Ders Notları

Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir? 5. Sınıf

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir? konusunu kısaca ele alacağız. 


“Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir?” ile ilgili kısa cevabı ;


Cevap :

Madde Madde Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özellikleri

 • Meraklıdırlar
 • İyi bir gözlemcidirler
 • Sorgular ve araştırırlar
 • Beceriklidirler
 • Akıllı ve zekidirler
 • Özgüven sahibidirler
 • Sabırlıdırlar
 • Disiplinlidirler
 • Mantıklı hareket ederler
 • Çalışkandırlar
 • Cesaretlidirler
 • Azimlidirler
 • Okumayı ve bilgi edinmeyi severler

“Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir?” ile ilgili uzun cevabı ;


Cevap :

Buluş yapanların ve bilim insanların ortak özelliklerinden bir tanesi meraklı olmalarıdır. Zaten kendilerinde bulunan bu merak duygusu onları araştırmaya ve bilgi sahibi olmaya böylece buluşlar yapmaya ve bilim insanı olmaya sevk eder.

Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerinden bir tanesi iyi bir gözlemci sorgulayıcı ve araştırmacı olmalarıdır.

Kendilerinde bulunan bu güzel gözlem sorgulama ve araştırma gücü sayesinde bilgilerin aslını elde ederler.

Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerinden bir tanesi de becerikli akıllı ve zeki olmalarıdır. Zekalarının yüksek olması ile beraber zeka başarıya ulaştırmada kendisi sadece olduğu zaman kesin sonuca vardırmayacağı için akıllarını kullanılır ve beceriklerin sayesinde icat yapabilir veya bilim insanı olma özelliğine sahip olabilirler.

Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerinden bir tanesi de özgüven sahibi olmalarıdır. Özgüve sahip olan insanlarda olduğu gibi motivasyonlarını kendi içlerinden temin eder başarısızlık yaşadıkları veya sıkıntıya düştükleri zaman çabukça ayağa kalkabilirler.

Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerinden bir tanesi de sabırlı ve disiplinli olmalarıdır. Sabırlı olmaları hemen yılmamaları ve başarının gelmesi için gereken zamanda güçlü durabilmeleri için önemlidir. Disiplinleri sayesinde de planlı hareket eder ve zamanlarınıza yetmeyerek çalışmaya okumaya ve araştırmaya vakit bulurlar.

Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerinden bir tanesi de mantıklı hareket etmeleri çalışkan ve cesur olmalarıdır. Her insan gibi zaman zaman duygularına yeni düşselerdi mantıklı düşünme becerileri geliştiği için mantıklı hareket eder ve büyü kümesizliğe kapılmadan bilimsel düşünürler.

Çalışkan olmaları sayesinde bilgi sahibi olur ve bilgilerini başarıya götürebilirler.

Bu insanlar aynı zamanda cesurdur ki cesur olmasalardı diğer insanların cesaret edemediği şeylere girişmez ve sonu belirsiz olan bir başarı hikayesine adım atmaktan korkarlardı.

Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerinden bir tanesi de azimli olmaları okumayı ve bilgi edinmeyi sevmeleridir.

Okumayı ve bilgi edinmeyi sevdikleri için bu kişiler bilgi ve kültür seviyesini yükseltir böylece bilim adamı olma ve büyük çalışmalar yapma yolunda gerekli olan bilgileri temin ederler.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Buluş yapan insanlar elbette ki sahip oldukları özellikler meraklı araştırmayı seven deneyleri seven her zaman ilgili okumayı seven ve çeşitli konularda ve neler yapmaktan hoşlanan kişiliklere sahip olduklarını söyleyebiliriz buluş yapan insanlar elbette ki bilgi sahibiler ve bilgi ile beraber hareket ederler başarıya ulaşmak için azim ederler çalışkan ve başarılı oldukları için buluşları güzel sonuç verir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.