4. Sınıf Matematik

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 259-260-261 Cevapları ADA Yayıncılık

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 259-260-261 Cevapları ADA Yayıncılık

4.Sınıf ADA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 256-257-258 Sayfa Cevapları 6. Ünite Değerlendirme Soruları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 259 Cevapları ADA Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (.D.) Bir karenin çevre uzunluğu, bir kenar uzunluğunun 4 katıdır.
2. (.Y.) Karenin alanı, hem bütün kenar uzunlukları toplanarak hem de bir kenar uzunluğu 4 ile çarpılarak hesaplanabilir.
→ Karenin alanı iki kenarı çarparak hesaplanır. 
3. (.Y.) Yarım kilogram, 250 gramdır.
→ Yarım kilogram 500 gramdır.
4. (.D.) Miligram, kısaca “mg” olarak gösterilir.
5. (.Y.) Ton, kısaca “T” olarak gösterilir.
→ Ton, kısaca “t” olarak gösterilir.
6. (.D.) 1 ton, 1000 kilogramdır.
7. (.Y.) 10 miligram, 1 gramdır.
→ 1000 mg = 1 gramdır
8. (.D.) 1000 mililitre, 1 litredir.
9. (.Y.) Mililitre, kısaca “m” olarak gösterilir.
→ Mililitre, kısaca “mL” olarak gösterilir.


B. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

1. Çeyrek kilogram, …250… gramdır.
2. Yarım kilogram, …500… gramdır.
3. Ton, kısaca …..”t”…. olarak gösterilir.
4. 1 kilogram, …1000… gramdır.
5. 1 litre, ..1000…. mililitredir.


C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Çevre uzunluğu 550 m ve kısa kenarı 100 m uzunluğunda olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın uzun kenarı kaç metredir?
Cevap: B) 175

Kısa kenarı → 100 m ise
kısa kenarlar → 100 + 100 = 200 m’dir. 

550 – 200 = 350 m uzun kenarlardır
1 uzun kenar → 350 ÷ 2 =175 m 


2. Çevre uzunluğu 136 cm olan kare şeklindeki fotoğraf çerçevesinin bir kenarı kaç santimetre uzunluğundadır?
Cevap: D) 34

karenin bütün kenarları eşitir. Buna göre;
136 ÷ 4 = 34 cm → 1  kenarı


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 260 Cevapları ADA Yayıncılık

3. Aşağıdaki noktalı kâğıda aynı çevre uzunluğuna sahip üç farklı geometrik şekil oluşturunuz
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 259-260-261 Cevapları ADA Yayıncılık


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 259-260-261 Cevapları ADA Yayıncılık

Yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki kırmızı kartonun kısa kenarı 100 cm, uzun kenarı 150 cm uzunluğundadır. Dikdörtgen şeklindeki mavi kartonun kısa kenarı 40 cm, uzun kenarı 60 cm uzunluğundadır. Kırmızı kartonun çevre uzunluğu, mavi kartonun çevre uzunluğundan kaç metre fazladır?
Cevap:

Kırmızı karton kısa kenarı → 100 cm
Kırmızı karton uzun kenarı → 150 cm
100 + 100 + 150 + 150 = 500 cm

Mavi karton kısa kenarı → 40 cm
Mavi kartonun uzun kenarı → 60 cm
40 + 40 + 60 + 60 = 200 cm

500 – 200 = 300 cm 
100 cm → 1 metre 
300 cm → 300 ÷ 100 = 3 m fazladır.


5. Yanda verilen karenin alanını hesaplayınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 259-260-261 Cevapları ADA Yayıncılık


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 261 Cevapları ADA Yayıncılık

6. Yanda verilen dikdörtgenin alanını hesaplayınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 259-260-261 Cevapları ADA Yayıncılık


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 259-260-261 Cevapları ADA Yayıncılık

 7. Yanda verilen terazideki karpuzun kütlesini yazınız.
Cevap: Karpuzun kütlesi  5 + 1 = 6 kg’dır.


8. Tonun kullanıldığı yerlerden birkaçını yazınız.
Cevap: Ton kütle birimi fabrikalarda, ağır yükleri ifade ederken kullanılır. 


9. Miligramın kullanıldığı yerlerden birkaçını yazınız.
Cevap: Miligram küçük birimleri ifade etmek için kullanılır. İlaçlarda, kimya derslerinde miligrama yer verilir. 


10. Mililitrenin kullanıldığı yerlerden birkaçını yazınız
Cevap: Mililitre 1 Litreden küçük olan sıvıları ifade etmek için kullanılır. Meyve suyu, süt, kola gibi içecekler ifade edilir. 


11. Aşağıdaki kütle ölçme birimlerini istenilen birimlere dönüştürünüz.
Cevap:

a. 35 000 kg = ..35. t
1 t → 1000 kg
35 000 ÷ 1000 = 35 t

b. 14 kg = ..14 000. g
1 kg → 1000 g
14 kg → 14 x 1000 = 14 000 g

c. 20 000 mg = ..20.. g
1 g → 1000 mg
20 000 mg → 20 000 ÷ 1000 = 20 g


12. Aşağıdaki sıvı ölçme birimlerini istenilen birimlere dönüştürünüz.
Cevap:

a. 6 L = ..6000.. mL
1 L → 1000 mL
6 L → 6 x 1000 = 6000 mL

b. 9000 mL = ..9.. L
1000 mL → 1 L
9000 mL → 9000 ÷ 1000 = 9 L

c. 24 L = …24 000.. mL
1 L → 1000 mL
24 L → 24 x 1000 = 24 000 mL


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 259-260-261 Cevapları ADA Yayıncılık

13. Yandaki bardakların her birinde 200 mL süt vardır. Bardakların hepsindeki süt miktarını bulunuz.
Cevap:

1 bardakta 200 mL süt vardır. 
Toplamda 7 bardak olduğu için;
7 x 200 = 1400 mL süt vardır


14. Bir aile kış mevsimi boyunca ısınmak için 1750 kg kömür, 1250 kg odun kullanmış. Aile kışın kaç ton yakacak kullanmıştır?
Cevap: 

1750 + 1250 = 3000 kg yakıt kullanmışlardır.
1 t → 1000 kg ise
3000 kg → 3000 ÷ 1000 = 3 t yakıt kullanılmıştır.


15. Özlem Hanım, hazırladığı 5 L ayranı 250 mL’lik 16 bardağa doldurduktan sonra kaç litre ayran kalmıştır?
Cevap:

250 mL’lik 16 bardağa
16 x 250 = 4000 mL ayran kullanılan.
4000 mL → 4000 ÷ 1000 = 4 L kullanılan ayran
Toplamda 5 L ayran olduğuna göre;
5 – 4 = 1 L ayran kalmıştır. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.