6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 154-157-158-159-160 Cevapları ATA Yayıncılık

Göster

6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık İhtiyar Çilingir Metni Cevapları Sayfa 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160


İhtiyar Çilingir Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 154-157-158-159-160 Cevapları


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 154 Cevapları


1. Anadolu’da yaşatılmaya çalışılan el sanatları ve zanaatlarla ilgili yaptığınız araştırmalardan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Anadolu’da halen yaşatılmaya çalışılan el sanatları ve zanaatlar ; Çini Sanatı, Hat Sanatı, Cam Sanatı, İşleme Sanatları, Bakırcılık, Çömlekçilik, Ağaç İşleri Sanatı, Halı Dokumacılığı ve örgülerdir.


2. Yörenizde bulunan el sanatlarının neler olduğunu açıklayınız.


Cevap : Yöremizde bulunan el sanatları çok olmasada el örgüleri, halı dokumacılık, ebru ve tahta oymacılığı gibi sanatlardır.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 157 Cevapları


1. Etkinlik


Soru : a) Aşağıda metindeki bazı kelimelerin harfleri karışık şekilde verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri bulup kutucuklara yazınız.


Cevap :
Körük : Ateşi canlandırmak için kullanılan ve açılıp kapandıkça içindeki havayı üfleyen araç.
Muntazam : Düzenli, sürekli ve düzgün bir biçimde.
Noksan : Eksik.
Usul : Bir amaca erişmek için izlenen düzenli yol, tutulan yol, yöntem, tarz.
İçerlemek : Kırılmak, alınmak.


Soru : b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içinde kullanınız.


Cevap :
Körük : Ateşe körükle gitme.
Muntazam : Evin gerçekten muntazam.
Noksan : Hiçbir noksanı yok bu kzın.
Usul : Usulsüz vusul olmaz.
İçerlemek : Yaptıklarına çok içerledim.


2. Etkinlik


Soru : Metinden, soru eki almış cümleyi belirleyiniz ve belirlediğiniz cümleyi aşağıya yazınız.


Cevap : Canım, parasıyla değil mi?


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 158 Cevapları


3. Etkinlik


Soru : a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelime ve kelime gruplarını inceleyiniz. Daha sonra incelediğiniz kelime ve kelime gruplarının aralarındaki anlam ilişkisini belirleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.


Hakan bu akşam sinemaya gidecek.
O, bu akşam sinemaya gidecek.
Bugün İstiklal Caddesi’nde sinema var mı?
Bugün orada sinema var mı?
Ara verilince ne görsek balkonda babamla benden başka kimse yok.
Ara verilince ne görsek balkonda bizden başka kimse yok.


Cevap : Bu kelime grupları özel bir kişiyi veya özel bir yeri ifade etmektedir.


Soru : b) Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirleri yuvarlak içine alınız.


Cevap :

 • Bütün kitapları ben okudum.
 • Dedemler oraya elli yıl önce gitmiş.
 • Çocuklardan birkaçı kütüphaneyi çok seviyordu.
 • Sen bunları nereden öğrendin?
 • Bazıları senin hiç konuşmadığını düşünüyor.
 • Lütfen buraya gel! (gizli zamir sen)

4. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.


1. Yazar, çilingiri nasıl betimlemektedir?


Cevap : Yazar, çilingiri ihtiyarlamış, küçülmüş, ak sakallı, küçük yüzlü bir adam, gözünde çifte gözlüklü olarak betimlemektedir.


2. Yazar dükkânın önünde dururken çilingir ne yapmaktadır?


Cevap : Yazar dükkânın önünde dururken çilingir ufak kilitler, Eski zaman kapı halkaları, menteşeler, hayvan zincirleri yapıyor. Bir halka takıp açık tarafını ateşe tutuyor, o hazır oluncaya kadar bir başkasını ateşten çekip ucunu, kemali dikkatle kapıyor, bir parça büküyor. Onu tekrar ateşe verinceye kadar, evvelki hazır oluyor.


3. Genç adam, Çilingirden ne yapmasını istemektedir?


Cevap : Genç adam, çilingirden değneğin ucuna beş on halka geçirilmesini yapmasını istemektedir.


4. Genç adam, değneğin yan tarafına bir halka daha taktırmak isteyince Çilingir, neden gencin dediğini yapmak istememiştir?


Cevap : Genç adam, değneğin yan tarafına bir halka daha taktırmak isteyince çilingir onun usulünün böyle olmadığını söyleyerek gencin dediğini yapmak istememiştir.


5. Çilingir, gencin hangi sözüne içerlemiştir? Çilingir bu söze neden içerlemiştir?


Cevap :  Çilingir, gencin “Parasıyla değil mi” sözüne içerlemiştir. Mesleğini aşkla yaptığı ve her şeyin para olduğunu düşünmediği için içerlemiştir.


