4. Sınıf Fen Bilimleri

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 46-47-48-49 Cevapları MEB Yayınları

Göster

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 1. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 46, 47, 48, 49


1. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 46 Cevapları


Ünite Değerlendirme Soruları


A) Aşağıda tanımı verilmiş kavramlar ve sözcükler karışık olarak yazılmıştır. Doğru yazılışlarını bulunuz ve yanlarındaki kutulara yerleştiriniz.


 • Gün doğumundan gün batımına kadar olan, günün aydınlık kısmı. : GÜNDÜZ
 • Milyonlarca yıl önceki canlılara ait taşlaşmış kalıntılardır. : FOSİL
 • Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi sonucu oluşan, senenin dört bölümünden her biri. : MEVSİMLER
 • Çeşitli araç gereçlerin üretimi için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu. : HAM MADDE

B) Aşağıdaki cümlelerin ifade ettiği kavramları kutucukların içinden bularak noktalı alanlara yazınız.


(365 gün 6 saat24 saatmevsimlerkayaçgece ve gündüzdolanmagecefosildönmegündüzbatıdan doğuyamaden)


 1. Dünya’nın Güneş etrafında yaptığı harekettir. ( Dolanma )
 2. Dünya’nın kendi ekseni etrafında yaptığı harekettir. ( Dönme )
 3. Yer kabuğunun yapısında bulunur. ( Kayaç )
 4. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerinin yönüdür. ( Batıdan doğuya )
 5. Dünya’nın dolanma hareketinin tamamlanma süresidir. ( 365 gün 6 saat )
 6. Dünya’nın dönme hareketinin tamamlanma süresidir. ( 24 saat )
 7. Dünya’nın Güneş gören kısmının zaman dilimidir. ( Gündüz )
 8. Ekonomik değere sahip kayaçlara denir. ( Maden )
 9. Dünya’nın Güneş görmeyen kısmının zaman dilimidir. ( Gece )
 10. Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntılarıdır.( Fosil )
 11. Dünya’nın dönme hareketi sonucu oluşur. ( Gece ve Gündüz )
 12. Dünya’nın dolanma hareketi sonucu oluşur. ( Mevsimler )

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 47 Cevapları


C) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutucuklardaki uygun kavramlarla doldurunuz.


(mevsimlerkayaçbatıdan doğuya24 saatteyer kabuğumadenfosilfosiller)


 1. Yer kabuğunu oluşturan büyük ve sert kaya kütlelerine Kayaç denir.
 2. Fosiller nesli tükenmiş canlılar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.
 3. Yer kabuğunun derinliklerinden çıkarılan, ekonomik değeri olan kayaç ve minerallere Maden denir.
 4. Canlıların üzerinde yaşadığı tabakaya Yer kabuğu denir.
 5. Kayaçların içinde uzun yıllar boyunca kalmış, taşlaşmış her türlü canlı kalıntısına Fosil denir.
 6. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketinin yönü Batıdan doğuya doğrudur.
 7. Dünya, Güneş’in etrafındaki dolanım hareketini yapmasaydı Mevsimler oluşmazdı.
 8. Dünya kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar.

D) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


 • ( Doğru ) Dünya’nın dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareketi vardır.
 • ( Yanlış ) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur.
 • ( Doğru ) Dünya’nın Güneş etrafında dolanma yönü, batıdan doğuya doğrudur.
 • ( Doğru ) Milyonlarca yıl önce ölen canlıların günümüze kadar gelen taşlaşmış kalıntılarına fosil denir.
 • ( Yanlış )  Fosilleşmenin olabilmesi için ölen canlının havayla temasının hemen kesilmesi gerekir.
 • ( Yanlış ) Fosiller Dünya’nın geçmişi hakkında bilgi vermez.
 • ( Yanlış ) Ekonomik değeri olan kayaçlara fosil adı verilir.
 • ( Doğru ) Madencilik birçok sanayi koluna ham madde sağladığı için ülkelerin teknolojilerinin gelişmesinde büyük öneme sahiptir.
 • ( Doğru )  Dünya’mızın dış katmanına yer kabuğu adı verilir.

E) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.


