6. Sınıf Türkçe

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165 Cevapları Anka Yayınevi

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165 Cevapları Anka Yayınevi

6.Sınıf Anka Yayınevi Türkçe Ders Kitabı 160-161-162-163-164-165. Sayfa Cevapları Sanat Hakkında

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları Anka Yayınevi

Düşünelim – Tartışalım

1. Sanat ile kültür arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Bir toplumda yapılan sanatlar o toplumun kültür seviyesini gösterir. Sanatsal faaliyetler toplumun yaşayış biçimini, düşünce tarzını, gelişmesini etkiler ve kültürüne yerleşir. 

2. “Güzel sanatlar” ne demektir?
Cevap: İnsanın göz ve kulağına hoş gelen sanatlara yani müzik, resim, heykel, tiyatro ve mimari gibi dallara güzel sanatlar denir. 

3. En eski sanat ürünleri neler olabilir?
Cevap: Eski sanat ürünleri dokumacılık, çinicilik, ebru, bakırcılık örnek olarak verilebilir. 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları Anka Yayınevi

1. Etkinlik

a. Dinlediğiniz metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıdaki kutucuklara yazınız
Cevap:

  • tabiat → Hayvan ve bitkilerin doğal yaşam alanı
  • haz → güzel olan
  • ritim → Bir müziği söyleme şartı
  • işbirliği → Birden fazla kişinin yardımıyla iş yapmak
  • ruhi → manevi

b. Bu kelimelerin anlamlarını kullanıldıkları cümlelerden yola çıkarak tahmin ediniz. Tahminlerinizi aşağıya yazınız.
Cevap:

tabiat → Canlıların yaşadığı doğal ortam
haz → Hoşa giden bir duygu
ritim → Ezgi ve uyum ile müziği oluşturan vurgu
işbirliği → Bir işin birden çok kişiyle yapılması.
ruhi → ruhsal


2. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana düşüncesini yazınız.
Cevap:

Konusu:
Ana Düşüncesi:


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları Anka Yayınevi

3. Etkinlik

 Aşağıdaki soruların cevaplarını metinden hareketle yazınız.

 Metnin yazarına göre sanat nedir?
Cevap: Yazara göre sanat, insanın çevresine karşı duygularını ve düşüncelerini farklı yollarla yansıtmasıdır.

 Yazar, sanatın bir gereklilik olduğunu neden düşünmektedir?
Cevap: Toplumda sosyal ilişkilerin iyileşmesi, toplumda birlik olmasının gerekli olduğunu düşünmektedir. 

 Sanat, insanın hangi türdeki ihtiyaçlarını karşılar?
Cevap: Sanat insanın ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılar. 

 Sanatsal uğraşılar, insan hayatını hangi sebeplerle güzelleştirir?
Cevap: Sanat, insanın yeteneğini ortaya çıkararak öz güveninin artışını sağlar. 

Metnin yazarının, “Sanat bir milleti başka milletlerden ayıran, bir milletin güzel bulma tarzını ortaya koyan kültür unsurudur.” cümlesiyle anlatmak istediği düşünce nedir?
Cevap: Sanat, kültürü yansıtan bir yapıdır. Toplumdaki sanat anlayışı o toplumun kültürünün ne kadar geniş ve ileri olduğunu gösterir. 

Sanat, insanın hayatına ne zaman ve nasıl girmiştir?
Cevap: İnsanoğlunun var olduğundan itibaren hayatına girmiştir. İnsanlar doğduğu andan itibaren gözünün gördüğü renk, gördüğü mimari eserler veya resimlerle insan hayatına sanatı alır.


4. Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri metne göre tamamlayınız.
Cevap:

İnsan yaşamında sanatın önemli bir yeri vardır çünkü: sanat insan doğduğu andan itibaren hayatına girer. Göze çarpan renkler, mimariler, duydukları sesler hayatında var olur. 

Sanatla uğraşmanın insanın kendine olan güvenini arttırmasının nedeni: sanat insanı geliştiren bir faaliyettir. Farklı bakış açıları, yeni kültürler, ilerleme yolunda atılan adımlardır. 

Güzel sanatların insan yaşamına sağladığı katkılar şunlardır: toplumun ihtiyacı olan huzuru veren, sorunları şikayetleri ve arzuları ifade etmesini sağlayan aynı zaman da birlik ve beraberliğin yaşamasını ve büyümesini sağlar. 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları Anka Yayınevi

5. Etkinlik

a. Aşağıdaki blog yazısını okuyunuz
b. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bulunuz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:


Kaligrafi
:
Sözlük anlamı: harflere güzel görüntü, biçim vererek yazma sanatıdır.
Cümlem: Yapılmış olan kaligrafi yarışmasında sınıfımızdan arkadaşımız birinci oldu. 

Muhakkak
Sözlük anlamı: Yapılması kesinleşmiş iş ya da durum.
Cümlem: Fırının muhakkak bugün gelmesi lazım. 

Üslup:
Sözlük anlamı: Konuşma dili
Cümlem: Adamın üslubu pek hoşuma gitmedi

Rönesans:
Sözlük anlamı: 15. yüzyılda Avrupa’da başlayan bilim ve sanat çağı
Cümlem:  Rönesans hareketleriyle İstanbul’da ki birçok bilim insanı Avrupa’ya gitti.

c. Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız

1. Daha önce hiç blog yazısı okudunuz mu? Bu türün özellikleri neler olabilir?
Cevap: Blog yazısı okudum. Blog yazısı internet ortamında yayınlanan ve genellikle tek bir başlığa bağlı olarak yazarın tamamen kişisel görüşlerini paylaştığı kimi zaman kaynak gösterdiği yazı türüdür. 