6. Okuduğunuz metinde günümüzdeki yazım ve noktalama kurallarına aykırı kullanımlar nelerdir? Örnek veriniz.


Cevap : Konuşmalar tırnak işareti ile ayrılmamış, konuşma çizgisi bazı yerde kullanılmamıştır.


5. Etkinlik


Soru : Siz çilingir dükkânında olsaydınız, çilingire hangi soruları sormak isterdiniz? Yazınız.


Cevap :
Ben çilingir dükkanında olsaydım, çilingire şunları sorardım;

 • Bu işe nasıl başladın?
 • Bu işten ne kadar kazanıyorsun?
 • Çırağın var mı?

6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 159 Cevapları


6. Etkinlik


Soru : Metnin konusunu ve ana fikrini uygun başlığın altına yazınız.


Cevap :
Metnin Konusu : Yazarın gözüne bir çilingir dükkanı ilişmesi, gelen gencin parayla usulune uygun olmayan bir değnek yaptırmak istemesi ve demircinin bunu parayı önemsemeyerek yapmaması
Metnin Ana Fikri :Sanat aşkı


7. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Neden-sonuç cümlelerinin başına “N”, amaç-sonuç cümlelerinin başına “A”, koşul cümlelerinin başına ise “K” yazınız.


Cevap :

 • (N ) Yorulduğu için maratonu tamamlayamadı.
 • (K ) Ödevlerini bitirirsen bilgisayarda oyun oynayabilirsin.
 • ( A ) Bisiklet alabilmek için bütün yaz babasının yanında çalıştı.
 • ( N ) İstediğin topu alırım yeter ki sen üzülme.
 • ( A) Seni rahatsız etmeyelim diye yüksek sesle konuşmadık.
 • ( N ) Kasları güçlensin diye spor yapıyor.
 • ( N ) Zaman yetersizliğinden halk oyunları grubu çalışmalarını tamamlayamadı.
 • ( A ) Kitap okumak için kütüphaneye gitmiş.

8. Etkinlik


Soru : Öğretmeninizin tartışma kurallarıyla ilgili yapacağı açıklamaları dikkatle dinleyiniz.

Ardından sınıfınızı öğretmeninizin rehberliğinde iki konuşmacı grubuna ayırınız ve “El işçiliğiyle yapılan ürünler mi yoksa fabrikalarda üretilen ürünler mi daha estetiktir?” sorusunun cevabını aramak amacıyla büyük grup tartışması yapınız.


Cevap :  Bunu sınıfta yapmanız gerekmektedir.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 160 Cevapları


9. Etkinlik


Soru : Serim bölümü verilen aşağıdaki masalın devamında olabilecek olayları kendi hayal gücünüzün yardımıyla defterinize yazınız.


BEN BÜYÜKÜM
Üç yaşında minimini bir çocuk varmış. Küçücük elleri, küçücük ayakları, küçücük bir burnu varmış. Bu çocuğun bir de ağabeyi varmış. Ağabeyin elleri, ayakları, burnu kocamanmış.
Küçük kardeş çok üzülürmüş. “Ben ne zaman büyüyüp ağabeyim gibi olacağım?” dermiş. Ağabeyi ile ellerini üst üste koyarlarmış, hep ağabeyin eli daha büyük çıkarmış. Ayaklarını üst üste koyarlarmış, yine büyüklük yarışını ağabeyi kazanırmış. Küçük kardeş ağabeyine çok kızarmış o zaman. “Ben senden büyüküm! Ben senden büyüküm!” diye bağırırmış.
Ağabeyi yalnızca gülermiş ona. Aslında üç yaşındaki bütün diğer çocuklar gibiymiş o da. Bebek değilmiş elbette ama daha “büyük bir çocuk” da değilmiş! Annesi onu kucağına alıp, “Benim canım bebeğim.” diye saçlarını okşadığında, annesine
de çok kızarmış. “Ben bebek değilim! Ben kocamanım, büyüküm!” dermiş. Annesi yalnızca gülermiş ona. Bu küçük kardeşin kendisi gibi küçücük oyuncakları varmış. Küçük hayvanları, küçük askerleri, küçük adamları… Renk renk arabaları… Hepsi de küçük çocuktan küçükmüş. En çok küçük ayısını ve Özgecan bebeğini severmiş küçük kardeş. Onlar da küçük kardeşten çok küçüklermiş. Bütün oyuncaklarının yanında küçük kardeş kocamanmış ama evde kimse bunun farkında değilmiş. Herkes ona hep, “Sen küçüksün!” der dururmuş.
Bir gece yatağında yatmış, pencereden yıldızları seyrederken camda bir tıkırtı duymuş. “Tık tık tık!” Küçük kardeş bir de bakmış, minicik bir kuş. Gagası ile cama vuruyor. Hemen yatağından fırlayıp kuşun yanına gelmiş. “Yaklaş küçük kardeş.” demiş kuş.
“Ben küçük değilim!” diye kızmış küçük kardeş. Kuş gülmüş. Demiş ki, “Ben dilek kuşuyum. Küçük çocukların dileklerini yerine getiririm. Senin bir istediğin var mı, küçük kardeş?” (…)
Aytül AKAL, Ben Büyüküm


