Ders Notları

Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda Türk milletine gösterdiği başlıca hedefler nelerdir?

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda Türk milletine gösterdiği başlıca hedefler nelerdir? konusunu kısaca ele alacağız. 


“Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda Türk milletine gösterdiği başlıca hedefler nelerdir?” ile ilgili kısa cevabı ;


Cevap :

Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda Türk milletine gösterdiği başlıca hedefler;

  • Büyük işler yapmak için daima mücadele etmek ve yaptıklarımızla yetinmemek
  • Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak
  • İlmin açmış olduğu yolda yürümek
  • Güzel sanatları sevmek
  • Milli birlik ve beraberlik duygusu taşımak ve bunu her daim göstermek

“Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda Türk milletine gösterdiği başlıca hedefler nelerdir?” ile ilgili uzun cevabı ;


Cevap :

Türk Milleti!
Kurtuluş savaşına başladığımızın 15’inci yılındayız. Bugün cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır.
Kutlu olsun!
Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.
Yurttaşlarım!
Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.
Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârâne yürümesine borçluyuz.

Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz.Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.Yurdumuzu dünyanın en mâmur ve en medenî memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.

Bunun için, bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle, daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü, Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü, Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir. Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür.

Türk milletine çok yaraşan bu ülkü, onu, bütün beşeriyete hakikî huzurun temini yolunda, kendine düşen medenî vazifeyi yapmakta, muvaffak kılacaktır.

Büyük Türk Milleti, on beş yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vadeden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki, bu sözlerimin hiçbirinde, milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım.

Bugün, aynı inan ve katiyetle söylüyorum ki, millî ülküye, tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medenî âlem, az zamanda bir kere daha tanıyacaktır.

Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medenî vasfı ve büyük medenî kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile, âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.

Türk Milleti!

Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.

Ne mutlu Türk’üm diyene!


İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Mustafa Kemal her zaman konuşmalarında ve nutuk verdiği zaman Türk milletine birlik ve beraberlik içerisinde olmaları ve milli değerlerimizi korumaları gerektiğini Türkiye Cumhuriyeti devleti’ne ayakta tutacak ilke ve inkılapları her zaman yaşatmaları gerektiğinden değer vermeleri gerektiğini ifade etmiştir Bir ülkenin kalkınması için eğitimin oldukça önemli olduğu ifade etmiştir eğitim ve bilginin dışında elbette ki milli birlik ve beraberlik ayrıca gelenek ve göreneklerimiz bizi ayakta tutar Mustafa Kemal bunlara Özen gösterirdi ve değer verildi.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.