6. Sınıf Türkçe

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 195-196 Cevapları Anka Yayınevi

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 195-196 Cevapları Anka Yayınevi

6.Sınıf Anka Yayınevi Türkçe Ders Kitabı 195-196. Sayfa Cevapları 6.Tema Değerlendirme Soruları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları Anka Yayınevi

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. (…) Bu metne verilecek en uygun başlık ne olabilir?
Cevap: B) Arıların Fiziki Yapısı


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme vardır?
Cevap: C) Kuşların cıvıltısı müziği andırıyordu


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı kavram alanına giren kelimeler vardır?
Cevap: B) Günümüzde enerji; kömür, doğalgaz, petrol gibi fosil yakıtlardan ve su, rüzgâr, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediliyor.


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zamir vardır?
Cevap: D) Bunu sana kim söyledi?


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları Anka Yayınevi

5. Mecliste arif ol kelâmı dinle
El iki söylerse sen birin söyle
Elinden geldikçe sen iyilik eyle
Hatıra dokunup yıkıcı olma
Bu dörtlükte geçen “El iki söylerse sen bir söyle.” dizesiyle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Çok dinlemeli az konuşmalı. 


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri vardır?
Cevap: C) Onların hepsini ben yaptım.


7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir yoktur?
Cevap: B) Bazı kitaplarda renkli resimler kullandık


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılmıştır?
Cevap: D) Şöylesine sahip olmayı kim istemez ki? → şöyle


9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?
Cevap: D) O günleri özlemle anıyorum.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.