6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 125-126 Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 4. Ünite Tema Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 125, 126


4. Ünite Tema Değerlendirme Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 125-126 Cevapları


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 125 Cevapları


MİMAR SİNAN

Görkemli Osmanlı mimarisinin en gözde eserlerini meydana getirmiş, imparatorluğun en güçlü döneminin ihtişamını yaptığı eserlerle somutlaştırmıştır Mimar Sinan. Bu nedenle “Osmanlı sanatı” denince akla ilk onun ismi gelir. Mimar kelimesi ise tek başına Sinan’ı tanımlamak için yetersizdir. Dehadır: Çünkü kendi döneminde yapılması imkânsız gözüyle bakılan eserleri meydana getirmiştir.
Sanatkârdır: Çünkü her eserinde estetiği, zarafeti en güzel örneklerle görebilirsiniz. Çalışkandır: Çünkü tüm Osmanlı İmparatorluğu’nu bir uçtan diğerine eserleriyle donatmaktan vazgeçmemiştir. Bilim insanıdır: Çünkü keşfetme arzusunu, araştırmacı ruhunu hiçbir zaman kaybetmemiştir.
Bu yönleri ve ortaya koyduğu yeniliklerle de kendi döneminde Avrupa’da yaşayan Rönesans insanı profilini Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşatan kişidir. Dediğimiz gibi mimar kelimesi tek başına yetmez, “mimarlar mimarı” yakıştırması da bu yüzdendir.
Fahri YILDIRIM, Mimar Sinan ve İstanbul
(Kısaltılmıştır.)


1. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.


a) “Osmanlı sanatı” denince akla ilk önce neden Mimar Sinan’ın adı gelmektedir?


Cevap : Görkemli Osmanlı mimarisinin en gözde eserlerini meydana getirip imparatorluğun en güçlü döneminin ihtişamını yaptığı eserlerle somutlaştırdığı için akla ilk Mimar Sinan’ın adı gelmektedir.


b) Metinde, Sinan’ı tanımlamak için hangi kelimeler kullanılmıştır?


Cevap : Sinan’ı tanımlamak için “deha, sanatkâr, çalışkan, bilim insanı” sözleri kullanılmıştır.


c) Mimar Sinan’a hangi unvan yakıştırılmıştır?


Cevap : Mimarlar mimarı unvanı yakıştırılmış.


ç) Metnin konusu nedir?


Cevap : Metnin konusu Mimar Sinan’dır.


d) Metnin ana fikri nedir?


Cevap : Çok yönlü kişiliği ile Mimar Sinan Türk mimarisinin en büyük ismidir.


e) Metinde yer alan özel isimlerin altını çiziniz, tür isimlerinden beşini aşağıya yazınız.


Cevap :
Özel isimler: Sinan, Osmanlı.
Cins isimler:  gözde uçtan


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 126 Cevapları


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullanılmamıştır?


A) Ordu, Ankara’da toplanmış savaşa hazırlık yapıyordu.
B) İnsanlarımız ormanın değerini yeni anlamaya başladı.
C) Hafta sonu bizim sınıf boyanacak.
D) Taraftarlar, takımı çılgınca alkışlıyordu.


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dünya” kelimesi özel isim olarak kullanılmıştır?


A) Dünya kadar dükkân dolaştık ama hâlâ aradığımız ayakkabıyı bulamadık.
B) Yaz aylarında Güneş ışınları Dünya’ya dik olarak gelir.
C) Dünyaları verseler değişmem cennet vatanımı.
D) Dünyamız sevgiyle güzelleşecek.


4. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerden hangisi hem çokluk hem de hâl eki almıştır?


A) Bize gelen çocukların hepsi çok mutlu olurdu.
B) Kitap okumaktan kaçan bu öğrenciler mi?
C) Yolculara su ve simit ikram ettiler.
D) Onun kâğıtları çok değerlidir.


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki kullanılmamıştır?


A) Saatimi evde unutmuşum.
B) Evi maviye boyatalım mı?
C) Arabasını aşağıdaki sokağa park etti.
D) Bu, yolumuzun üzerindeki son han.


6. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere;
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır.

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?


A) Topluluk ismi
B) Tekil isim
C) Çoğul isim
D) Özel isim

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Özellikle İstanbul’da ve ülkemizin birçok kesiminde Osmanlı devleti zamanında yaşamış olan oldukça tanınan ve bilinen eski mimarlarımız dan biri olan Kocasinan diğer adıyla mimar Sinan’ın yapıtları günümüzde de hala özelliklerini ve güzelliğini korumaktadır. Mimar Sinan o dönemde yaşamış olan insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapmış olduğu camiler medreseler binalar konaklar o güne göre mimarisi oldukça bilinen ve güzelliğine büyülen birçok yapıya imza atmıştır.

  2. Mimar Sinan Osmanlı devleti zamanında yaşamış yapmış olduğu eserler ogün’e uygun olan yapılarla göz kamaştıran başarılı bir toplum arasında Ayrıca Kocasinan olarak bilinen mimar Sinan’ın yapmış olduğu eserlerin günümüze kadar sağlamlığıyla ve güzelliğine kalabildiğini söyleyebiliriz. Mimar Sinan gibi başarılı mimarların yer olması ve yaptığı eserler hala hatırlanıyor olması Türk kültürünün ve Türk geleneklerini ne kadar güzel ve etkileyici olduğunu gösterir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşamış olan Koca Sinan eserleri ile göz kamaştıran ve yapmış olduğu eserler dile dilden dile güzellikleri anlatılan unutulmaz bir mimari dı.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.