6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 70-73-74-75-76-77 Cevapları ATA Yayıncılık

Göster

6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Ben Mustafa Kemal’im Metni Cevapları Sayfa 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77


Ben Mustafa Kemal’im Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 70-73-74-75-76-77 Cevapları


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 70 Cevapları


Soru : Atatürk’ün katıldığı savaşlar ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 


Cevap :
Atatürk’ ün katıldığı Savaşlar;

 • 31 Mart Vakası 13 Nisan 1909
 • Arnavutluk İsyanı 15 Ocak 1911
 • Trablusgarp Savaşı 29 Eylül 1911
 • İkinci Balkan Savaşı 1912- 1913
 • Çanakkale Savaşı 18 Mart 1915
 • Doğu (Kafkas) Cephesi 1916-1917
 • Suriye-Filistin Cephesi 1917-1918
 • Kurtuluş Savaşı 1919 – 1923
 • Sakarya Savaşı 20 Ekim 1921
 • Büyük Taarruz 4 Mart 1922

Atatürk’ ün Savaştığı Cepheler;

 • Kafkas Cephesi
 • Çanakkale Cephesi
 • Suriye ve Filistin Cephesi

6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 73 Cevapları


1. Etkinlik


Soru : a) Şiirde yer alan anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını belirleyiniz. Bunların anlamını tahmin ediniz. Tahminlerinizin isabetli olup olmadığını TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.


Cevap :
Engin Kelimesi
Tahmin : Geniş
Sözlük Anlamı :ucu bucağı görünmeyecek denli geniş, uçsuz bucaksız, çok geniş.


Kıvanç Kelimesi
Tahmin : sevinç
Sözlük Anlamı :kıvanmak eylemi, kıvanma, sevinç, övünç.


Soru : b) Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını birer cümlede kullanınız.


Cevap :
Engin Kelimesi
Cümlem : Enginlere dalmış gitmişim.


Kıvanç Kelimesi
Cümlem : Bu onurdan kıvanç duyarım.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 74 Cevapları


2. Etkinlik


Soru : Şiirde geçen çoğul eki almış kelimeleri aşağıya yazınız.


Cevap : Anafartalar’da, önlerinde, ellerim, dağların, denizlerin, Göklere, dalgaları, Martılarla, Dalgalarla, topraklarına, Maviliklerde kelimeleri çoğul ek almıştır.


3. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki kelimelerden yapım eki alanları ve almayanları uygun başlığın altına yazınız.


Cevap :
Yapım Eki Alan Kelimeler : uzanır, coşkun,  benlik, mavilik
Yapım Eki Almayan Kelimeler : kartal, hırçın, kök çelik,dağların , gurur


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 75 Cevapları


4. Etkinlik


Soru : a) Şiirden alınan aşağıdaki kelimeler hangi kelimelerin birleşmesiyle oluşmuştur? Belirleyiniz.


Çanakkale Karadeniz Anadolu 


Cevap :
Çanakkale ;Çanak ve kale kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.
Karadeniz ; Kara ve deniz kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.
Anadolu ;Ana ve dolu kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.


Soru : b) İçinde birleşik kelime bulunan beş cümle yazınız.


Cevap :

 1. Gaziantep’ e doğru yola çıktık.
 2. Sivrihisar merak ettiğim yerler arasında.
 3. Pamukkale’ye hiç gittin mi?
 4. Kahvaltıda ne yemek istersin?
 5. Polisler suçüstü yapmış.

5. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle yanıtlayınız.


1. Şair, şiirde Kurtuluş Savaşı kahramanlarından hangilerinin adlarını hatırlatmaktadır?


Cevap . Şair, şiirde Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Nene Hatun, Sütçü İmam ‘ın adlarını hatırlatmaktadır.


2. Şair “Erzurum’u, Sivas’ı benden sorun.” dizesiyle bu iki ilin hangi ortak yönünü hatırlatmaktadır?


Cevap :  Şair “Erzurum’u, Sivas’ı benden sorun.” dizesiyle bu iki ilin tekmil vatan toprağı olması ortak yönünü hatırlatmaktadır


3. Şiirdeki “Erir, Bandırma Vapuru’nun güvertesinde…” dizesindeki Bandırma Vapuru’nun Kurtuluş Savaşı’ndaki yeri ve önemi nedir?


Cevap : Bandırma Vapuru ile Atatürk Milli Mücadele’yi başlatmıştır.


4. Şairin, Mustafa Kemal’i bir çınara benzetmesinin nedeni nedir?


Cevap : Şairin, Mustafa Kemal’i bir çınara benzetmesinin nedeni Anadolu’ ya kök salmasıdır.


5. Şaire göre Mustafa Kemal en çok neyi söylemekten gurur duymaktadır?


Cevap : Şaire göre Mustafa Kemal en çok “Ne mutlu Türk’üm” söylemekten gurur duymaktadır.


6. Etkinlik


Soru : Kurtuluş Savaşı’nı anlatan fotoğrafları sınıfta paylaşınız. Bu fotoğraflardan hareketle hürriyet ve istiklal kavramlarının ülkemiz için önemini açıklayınız.


