Ders Notları

Kültürel Mirasa Duyarlık ile ilgili düşüncelerinizi yazınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültürel Mirasa Duyarlık ile ilgili düşüncelerinizi yazınız. konusu kısaca hakkında bilgileri ele alacağız. 


Cevap :
ŞİFRE : Kültürel Mirasa Duyarlık
Kültürel miras bir milletin sahip olduğu tarihi süreç içinde oluşmuş karakteristik özellikleri yansıtan eserler ve değerlerin bütününe denilmektedir. Kültürün insan Aile Sosyal çevre eğitim sosyal değerler gibi insani bayrak millet vatan dil din tarih Örf adet gibi milli bilim teknoloji sanat gibi Evrensel boyutları bulunmaktadır.
Şu anda bulunduğumuz Anadolu coğrafyası tarih boyunca birçok uygarlığın beşiği olmuştur Bugün Anadolu’dan gelmiş geçmiş uygarlıkların çoğuna ait tarihi kalıntılar ve eserler ülkemizde bulunmaktadır. Cilalı taş devrinden tutunda Hititler Roma Doğu Roma Bizans İmparatorluğu Selçuklu Devleti Osmanlı Devleti ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm tarihi eserleri ülkemiz üzerinde bulunmaktadır.
Türkler 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’ya gelmişlerdir Türkler Orta Asya’dan tutarı ile birlikte surelerini geleneklerini sanatlarını kurumlarını ve inançlarına anlar da oluyor getirdiler. Burada kendi kültürlerini uygarlıklarını yansıtan eserler vermeye başladılar kültürümüzdeki tarihi eserler kültürümüzün maddi unsurlarıdır fakat kültürümüzdeki manevi unsurlar da en az maddi kültür kadar önemlidir. Manevi kültür unsurlarının çocukları ve gençleri öğretilmesi milli değerlerin benimsetilmesi onları geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacaktır. Özellikle çocuklara vatan bayrak sevgisinin aşılanması toplumsal hoşgörünün davranışlarına yansıtma milli kültürün yardımı ile gerçekleşebilmektedir.
Çocukları ve gençleri yabancı kültürlerin etkisinden korumak ve kültürel şoklara karşı milli kültürümüzün tarihi ve manevi bir miras olduğu bilinci verilmeli kültürde yer alırken maddi ve manevi kültür unsurlarının korunmasına önemi kavra atılmalıdır bu noktada ailelere okula ve öğretmenlere büyük görevler düşmektedir halk kültürünün korunması için yapılacak her türlü çalışma önemlidir. 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Kültürel mirasımız bizim temel özelliklerimizden biridir. Doğal ortamlar tarihi eserler doğal varlıklar sahip olduğumuz kültürel değerlerin hepsi ortak mirasımız olarak bilinmektedir. Kültürel mirasımızı yaşatmalıyız gelecek nesiller tanıtmalıyız eskiden medeniyetlerin yaşamış olduğu kültürü ve bırakmış olduğu tarihi eserleri tanımalı ve tanıtmalıyız kültürümüzün bir parçası olan kıyafetlerimiz yemeklerimiz yaşam biçimim ezildiğini anlayışımızda ve düğünlerimiz gibi temel kültürel değerlerimize her zaman ayakta tutmalıyız sahip olduğumuz ülkemizin yeniden yaşam biçimi ve kültürel özellikleri el sanatları misafirperverlik yardımseverlik hepsi kültürel özelliklerimizi bir parçası olduğu söylenebilir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.