I. Dünya’mızın dış katmanına yer kabuğu denir.
II. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir.

1. Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A) Yalnızca I doğrudur. B) Yalnızca II doğrudur.
C) Her ikisi de yanlıştır. D) Her ikisi de doğrudur.


I. Bütün madenlerin ekonomik değeri vardır.
II. Bütün madenler sanayide ham madde olarak kullanılır.
III. Bor ülkemizde çıkarılan bir maden değildir.

2. Madenlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A) Yalnızca I doğrudur. B) Yalnızca II doğrudur.
C) I. ve II. ifade doğrudur. D) Her üçü de doğrudur.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 48 Cevapları


I. Kayaçlar, volkanik aktiviteler ile yeryüzüne ulaşan magmanın katılaşmasıyla oluşur.
II. Bütün kayaçların fiziksel özellikleri aynıdır.
III. Kayaçlar minerallerden oluşur.

3. Kayaçlarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A) Yalnızca I doğrudur. B) Yalnızca II doğrudur.
C) Her üçü de doğrudur. D) I. ve III. ifade doğrudur.


I. Madenler, ülkelerin teknolojisinin gelişmesini sağlar.
II. Ülkemiz madenler açısından zengindir.
III. Madenleri çıkarabilmek için maden ocakları kurulur

4. Madenlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A) İfadelerin hepsi doğrudur. B) Yalnızca II doğrudur.
C) I ve II doğrudur. D) Yalnızca I doğrudur.


5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Bakır madeni elektrikli aletlerde kullanılır.
B) Bor madeni temizlik ürünlerinde kullanılır.
C) Altın madeni telefon ve bilgisayarların içinde kullanılır.
D) Kömür madeni plastik yapımında ham madde olarak kullanılır.


6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri  yazılmalıdır?

Yer kabuğunun kara tabakası ……………………. oluşmuştur. Ekonomik değeri olan kayaçlara …………………… denir.


A) Mineral, fosil B) Fosil, kayaç
C) Kayaçlardan, maden D) Magma, yer kabuğu


7. Iğdır’da Güneş’in Bursa’dan önce doğmasının nedeni nedir?


A) Dünya’nın Güneş’in çevresinde dolanması
B) Dünya’nın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi
C) Güneş’in ısı ve ışık kaynağımız olması
D) Güneş’in Dünya’nın çevresinde dolanması


8. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonucu değildir?


A) Mevsimlerin oluşması
B) Gece ve gündüzün oluşması
C) Bir günün oluşması
D) Türkiye’de sabah yaşanırken Japonya’da öğlen vakti olması


9. Aşağıda fosiller ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Fosiller kayaç tabakasının içinde oluşur.
B) Fosiller milyonlarca yıl içinde oluşur.
C) Bitki ve hayvan kalıntıları uygun şartlar oluşursa fosilleşir.
D) Ölen her canlı fosilleşir.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 49 Cevapları


F) Aşağıdaki yıldızın içerisinde ünite boyunca işlediğimiz konularla ilgili kavramlar bulunmaktadır. Sözcükler; soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve çapraz olarak harflerin içine karıştırılmıştır. Aşağıdaki sözcükleri karışık olarak verilmiş harfler içerisinden bulunuz. Bulduğunuz sözcükleri renkli kalemler ile çiziniz.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 46-47-48-49 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 46-47-48-49. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Bir gün tamamlamak için 24 saatin geçmesi gerekmektedir. 24 saati belli bir bölümü bir gece belirli bir bölümü ise gündüzdür. Dünyanın kendi etrafında dönmesi ile beraber gündüz oluşur. Dünyanın dönüşü ile beraber güneşin çarptığı yerler gündüz çarpmadı yerler geceyi yaşarlar. Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi ile beraber mevsimler oluşmaktadır. İlkbahar yaz sonbahar kış mevsimler sırasıyla birbirlerini takip eder. Dünyanın güneş etrafında dönmesiyle beraber bir yıl oluşmaktadır.Bunlara benzer örnekler sınıfımızda vererek dersimizi pekiştirdik. Sizler de ödevlerimi çok yardımcı oluyorsunuz. Bu yüzden size çok teşekkür ediyorum.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.