Cevap :
Kurtuluş Savaşı genç yaşlı demeden bir halk mücadelesidir. Kurtuluş Savaşı’nda bebekler ve bebek denecek küçükler yollarda annelerin yanında ve savaşta büyüdüler. Kadınlar hamile, genç yaşlı demeden ellerinden ne geliyorsa yaptılar ve mücadele ettiler.
Bu savaşın kazanılmasında herkesin fedakarlığı vardır. Çocuk denecek eli silah tutan gençler cephede savaşmış ve bu vatan onların kanı ile kazanılmıştır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 70-73-74-75-76-77 Cevapları ATA Yayıncılık
“6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 70-73-74-75-76-77 Cevapları”

6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 76 Cevapları


7. Etkinlik


Soru : Belirlediğiniz Kurtuluş Savaşı kahramanıyla ilgili hazırlıklı konuşmanızı yapınız. 


Cevap :
Nene Hatun Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdandır. 1857 yılında Erzurum’ da doğmuş , 1955 yılında Erzurum’ da vefat etmiştir. Tarihimizde 93 Harbi olarak anılan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Erzurum’daki Aziziye Tabyası’nda O sıralarda yirmili yaşlarında, henüz üç yıl önce evlenmiş küçük yaştaki oğlunu ve üç aylık kızını evde bırakarak savaşa katılmıştı.
Kahramanca mücadele etti. Eve dönünce üç aylık masum bebeğinin karnının Ermeni askerlerince deşildiğini görür. Erzurum’un her karış toprağında cephane taşıyarak, yaralılara hemşirelik yaparak, yemek pişirerek, su dağıtarak, hizmetten hizmete koştu. 98 yaşında vefat etti. Yaşlı olduğu zamanlar “gerekirse yine aynısını yaparım” diyerek yiğitliğini ortaya koydu.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 77 Cevapları


8. Etkinlik


Soru : Okuduğunuz şiirden hareketle defterinize Kurtuluş Savaşı ile ilgili hikâye edici bir metin yazınız. Metninizi yazmadan önce aşağıda yer alan taslağı uygun şekilde doldurunuz.


Cevap :
Metnimin Başlığı : KURTULUŞ MÜCADELESİ
Metnimin Konusu : vatanseverlik
Metnimde Yer Alan Kişiler : Atatürk ve cephe arkadaşları
Metnimde Olayların Geçtiği Mekân : Çanakkale
Serim Bölümünde Anlatacaklarım : Çanakkale’ nin işgali
Düğüm Bölümünde Anlatacaklarım : Çanakkele’ yi savunmamız
Çözüm Bölümünde Anlatacaklarım : Kurtuluş ve savaşın kazanılması


Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara savaşlarıdır.
Atatürk , Vekili Enver Paşa’ya bir mektup yazarak cephede aktif görev alma isteğini yineler: “Vatanın müdafaasına ait faal vazifelerden daha mühim ve yüce bir vazife olamaz. Arkadaşlarım muharebe cephelerinde, ateş hatlarında bulunurken ben Sofya’da ateşemiliterlik yapamam! Eğer birinci sınıf subay olmak liyakatinden mahrumsam, kanaatiniz bu ise, lütfen açık söyleyiniz.”  der. Atatürk’ te komutan olarak mücadeleye devam eder.
Dünya Savaşının en kritik muharebeleri arasında yer alan Çanakkale Savaşı, aynı zamanda bu savaşın seyrini değiştirmiştir. Savaşa daha fazla uzatması ve pek çok ülkede iktidar değişikliğine sebep olmasıyla, çok önemli bir yere sahiptir.


Gelecek Derse Hazırlık 


15 Temmuz ile ilgili haber metinleri bulup sınıfa getiriniz.


Cevap :
Yurtta sulh konseyindeki firari yarbayın Akıncı Üssü’nde görüntüleri ortaya çıktı
Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimini sivil imamlarla yöneten sözde yurtta sulh konseyi üyesi firari eski jandarma yarbay Turgay Sökmen’in, Akıncı Üssü’nden firar etmeden önceki görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. AA


‘O ithaf olunan Nene Hatun’un tırnağı edebilir miyiz’
Boğaziçi Köprüsü direnişini başlatan kahraman Safiye Bayat, “O ithaf olunan Nene Hatun’un tırnağı edebilir miyiz acaba? Ya da o soğukta, o zifiri de evladımızı bırakıp gidebilir miyiz?” dedi. AA

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Mustafa Kemal Atatürk başlatmış olduğu mücadelelerde ve başkomutan asker olarak savaştığı birçok cephede göstermiş olduğu mücadele ve göstermiş olduğu başarılarla örnek gösterilecek bir liderdir. Mustafa Kemal Atatürk Türk milleti ile Türk milletinin bağımsızlığını korumak ve düşmanları vatanımızdan temizlemek amacıyla omuz omuza savaşmıştır. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk gazi unvanını da savaşlarda kazanılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ülkesi için yaptığı mücadele bir örnekte cephede savaşması Iğdır.

 2. 6. Sınıf Türkçe ders kitabında bulunan bu metinde Mustafa Kemal Atatürk’ün katıldığı savaşları ve cepheleri maddeler halinde sunduğumuz bilgilerle öğrenerek ödevlerimi tamamladım. Mustafa Kemal Atatürk katılmış olduğu cephelerde ve savaşlarda ne kadar başarılı açık görüşlülüğü ve kahramanlığını ortaya koyan unutulmaz bir komutandı. Vatan’da sevgisi ile tanınırdı. Mustafa Kemal Atatürk her zaman vatanına milletine en güzelini vermek ister vatan topraklarının düşmanlardan temizlenmesi gerektiğini her zaman ifade ederdi. Atatürk gibi kahramanlar ve komutanlar ülkemize çok nadir gelecek ve onlar sayesinde ülkemizin bağımsızlığı nasıl kurulduğunda tarih boyunca okuyarak öğrenebiliriz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.