Cevap :
Küçük çocuk durur mu? Herkesten büyük olmayı istemiş, hem de herkesten. Kuş tamam demiş ve çocuk büyümeye başlamış. O kadar çok büyümüş ki eve , şehre sığamamış.
Nerelere gitsin. Ona şehrin sonunda bir yer yapılmış . Annesini , oyuncaklarını ve evini özlediği halde oraya sığamıyormuş. Yalnızlıktan sıkılmış ve çok pişman olmuş. Minik kuş tekrar gelmiş ve nasıl olduğunu sormuş. Çocuğun ağladığını görünce onu eski haline getirmiş. Çocuk doğruca annesinin kucağına gitmiş ve yaşının ve minik olmanın tadını büyüyene kadar doya doya çıkarmış.


Gelecek Derse Hazırlık 


Soru : Ünlü ressamlar ve tablolar hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz. Araştırdığınız ünlü ressamlardan birinin hayatı ve eserleriyle ilgili hazırlıklı konuşma yapmak amacıyla hazırlanınız.


Cevap :
Birçok güzel tablo ve birbirinden yetenekli ressamlar vardır. Buna rağmen en belirgin ve en meşhur olanlar ebetteki vardır.

 • (İnci Küpeli Kız), Johannes Vermeer
 • Guernica, Pablo Picasso
 • (Yıldızlı Gece), Vincent Van Gogh
 • Mona Lisa, Leonardo Da Vinci
 • Son Akşam Yemeği/ Son Yemek), Leonardo Da Vinci
 • (Venüs’ün Doğuşu), Sandro Botticelli
 • (Belleğin Azmi), Salvador Dali tabloları ünleriyle meşhurdur.

Leonardo Da Vinci hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Leonardo Da Vinci
15 Nisan 1452 – 2 Mayıs 1519 yılları arası yaşamıştır. Rönesans döneminde yaşamış İtalyan hezârfen, döneminin önemli bir filozoftur. Aynı zamanda müzisyen, ve mimardır.
Daha birçok alanda eserleri ve ilgisi vardır. annesi Caterina’nın, babası Piero’ya ait Ortadoğulu bir köle olduğu tahmin ediliyor. Annesi ve babası ayrı olarak yaşayan bu çocuk , babasının evine ara sıra gitsede mcası Francesco dışında ailedeki kimseden sevgi görmedi. Evlilik dışı bir çocuktu ve yasalara göre bu yüzden üniversiteye gidemiyordu. Babası çizimlerini Andrea del Verrocchio’ya gösterince, Verrochio onu çırak olarak yanına aldı. Sonraki yıllarda Sağ koluna felç inen Leonardo da Vinci, resimden çok bilimsel çalışmalara ağırlık verdi. Leonardo 2 Mayıs 1519 tarihinde Amboise’daki evinde 67 yaşında öldü. Kralın kollarında can verdiği rivayet edilir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 154-157-158-159-160 Cevapları ATA Yayıncılık
“6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 154-157-158-159-160 Cevapları”

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Merve dedi ki:

  Eskiden Türk toplumunda el sanatına oldukça önem verilirdi. İnsanların geçim kaynaklarını esnaflarından sağlardı. El sanatları genellikle bakırcılık çinicilik halı dokumacılığı demircilik marangoz culuk çömlekçilik gibi el sanatları ile insanlar geçimlerini sağladığı gibi bu gibi el sanatları ve Türk toplumunun kültürünü meydana getirirlerdi. El sanatlarının manevi değeri oldukça yüksektir. Annelerimizin evde yapmış olduğu kazaklar yazmalar patiklerde esnafının bir örneği olarak gösterilebilir. Eskiden esması oldukça yapılırdı günümüzde ise genellikle fabrikaların ve tekstil fabrikalarının yapmış olduğu ürünler tercih edilmektedir.

 2. Mustafa dedi ki:

  Türk tarihinde özellikle esnafları günümüze kadar taşınan ve birçok insanın ilgisini çeken el işçiliği yapılardir. Halı dokumacılığı demircilik bakırcılık yün işleme, el sanatları eski Türk tarihinin el işçiliği arasında yer almaktadır. El emeği alın teri ile yapılmış olan halıların ve el sanatları ne kadar güzel olduğunu gözlemleyebiliriz. Özellikle Türk halıları el dokuması ile yapıldığı zaman güzellikleriyle motifleri ile ve renkleri ile yalnız ülkemizdeki insanlara değil tüm dünyadaki insanlara büyülemiş tir. Özellikle bakırcılık gibi temel mesleklerden olan el işçiliği yapılan bakır ürünlerle günlük hayatımızdaki kullanmış olduğumuz tüm araç gereçleri karşılığı ya bilmekteyiz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.