Ders Notları

Mikrop Aşı Çöp İğne İlaç kelimelerin anlamlarını tahmin edelim.

3. Sınıf Türkçe Mikrop Aşı Çöp İğne İlaç kelimelerin anlamlarını tahmin edelim. konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Mikrop Aşı Çöp İğne İlaç kelimelerin anlamlarını tahmin edelim. konusu ile ilgili kısaca bir yazı örneği ;


Mikrop : Canlı yaşamında  çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir mikroskobik hücreli canlıya Mikrop adı verilir.

Aşı : Belli bir hastalıktan korunmak için vücuda verilen ölü hastalık hücrelerinin vücuda enfekte edilmesine aşı denir.

Çöp : Kullanımı tamamlanan cam, plastik, demir ve yemek atıkların geneline çöp denir.

İğne : Belli bir aşı veya sıvı vücuda enjekte etmek için ucu sivri olan çelikten yapılan metal parçaya iğne adı verilir.

İlaç : Canlıların hastalıktan korunması ve hastalıklardan iyileşmesi için yapılan maddelere ilaç denir.


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Mikrop:Çürümeye,mayalanmaya ya da hastalanmaya yol açan,ancak mikroskop aracılığıyla görülebilen bir gözeli canlı.

    Aşı:Belli bir hastalığa karşı bağışıklık sağlamak için,o hastalığın mikrobuyla hazırlanıp,kas damar ya da ağız yoluyla vücuda verilen eriyik.

    Çöp:İşe yaramaz pis ya da zararlı olduğu için atılması gereken şeylerin tümü.

    İğne:Dikiş dikmeye,iş işlemeye vb. yarayan,ince,ucu sivri,öteki ucunda iplik geçirilecek deliği bulunan çelik araç.

    İlaç:Sağaltıcı özelliği bulunan,hastalıkları iyileştirmek ya da önlemek için türlü yollardan kullanılan madde.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.