2. Yazar, neden gittiği her yerde defter ve silgisini yanında taşımaktadır?
Cevap: Gittiği her yerde çizim yaptığı için defter ve silgisini yanında taşımaktadır. 

3. Sanatçı, hat sanatında neden kendi üslubunu oluşturmak istemektedir?
Cevap: Sanatçı farkını ortaya koymak ve kalıcı olabilmek adına kendi üslubunu oluşturmak istemektedir. 

4. “Sanatta doruğa ulaştım.” demek mümkün değil midir? Neden?
Cevap: “Sanatta doruğa ulaştım” demek mümkün değildir. Sanat hayal gücü ile beraber ilerler. Hayal gücü tükenmez ve sınırsızdır. Bundan dolayı sanatta doruğa ulaşamayız. 

5. Sanatçı, Rönesans sanatçılarının eserlerine neden hayranlık duyuyor olabilir?
Cevap: Rönesans sanatçılarının yapmış oldukları eserlerde mükemmellik, başkalık ve kusursuzluk vardır. 

6. Sanatçıya göre sanatta teknoloji kullanmak neden gereklidir? Sanatta teknolojinin nasıl bir işlevi vardır?
Cevap: Sanatta bazı detayların elle zor olduğu fakat teknoloji ile bunun daha kolay hale geldiğini gördüğü için teknolojiyi kullanmanın gerekli olduğunu düşünüyor. Bir hat tasarımını elle istenilen büyüklüğe getiremeyiz fakat teknoloji ile 50 metreye kadar büyütebiliriz..

7. Sanatçının geleceğe yönelik planları nelerdir?
Cevap: Sanatçı gelecekte yurt dışında çalışmalar yapıp sergi açarak eserlerini sergilemek istiyor. 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları Anka Yayınevi

6. Etkinlik

Aşağıdaki yönergeleri dikkate alarak daha önce araştırdığınız “Sanatın tedavi edici gücü” hakkında bilgilendirici bir metin oluşturunuz.
Cevap:

SANATIN BÜYÜSÜ

Sanat, insanlık tarihi boyunca birçok farklı şekilde kullanılmıştır. Ancak artık sadece zevk için olmaktan öte, tedavi edici gücü olduğu da kanıtlanmıştır. Sanatın tedavi edici etkileri üzerine yapılan araştırmalar, bu bilgiyi doğrulamaktadır.

Sanatın tedavi edici gücü, ruhsal, zihinsel ve hatta fiziksel sağlık üzerinde etkili olabilir. Müzik, resim, dans, tiyatro ve diğer sanatsal faaliyetler, duygusal dengeyi sağlama, stresi azaltma ve hatta ağrıyı hafifletme gibi faydalar sunabilir. Özellikle sanat terapisi adı verilen tedavi yöntemleri, birçok insanın yaşadığı zorlukları aşmalarına yardımcı olabilir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları Anka Yayınevi

7. Etkinlik

a. Aşağıdaki cümlelerdeki basit yapılı kelimelerin altını çiziniz. Defterinize basit yapılı kelimenin tanımını örnekler vererek kendi cümlelerinizle yazınız
Cevap: basit yapılı kelimeler yapım eki almamış kelimelerdir. 

Sanat önemli bir iletişim kurma aracıdır.
Sanat faaliyetlerinde bulunmak hayatı güzelleştirir.
Sanat, bir milleti başka milletlerden ayırır.

  • silgi, bardak, peçete, salıncak

b. Aşağıdaki cümlelerdeki türemiş kelimelerin altlarını çiziniz. Defterinize türemiş kelimeyi kendi ifadelerinizle tanımlayınız. Bir önceki etkinlikte örnek olarak kullandığınız basit yapılı kelimelere yapım ekleri getirerek anlamlı yeni kelimeler türetiniz
Cevap: Türemiş kelimeler yapım eki almış kelimelerdir. 

İnsan hayatının bütün seyrinde, bir yaşam değeri olarak sanatın izleri görülür.
Sanat, insana yaşamın her kesiminde güç ve zevk verir.
Güzel sanatlar kişisel gelişimde güçlü ve etkin bir eğitim aracıdır.

  • bencil, çaycı, vatandaş, kuzucuk

c. Aşağıdaki cümlelerdeki birleşik yapılı kelimelerin altını çiziniz. Defterinize birleşik kelimenin tanımını kendi cümlelerinizle yapınız. Günlük hayatınızda en çok kullandığınız birleşik kelimeleri örnek olarak yazınız.
Cevap: Anlam olarak farklı kelimelerin yeni bir kelime oluşturmasına denir.

Sanat insanın geçmişi, bugünü ve yarını arasında bağlantı kurmasını sağlar.
İnsanoğlu sosyal ve ruhi ihtiyaçlarını söz, ses, renk, ışık, şekil ve anlayış zevkinin toplamı olan sanatla karşılar.
Sanat insanların duygu ve düşüncelerini birçok farklı yolla yansıtmasını sağlar.

  • sütlaç, kuşburnu, sivrisinek, aslanağzı, gecekondu

d. Aşağıdaki kelimelerden basit yapılı olanların kutucuğunu sarı; türemiş yapılı olanların kutucuğunu mor; birleşik yapılı olanların kutucuğunu turuncu renkli kalemimizle boyayınız
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165 Cevapları Anka Yayınevi


8. Etkinlik

 Aşağıdaki doğru yanlış tablosunu doldurunuz.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165 Cevapları Anka Yayınevi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.