4. Sınıf Matematik

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 220-221-222 Cevapları ADA Yayıncılık

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 220-221-222 Cevapları ADA Yayıncılık

4.Sınıf ADA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 220-221-222 Sayfa Cevapları Kare ve Dikdörtgenin Çevre Uzunlukları ile Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişki

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları ADA Yayıncılık

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 220-221-222 Cevapları ADA Yayıncılık

Erdem, yandaki basketbol sahasının çevresinde bir tam tur koştuğunda 80 m koşmuş oluyor.
Basketbol sahası dikdörtgen şeklinde ve uzun kenarı 26 m olduğuna göre sahanın kısa kenarlarının uzunlukları nasıl bulunabilir? Tartışınız. Tartışırken arkadaşlarınızın sizden farklı olan düşüncelerine saygı gösteriniz
Cevap: Uzun kenarlar belli olduğu için iki uzun kenarı toplarım. Toplam alandan bulduğum sonucu çıkarır kısa kenarların toplamını bulurum. Çıkan sonucu ikiye bölerek bir kısa kenara ait uzunluğu bulmuş olurum. 

Uzun kenarı → 26 m olduğuna göre
26 + 26 = 52 m
80 – 52 = 28 m
28 ÷ 2 = 14 m


Etkinlik

• Çevre uzunluğu 32 birim olan yandaki kareyi inceleyelim
• Karenin çevre uzunluğunu kullanarak bir kenarının uzunluğunu nasıl bulabileceğimizi tartışalım.
Cevap:  Karenin bütün kenarları eşittir. Bundan dolayı çevre uzunluğunu kenar sayısına bölerek bir kenara ait uzunluğu buluruz.

• Karenin çevre uzunluğunu kenar sayısına bölelim
Cevap: 32 ÷ 4 = 8 br

• Bulduğumuz sonuç ile yandaki karenin bir kenar uzunluğunu karşılaştıralım.
Cevap: Karşılaştırma sonucu doğrudur. 

• Yaptığımız karşılaştırmadan yola çıkarak çevre uzunluğu verilen karenin bir kenar uzunluğunu nasıl hesaplayabileceğimizi tartışalım
Cevap: Karenin bir kenarına ait uzunluğu bulmak için çevresini kenar sayısına böleriz. 


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları ADA Yayıncılık

Birlikte Yapalım

Çevre uzunluğu 40 birim olan karenin bir kenarının uzunluğunu bulunuz. Bulduğunuz uzunluğa göre defterinize kareyi çiziniz. Bulduğunuz uzunluğun doğruluğunu kontrol ediniz.
Cevap: 

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 220-221-222 Cevapları ADA Yayıncılık


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları ADA Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Kare şeklindeki bir fayansın çevre uzunluğu 112 cm’dir. Fayansın bir kenarı kaç santimetredir?
Cevap:
112 ÷ 4 = 28 cm bir kenarın uzunluğu


2. Çevre uzunluğu 10 m, uzun kenarı 3 m uzunluğunda olan dikdörtgen şeklindeki halının kısa kenarının uzunluğu kaç metredir?
Cevap:

uzun kenarlar → 3 + 3 = 6
Çevre uzunluğu – uzun kenarlar = kısa kenarlar
10 – 6 = 4
4 ÷ 2 = 2


3. Karenin çevre uzunluğu ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi yazınız.
Cevap: Karenin dört kenarı da eşittir. Bir kenarına ait uzunluğu çevre uzunluğunu kenar sayısına bölerek buluruz. 


4. Dikdörtgenin çevre uzunluğu ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi yazınız.
Cevap: Dikdörtgende iki kısa iki uzun kenar vardır. Karşılıklı olarak birbirine eşittirler. Kenarlardan biri biliniyorsa diğer kenarı da aynı olduğu için toplanır ve çevreden çıkarılır. Çıkan sonuç ikiye bölünerek bilinmeyen bir kenar bulunmuş olunur. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.