kantine yengen yemek için giderken sınıftan üç arkadaşları da kantinden yiyecek istemişlerdir. Biri tost, biri hamburger diğeri ise ekmek arası köfte istemiştir. Merve ve Zeynep kantinciye toplam ne kadar vereceklerdir?

Yengen → 2 x 35 = 70 TL
70 + 30 + 20 + 45 = 165 TL vereceklerdir.


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları ADA Yayıncılık

Benzer veya Farklı Bir Problem Kuralım

Çözümünde aşağıdaki grafikte gösterilen bilgilerin kullanılacağı bir problem kurunuz.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 161-162-163-164 Cevapları ADA Yayıncılık

Erkek kuaförüne bir haftada gelen müşteri sayısı günlere göre grafikte gösterilmiştir. Hafta sonu ve hafta içi gelen müşteri sayısının toplamı kaçtır? 

Hafta içi → 30 + 25 + 15 + 30 + 35 = 135
Hafta sonu → 35 + 40 = 75
Toplam → 135 + 75 = 210

Hafta sonu gelen müşteri sayısı hafta için gelen müşteri sayısından ne kadar azdır?

Hafta içi → 30 + 25 + 15 + 30 + 35 = 135
Hafta sonu → 35 + 40 = 75
135 – 75 = 60 azdır


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları ADA Yayıncılık

Benzer veya Farklı Bir Problem Kuralım

 

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 161-162-163-164 Cevapları ADA Yayıncılık

Yukarıdaki şekil grafiğindeki verilerin sayısını değiştirerek çözdüğümüz probleme benzer bir problem kurunuz
Cevap:

Futbol kursunda 8 yaşında 6, 9 yaşında 10, 10 yaşında 12, 11 yaşında 16 bulunmaktadır. 10 yaşından küçük olan öğrencilerin sayısı ile 10 yaş ve 11 yaşta olan öğrencilerin sayısı arasındaki fark kaçtır?

10 yaşından küçük öğrenci sayısı → 10 + 6 = 16
10 yaş ve 11 yaş → 12 + 16 = 28

28 – 16 = 12’dir.


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları ADA Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 161-162-163-164 Cevapları ADA Yayıncılık

1. Kurtuluş İlkokulunun 4. sınıflarındaki öğrenci sayıları yandaki tabloda verilmiştir. 4/A, 4/B, 4/C ve 4/D sınıfları sabahçıdır. 4/E, 4/F, 4/G ve 4/H sınıfları ise öğlencidir. Okula yeni gelen bir 4. sınıf öğrencisi sabahçı ve öğlenci devrelerden hangisindeki öğrenci sayısı daha az ise o devredeki bir sınıfa verilecektir. Buna göre okula yeni gelen öğrenci sabahçı mı yoksa öğlenci mi olur?
Cevap:

Sabahçı → 29 + 31 + 28 + 30 = 118
Öğlenci → 32 + 30 + 28 + 29 = 119

Sabahçı öğrenci sayısı daha az olduğu için sabahçı olur. 


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 161-162-163-164 Cevapları ADA Yayıncılık

2. Bir çiftçinin 2013-2017 yıllarında ürettiği portakal miktarı yandaki grafikte gösterilmiştir. Çiftçinin hangi yılki üretimi daha fazladır? Çiftçi 5 yılda kaç kilogram portakal üretmiştir?
Cevap:

Çiftçinin 2015 yılında üretimi daha fazladır.
5 yıl boyunca portakal üretimi → 
28 000 + 20 000 +  36 000 + 24 000 + 32 000 = 140 000 portakal üretilmiştir. 


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 161-162-163-164 Cevapları ADA Yayıncılık

3. Bir zeytinyağı firmasının satış mağazasında 1, 2, 3, 4 ve 5 litrelik şişelerde satılan zeytinyağlarının sayısı yandaki nesne grafiğinde gösterilmiştir. Mağazadaki zeytinyağlarının fiyatları da aşağıdaki tabloda verilmiştir. Mağazadaki zeytinyağlarının tamamı satılırsa kaç lira gelir elde edilir?
Cevap:

1 Litre → 7 x  3 = 21 şişe 1 litre
21 x 25 = 525 TL

2 Litre → 6 x 3 = 18 şişe 2 Litre
18 x 47 = 846 TL

3 Litre → 5 x 3 = 15 şişe 3 Litre
15 x 68 = 1020 TL

4 Litre → 4 x 3 = 12 şişe 4 Litre 
12 x 88 = 1056 TL

 

 

5 Litre → 6 x 3 = 18 şişe 5 Litre 
18 x 105 = 1890 TL 

525 + 846 + 1020 + 1056 + 1890 = 5337 TL toplam kazancı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.