Ders Notları

Anadolu’nun yurt edinilmesi sürecinde ilk Türk beyliklerinin katkısını açıklayınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadolu’nun yurt edinilmesi sürecinde ilk Türk beyliklerinin katkısını açıklayınız. konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Anadolu’nun yurt edinilmesi sürecinde ilk Türk beyliklerinin katkısını açıklayınız. konusu ile ilgili kısaca bir yazı ;


Cevap: Anadolu’nun Türkleşmesi açısından Türk beyliklerinin önemi azımsanmayacak kadar fazladır. Çünkü beylikler Anadolu’ya gelerek Anadolu’ya gelerek Türklerin yurt edinmeleri sağlamışlardır. Bölgede bulunan gürcü ermeni ve Bizans hakimiyetini kırmışlardır.


Anadolu’nun yurt edinilmesi sürecinde ilk Türk beyliklerinin katkısını açıklayınız. konusu ile ilgili uzun bir yazı ;


Cevap: 1071 Malazgirt zaferinden sonra görevlendirilen beyler Anadolu’nun yurt edinmesi için çalışmalara başladılar, bu beyler Danişment Ahmet Gazi, Süleyman Şah, Mengücek, Saltuk ve Artuk beydir. Kurdukları beyliklerle bölgedeki Bizans hakimiyetini kırdılar haçlılarla mücadele ettiler.Hakimiyetlerini sürdürdükleri bölgelerde medreseler kervansaraylar hastaneler köprüler yaparak Anadolu’nun kültürüne katkı sağladılar.


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. İlk Türk beylikleri hem yapmış oldukları birçok tarihi eser de hem de topraklarını genişletmek için yaptıkları birçok savaşlarla Türk toprakları da arttırmış lardır eskiden Türk beylikleri göçebe şeklinde oba yaşarlardı daha sonra güçlenerek Beylik haline gelmişlerdir türküler yapmış oldukları birçok seferlerle topraklarına Toprak katarak büyümeyi gerçekleştirmişlerdir bu konuda verdiğiniz bilgiler tarihte bilgi edinme ve tarih hakkında Türkler hakkında Türklerin oluşumu hakkında birçok bilgiler edinmek için bana yardımcı olduğunuz sosyal bilgiler dersini yaparken aklımasayenizde çok rahat bir şekilde öğrenebiliyor um.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.